Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

5. Generation


Henrich Espersen Sort * 20 Aug 1648, 5. Slg.Gadegaard, Egeby, Aaker, 27 Aug 1648, Aakirke, Aakirkeby, + 1724, Siegaard, Aaker, 22 Jul 1724, Aakirkegaard, Aakirkeby.
(~ 28 Jul 1672, Aaker, Karen Madsdatter * 24 Jan 1658, Aaker, 25 Jan 1658, Aakirke, Aakirkeby, + 1741, Siegaard, Aaker, 30 Jan 1741, Aakirke, Aakirkeby, (Datter af Mads Pedersen og Christine Olsdatter).

Købte 1694 Siegaard skattefri og betegnedes herefter proprietær. (Virkelig ejendomsbesidder).
Han startede som bruger af 4' Vdg. Siegaard. Købte sin gaard Et frivaardnede af Sigwart Gages Gods.

Overtog 1671 5' Slg. Gadegaard - 1690.

Overtog efter svigerfaderen 1694 2' Slg. Dammegaard - og havde den til 1720.

 

Fra Aaker-Aakirkeby kirkebog:

July 28, 1672: Brudepar, #5, 8 Trin. Henrik Sort, Karen Mazdat.

November 29, 1674: Daab, #47, 1 Advent., Henrik Sortis søn Esber.

Marts 25, 1677: Liig, #36, Henrik Sortis søn Esber, 2-1/2 aar.

April 16, 1677: Daab, #8, Fer. 2 Pas. Henrik Sortis søn Esber.

Oktober 2, 1681: Daab, #34, 18 Trin., Henrik Sortis søn Peder.

Note: optegnegelser fra 1683 til 1686 mangler fra Aaker-Aakirkeby.

December 21, 1688: Daab, #2, Henrich Sorts søn Hans, baaren af Ane Michel Hops. Faddere: Tobias Dechner, Anders Poulsen, Poul Jensen, Jon Bentsen og Christine Hansdatter.

Marts 28, 1689: Liig, #5, Henrich Sorts søn Hans.

August 10, 1690: Daab, #2, Henrich Sorts datter Christine, baaren af Nille Hr. Tues. Fadd: Ole Juul, Mats Pedersen, Thomas Hansen og Ane Hans Matsøns.

Februar 19, 1693: Daab, #3, Henrich Sorts datter Ane, baaren af Boel Jens Munkis af Boelscher Sogn. Fadd: Anders Povlsen, Lars Hiulmager, Hans Berlssen, Margrete Olufsdatter, og Segne Nils Skredders.

December 8, 1695: Daab, #1, Henrik Sortis søn Maz, baaren af Margrete Michel Sortis. Fadd: Anders Rasmusen, Peder Andersøn, Mons Pedersen, Ane Hans Berelsens og Ane Monsdatter Soort.

Februar 26, 1702: Liig, #11, Henrik Soortis søn Maz, 6-1/4 aar gammel.

August 15, 1703: Dødføddde børn, #1, begravet Henrik Sortis og hans qvindes Karen Mazdatters dødfødde søn.

Juli 22, 1724: Funus, Henrik Sort, 76 aar.

December 30, 1741: Begravet, Karen Henrich Sorts, 83 aar gl.

De fik :

Esper Henriksen Sort * 1674, Siegaard, Aaker, 29 Nov 1674, Aakirke,Aakirkeby, + 1677, Siegaard, Aaker, 25 Mar 1677, Aakirkegaard, Aakirkeby.

Espersen Henrichsen Sort * 1677, Siegaard, Aaker.

Peder Henrichsen Sort * 1681, Siegaard, Aaker.

Niels Henriksen Sort * Omk. 1684, Siegaard, Aaker, + 1748, Stenseby-gaarde, 8 Jul 1748, Bodilsker Kirkegaard, (~ 1709, Bodilsker, Kirsten Pedersdatter * Omk 1675, Stenseby-gaarde, + 1757, Stenseby-gaarde, (datter af Peder Jensen (død 1716) samme gaard).

Skifte uddrag :
Niels Hendrichsen Sort, 32. Sg. Bodilsker.
Kirstine Pedersdatter. Laugv: Lars Hansen, 2. Vg. Poulsker.

3 brødre, 2 søstre
A: Esper Hendrichsen Sort, Nexø.
B: Peder Hendrichsen Sort, 4. Vg.

1 søn. 2 døt.
1: Mads Pedersen Sort, Spedlegaard,Aaker.
2: Kirstine Pedersdatter, gm. Anders Pedersen, Hullegaard, Østermarie.
3: Elsebeth Pedersdatter, gm. Anders Larsen, 4. Vg. Aaker.

C: Jørgen Hendrichsen Sort, 2. Sg. Aaker, død.

3 søn. 3 døt.
1: Mads Jørgensen Sort, 7. Vg. Aaker.
2: Berild Jørgensen, f. 1731. Værge: Søsk.barn, Mads Pedersen, Aaker.
3: Henrich Jørgensen, f. 1732. Værge: Bror, Mads Jørgensen Sort.
4: Maria Jørgensdatter, gm. Niels Mogensen Sort, 3. Sg. Aaker.
5: Anna Jørgensdatter, f. 1734. Værge: Faders søsk.barn, Peder Hopp, Øster Sogn.
6: Karen Jørgensdatter, f. 1736. Værge: Faders søsk.barn, Mads Hopp, Ibsker.

D: Kirstine Hendrichsdatter, død, var gm. Jep Jensen, 6. Sg. Aaker.

4 søn. 2 døt.
1: Jens Ibsen, 1. Sg. Aaker.
2: Lars Ibsen, f. 1719.
3: Mads Ibsen, f. 1722.
4: Hendrich Ibsen, f. 1726. Værge: Søsk.barn, Mads Jørgensen Sort.
5: Elsebeth Ibsdatter, f. 1718. Værge: Søsk.barn, Jens Jørgensen, Poulsker.
6. Kirsten Ibsdatter, f. 1724. Værge: Næst søsk.barn, Anders Samsingsen, Buckegaard, Aaker.

E: Anna Hendrichsdatter, gm. Anders Ibsen, 3. Sg. Østerlars.

Skifte uddrag :
Side 552b. 1758. 12. Jan.
Kierstine ?, enke, 32. Sg. Bodilsker.
Afg. Niels Sort.

Jørgen HenrichsenSort * Omk 1686, Siegaard, Aaker,

Hans Henriksen Sort * 1688, Siegaard, Aaker, 10 Aug 1688, Aakirke, Aakirkeby, + 1689, Siegaard, Aaker, 28 Mar 1689, Aakirke, Aakirkeby.

Christine Henrichsdatter Sort * 1690, Siegaard, Aaker,

Anna Henrichsdatter Sort * 1693, Siegaard, Aaker, 19 Feb 1693, Aakirke, Aakirkeby, + 1777, Damaskegaard, Østerlars, 11 Apr 1777, Østerlars Kirkegaard,
(~ 8 Jul 1718, Aakirke, Aakirkeby, Anders Ipsen * Omk. 1696, Damaskegaard, Østerlars, + Feb 1765, Damaskegaard, Østerlars, 15 Feb 1765, Østerlarsker kirkegaard, Bonde og Kirkeværge, (Søn af Jep Andersen og Dorethea Larsdatter)

Ved Øder 1771 boede hun stadig på 3' Slg.

Anders Ipsen må efter skiftebrevene efter begge sine forældre være født ca. 1696, hvilket også stemmer med indførelsen i Østerlarsker Kirkebog ved hans død. Den lyder: "Fredag den 15' Februar 1765 blef Anders Ipsen begrafen udi hans Alders 69' Aar".Anders Ipsen fik som værge beskikket sin farbroder Peder Andersen, der boede i Aaker eller Aakirkeby. Da den tre årige Anders var forældreløs, er det naturligt at antage, at han er blevet opdraget hos sin farbroder i Aaker. Hvilket bestyrkes i at han valgte en kone fra Aaker. Den 8. juli 1718 viedes nemlig i Aakirke den 22 årige Anders Ipsen og den tre år ældre Anna eller Ane Henrichsdatter. Hun var datter af Henrich Sort, 4' Vdg. i Aaker.Det kan ikke med bestemthed fastslås, hvornår Anders Ipsen har overtaget Damaskegaard, men hvis man antager, at hans yngste broder Jep Ipsen er død som barn, er det naturligt at formode, at ejendomsretten til 3' Slg. dermed er overgået til ham. I så tilfælde har han ved sit giftermål eller umiddelbart får overtaget sin faders gaard.Der findes inget skifte efter ham, men der henvises i senere dokumeenter til en kontrakt af 15.5. 1765 mellem Anders Ipsens enke og hendes yngste søn Jeppe Andersen, hvorefter denne med sine søskendes samtykke for 435 Sldr. får overtaget ejendomsretten til Damaskegaard.Man kan altså ikke danne sig et korrekt billede af Anders Ipsens formue forhold, men synes dog efter datidens forhold at have været en velhavende mand. Panteprotokollerne viser, at han til flere forskellige personer har udlånt større og mindre beløb. Da hans ældste søn Mads i 1747 fik skøde på nabogaarden Krogegaard, var han således i besiddelse af et pantebrev på 102 Sldr. 2 Mk. i denne gaard, hvilket beløb udgjorde en væsentlig del af købesummen.Anders Ipsen var fra 1749 til 1751 Kirkeværge ifølge Østerlarsker Kirkes Regnskab. I denne periode havde kirkens regnskab et underskud på ca. 100 Sldr., som Anders Ipsen imidlertid udredede. Da regnskabet 1. maj 1751 atter viste balance, Ønskede han at blive fritaget for hvervet som Kirkeværge.

Fra Åker - Åkirkeby kirkebog:
Juli 8, 1718: Sponsalia den 8 July, Anders Ipsen, Anna Henrichsd.

Oktober 28, 1718: Nupt. den 28 October, Anders Ipsøn, Anna Henrichsd. Sort.

Februar 15, 1765: Funus, Fredagen den 15 Febr. blefv Anders Ipsen begrafvet udi hans alders 69 aar.

April 11, 1777: Funus, Fredag den 11 April blefv Anders Ipsens enke, Ane Henrichsdatter begravet, gl. 84 aar.

Maz Henriksen Sort * 1695, Siegaard, Aaker, 8 Dec 1695, Aakirke, Aakirkeby, + 1702, Siegaard, Aaker, 3 Feb 1702, Aakirkegaard, Aakirkeby.

Dødfødt dreng * 1703, 15 Aug 1703, Aaker.


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside