Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

6. Generation


Esper Henrichsen Sort * 1677, Siegaard, Aaker, 16 Apr 1677, Aakirke, Aakirkeby, + 1750, Nexø , 03 Jun 1750, Nexø Kirkegaard,
(~ 15 Apr 1698, Aakirke, Aakirkeby, Berete Ibsdatter * 8 Maj 1681, Vasegaard, Grødby, Aaker, 29 Maj 1681, Aakirke, Aakirkeby, + 1713, Brandsgaard, Aaker, 17 Maj 1713, Aakirkegaard, Aakirkeby, (Datter af Jep Larsen og Margrethe Jensdatter )
(~ 1714, Pedersker, Karen Andersdatter * Omk. 1684, Dammegaard, Pedersker, + 22 Feb 1734, Slusegaard, Pedersker, (Datter af Anders Mortensen og Karen Jensdatter )
(~ 1735, Nexø Kirke, Karen Poulsdatter * Fø r. 1710, Bornholm, Danmark, + Eft. 1735, Bornholm, Danmark, )

Esper Henrichsen Sort levede som bonde på 7' Slg. Brandsgaard i Aaker, og der boede han igenem sit første ægteskab med Birthe/Berete/Birgitte Ibsdatter (1681-1713). Efter hendes død giftede han sig i 1714 med Karen Andersdatter (1684-1734) og flyttede til hendes hjem Slusegaard, 15' Slg. i Pedersker. Bliver gift tredie gang i 1735 i Nexø med Karen Poulsdatter, enke efter Mads Rasmussen Juul.

Fra Aaker-Aakirkeby kirkebog:

Januar 8, 1699: Esber Henriksøn Sortis og Berete Ibsdatters barn Margarete, hiemdøbt Januarii 1, Nille Her. Tues bar det. Fadderne: Lars Ibssøn i Vasen, Samson Buk, Christoffer Olssøn, Ane Peder Anderssøns og Barbara Olesdatter Juul.

Januar 15, 1699: Esber Henriksøn Sortis datter begravet 13 dage gamel.

April 18, 1700: Esber Henriksøn Sortis og qvinde Berete Ibsdatters datter N: Margrete, heimdøbt April 8, Elsebe Jens Ibssøns. Fadderne: Jon Benzøn, Hans Jenssøn i Hallegaard, Hans Ibssøns qvinde Maren, Christopher Olssøn, Berete Lars Ibssøns datter.

December 4, 1701: Esber Henriksøn Soortis og hans qvinde Birgitte Ibsdatters søn Jeppe, barn af Ane Maria Buggenhagen. Fadderne: gl. Jens Ibssøns søn Maz, Hans Ibssøn i Soldatergaard, Cecilie Olsdatter Juul, Christina Diriksdatter, og Ane Jørgen Jenssøns.

1707: Dom. Venti, Esber Sort i søn Lars bapt, nat.

20 Martii.1709: Esber Sort q. Birte, d: Christine, fød 1 Febr. Karen Henrich Sorts, Oluf Nielsen, Jens Hansen, Anne Bent Sorts, Elsebye Juuls.

Januar 10, 1710: Esber Sort q. Birte, d: Anne, fød Jan. 5. Karen Hans Jensens, Morten Henrichsen Kock, Jørgen Sort, Kistine Niels Sorts, Karen Larsdatter.

Maj 17, 1713: Funii, Birte Ipsdatter, 32 aar gamel.

Side 77. 1734. 15. Marts. Skifte nr. 16.
Karen Andersdatter, 15. Sg.Pedersker.
Esper Sort
.

Ved første ægt med afg. Anders Tørkelsen.
1 dat.
A: Sidsele Andersdatter, gm. Sejer Hansen, Poulsker.

Ved ægt med afg. Johan Didrick Funk.
1 søn. 1 dat.
B: Didrich Johansen Funk, Pedersker.
C: Karen, Johan Didrichsdatter Funk, gm. Jørgen Aristsen.

Ved ægt med enkemanden.
3 søn. 1 dat.
D: Anders Espersen Sort, f. 1716.
E: Johan Espersen Sort, f. 1721. Værge: ½ bror, Didrich Johansen Funk.
F: Esper Espersen Sort, f. 1724. Værge: Sejer Hansen, Poulsker.
G: Maren Espersdatter sort, f. 1719. Værge: Jørgen Aristsen.

Side 774b. 1741. 20. Feb.
Karen Ibsdatter, døde hos sin søn, Peder Andersen. 20. Sg. Pedersker

6 søn. 5 døt.
A: Jens Andersen, død.

3 søn. 2 døt.
1: Anders Jensen, Kong. Tj. Værge: Farbror, Morten Andersen.
2: ?\tab\tab}{\fs18\ul0 ?, f. 1721. Værge: Farbror, Arist Andersen.
3: Mogens Jensen, f. 1723. Værge: Farbror, Morten Andersen.
4: Johanne Jensdatter, gm. Jørgen ............... Rutsker.
5: Karen Jensdatter, gm. Ole .................Vestermarie.

B: Morten Andersen, løjtnant, Pedersker.
C: Arist Andersen, Aaker.
D: Peder Andersen, her på gaarden.
E: .................., Pedersker.
F: Jep Ibsen, Pedersker.
G:...................... , død, var gm. Jesper Munch, Pedersker.

4 søn, 3 døt.
1: Diderich Funch, Pedersker.
2: Anders Sort, Kong. Tj. Værge: Bror, Diderich Funch.
3: Johan Sort, ................. Værge: Bror, Diderich Funch.
4: Esper ..............., f. 1724. Værge: Søstermand, Seier Hansen.
5: ................ Andersdatter, gm. Seier Hansen, Pedersker.

6: Karen Johansdatter, gm. Jørgen Aristsen, Pedersker.
7: ...............Espersdatter, f. 1717. Værge: ½ bror, Jep Espersen, Nexø.

H: Margrethe Andersdatter, gm. Anders Olsen, bortrejst til ................ Værge: Bror, Peder Andersen.
I: Martha Ibsdatter, gm. Arist Hansen, Nexø.
J: Kirstene Ibsdatter, gm. Jens.................

 

Esper og Berete Ipsdatter fik :

Margrethe Espersdatter Sort * 1 Jan 1699, Brandsgaard, Aaker, + 14 Jan 1699, Brandsgaard, Aaker,

Margrethe Espersdatter Sort * 8 Apr 1700, Brandsgaard, Aaker, 18 Apr 1700, Aakirke, Aakirkeby,

Jeppe Espersen Sort * 1701, Brandsgaard, Aaker, 4 Dec 1701, Aakirke, Aakirkeby,

Lars Espersen Sort * 20 Mar 1707, Brandsgaard, Aaker,

Christine Espersdatter Sort * 1 Feb 1709, Brandsgaard, Aaker,

Anne Espersdatter Sort * 5 Jan 1710, Brandsgaard, Aaker, 10 Jan 1710, Aakirke, Aakirkeby,

Esper og Karen Andersdatter fik:

Anders Espersen Sort * Omk. 1716, Slusegaard, Pedersker,

Marie Espersdatter Sort * Omk. 1719, Slusegaard, Pedersker,
(~ Før 1743, , Peder Marcussen Munch * Omk 1709, 29. Slg.Munkegaard, Poulsker, + 1756, 6. Vg.Bavnegaard, Pedersker, )
(~ Eft 1756, , Anders Jensen * Før 1733, 23. Slg.St.gadegaard, Pedersker, + Eft 1760, 6. Vg.Bavnegaard, Pedersker, )

Side 449b. 1756. 3. Maj.
Peder Marcusen Munch, 6. Vg. Pedersker.
Maren Espersdatter. Laugv: Anders Nielsen, 7. Vg. Pedersker.

3 søn. 3 døt.
A: Marcus Pedersen Munch, f. 1751. Værge: Fastermand, Esper Jørgensen, 29. Sg. Poulsker.
B: Esper Pedersen, f. 1752. Værge: Faders søsk.barn, Marcus Jespersen Munch, 32. Sg. Aaker.
C: Didrik Pedersen Munch, f. 1756. ( ¼ år. ). Værge: Faders søsk.barn, Nicolai Munch, 16. Sg. Pedersker.
D: Kiersten Pedersdatter, f. 1743. Værge: Fastermand, Mads Jensen Due, 26. Sg. Poulsker.
E: Karne Pedersdatter, f. 1746. Værge: Morbror, Johan Espersen Sort, 32. Sg. Bodilsker.
F: Zitzele Pedersdatter Munch, f. 1748. Værge: Faders søsk.barn, Jacob Munk, Nexø.
Tilsynsv: Mostermand, Jørgen Arristsen, 14. Sg. Pedersk

Johan Espersen Sort * Omk. 1721, Slusegaard, Pedersker,

Esper Espersen Sort * BET 1723 AND 17, 15. sg. Slusegaard, Pedersker,


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside