Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

6. Generation


Jørgen Henrichsen Sort * Omk 1686, Siegaard, Aaker, + 1741, 2. Slg.Dammegaard, Aaker, 10 Jul 1741, Aakirkegaard, Aakirkeby, Gaardejer,
(~ 07 Okt 1718, Aaker, Bodil Hansdatter * 1695, Lille Kastelsgård, Aaker,, 24 Feb 1695, Aakirke, Aakirkeby, + 1763, Aaker, 30 Mar 1763, Aakirkegård, Aakirkeby, (Datter af Hans Berildsen og Anna Hansdatter )

Nævnes 1720 og 1737 som Gaardejer til 2' Slg. Dammegård i Aaker.

Skifte efter Jørgen Sort på Dammegaard 26.7. 1741 (BLSP nr. 36 side 126b).
Jørgen Hendrichsen Sort paa den 2' Selvejergaard i Aaker Sogn og det imellem dend salig mands enche Bodil Hansdatter, for hende var til laug værge anordnet enchens broder Hans Hansen her i Aaker Sogn, paa den ene side og paa den anden side den salig mands børn: 3 sønner og 3 døtter.Den elste søn Madz Jørgensen i Aaker Sogn og er i egteskab, ene dog ikken 22 aar gammel, hvor som hammen blev sin curator anordnet ??? manden Anders Ibsen i Østerlarsker Sogn. . . . , den anden søn Bereld Jørgensen Sort paa 10' aar gammel, for hammen værger farbroderen Niels Hendrichsen Sort i Bohlsker Sogn, den elste datter Maria Jørgensdatter paa 19 aar gammel, for hende værger hendes faders 1/2 søskendebarn Peder Jensen Munch paa Cannekegaarden vedAakerkebye, den anden datter Anne Jørgensdatter Sort paa 8' aar gammel, for hende værger hendes faders fuld søskendebarn Mads Hopp i Ibsker Sogn, dend 3' datter Karne Jørgensdatter paa 7' aar gammel, for hende værger hendes faders fuld søskendebarn Peder Hopp i Østermariæ Sogn.

Side 126b. 1741. 26. Juli.
Jørgen Hendrichsen Sort, 2. Sg. Aaker
Bodel Hansdatter. Laugv: Bror, Hans Hansen Høg, Aaker.
3 søn. 3 døt.
A: Mads Jørgensen, f. 1719, " og dog gift". Aaker. Curator: Fastermand, Anders Ibsen,
B: Berild Jørgensen Sort, f. 1731. Værge: Farbror søn, Mads Pedersen Sort,
C: Hendrich Jørgensen Sort, f. 1732. Værge: Farbror, Niels Hendrichsen Sort, Bodilsker.
D: Marie Jørgensdatter, f. 1722. Værge: Faders ½ søsk.barn, Peder Jensen Munch, Cannikegaard, Aakirkeby.
E: Anne Jørgensdatter Sort, f. 1733. Værge: Faders søsk.barn; Mads Hopp, Ibsker.
F: Karen Jørgensdatter, f. 1734. Værge: Faders søsk.barn, Peder Hopp, Østermarie.

Hun gift anden gang 10.1.1742 i Aaker med Isar Jørgensen (1715 - 1748).

Som det fremgår ovenfor, døde Isar Jørgensen meget ung. Han var ikke rask, men led af en indvortes svaghed, som undertiden gav sig udslag i heftige smerter. Man mente, at sygdommen stammede fra leveren.Hustruen, Bodil Hansdatter, prøvede at kurere ham med varme omslag og store snapse tilsat peber og malurt, men lægehjælp søgte de ikke.

Onsdag 13 SEP 1748 skulle Isar Jørgensen til mønstring i den bornholmske væbning. Lige før han tog af sted "tvistedes" han med sin kone. Tjenestepigen, Anna Ibsdatter, som senere måtte vidne herom, mente, at uenigheden skyldtes, at manden ikke ville tillade de to halvvoksne stifdøtre Anna og Karen at gå på besøg hos s}{\fs18 \ul0 \'f8}{\fs18\ul0 steren Marie på "Sortegård". Pigen mente imidlertid ikke, at der var tale om nogen alvorlig uoverensstemmelse.

Efter at Isar Jørgensen havde spist (han "søbede fåremælk"),red han mod Svaneke sammen med nogle naboer. Undervejs var der intet at mærke på ham, men da han stod af hesten på mønstringspladsen, fik han så ondt, at han ikke kunne deltage i øvelserne, men måtte "stå og brække sig". Bagefter sagde han til sin stifsøn Mads Jørgensen Sort, at han ikke vidste, hvordan han skulle komme hjem, da han hverken kunne tåle at ride eller at gå .

I løbet af torsdagen lykkedes det dog for ham at nå hjem henad aften, men da han stadig havde stærke opkastninger, ville han ikke lægge sig i sengen i stuen, men gik i stedet ud i "herbergshuset", hvor der stod en seng. Konen gav ham den sædvanlige "medicin": brændevin med peber og malurt, men han blev mere og mere elendig. Om natten prøvede han en gang at stå op, men besvimede og faldt så uheldigt, at han fik hudafskrabninger på panden, næsen og hagen. Han syntes dog selv, at det var billigt sluppet. Til tjenestepigen Anna, der kom ind om morgenen for at gøre rent, sagde han, at hvis der havde stået en kiste eller et bord i nærheden, havde han sikkert slået sig ihjel, og til konen, der var bekymret over uheldet, sagde han, at "det havde ingen fare, det lægtes nok igen; -kunne det kun gå over igen, som klemmede ham så for hjertet".

Endnu syntes familien ikke at have fattet sygdommens alvor. Fredag morgen kom en af naboerne, Jep Svendsen Skåning, for at bede Isar Jørgensen være fadder hos Niels Mogensens, da dennes I tvillinger skulle fremstilles i kirken. Isar svarede hertil: "Gud ved, om jeg kan blive så frisk, at jeg kan". Han vidste heller ikke, om han "kunne komme iblandt folk", fordi han havde "størt og slaget sig". Han spurgte efter sin kone og ville have hende til at "bage og smøre ham, som hun havde gjort tilforn", men hun var ikke hjemme.

Hen imod aften blev han dårligere. I mørkningen kom en af gårdens piger løbende hen til daglejeren Jens Magensen under Ravnsbakken og bad ham komme og hjælpe stiffaderen op. Jens gik over til Dammegård, men den syge var ikke i stand til at sætte sig overende; han besvimede hver gang Jens ville tage ham under armene, og denne opgav det med ordene "Jeg tror, I er meget syg", og Isar svarede ja. Lidt efter sagde Jens Mogensen: "Jeg tror, I kan ikke komme op", hvortil Isar med svag stemme svarede nej. Nu forstod hustruen, at han var døden nær og sendte bud efter Anders Larsen på Siegård og hans hustru Elsebeth, der var hendes svigerinde(søster til hendes første mand, Jørgen Sort).Der gik også ridende bud til sønnen Mads Jørgensen, og netop som denne trådte ind ad døren, sagde Anders Larsen til de andre: "Nu tror jeg, at han slumrede hen". Isar Jørgensen var død.

Da der var folk nok til at "gadje" liget, blev man enige om at gøre det straks. Ganske vist var det skik og brug, at de fornemste af nabokonerne blev bedt om at forestå denne handling, og enken ville have bud efter Margrethe Peder Kofoeds på Store Myregård, men "de rådede hende fra, så som det var noget ud på natten, desuden regnvejr, så de skulle ikke umage hende derop".

Jep Svendsen "ragede" den døde, og to tjenestepiger fra Dammegård og Siegård vaskede ham, mens enken og hendes søn samt Anders Larsen og Jens Mogensen var til stede. Anders Larsens kone Elsebeth kunne ikke være med "så som hun var frugtsommelig" .Pigen, Anna Ibsdatter, der havde gjort det meste af arbejdet, bad sin madmoder om den afdødes skjorte og fik den. Det var skik og brug og ikke en gave, hun fik for at tie med hende om noget somhelst - hvad der senere blev sagt. Alle syntes, at Isar Jørgensen "så ud som andre lig".

Lørdag morgen havde enken og hendes pige travlt med at ordne alt i stegers og fadebur til den Invasion af hjælpere, der kunne ventes til begravelsen, og pigen fortalte, at madmoderen havde givet hende et "knyde" (knyttetørklæde) at forvare i sin kiste. Tørklædet indeholdt rottekrudt, og enken ville ikke risikere, at det skulle komme i "kryderiet". Pigen så ikke efter, hvad der var i tørklædet, og dagen efter begravelsen leverede hun det tilbage.

Aaret efter, da rettergangen vedrørende mordet i Sortegårdengen var afsluttet, begyndte folk at tale om, at der vist havde været noget mystisk ved Isar Jørgensens død. Den afdødes mave tilfælde kunne tyde på, at han havde fået noget "forgift" i sig. I så fald måtte det sikkert være rottekrudt (arsenik). Det fandtes dengang i alle huse, og enken havde jo gemt sit i pigens kammer. Rygterne kom øvrigheden for øre, og amtmanden beordrede en undersøgelse.

Tirsdag 17 Okt mødte Bodil Hansdatter med hele sin husstand og nogle naboer i Sønder Herreds politiret i Neksø, hvor by- og herredsfoged Halvor Olsen ledede et forhør, der gik ud på at klarlægge begivenhederne i de sidste tre dage af Isar Jørgensens liv.

Alle vidnesbyrd stemte overens i beskrivelsen af sygdommens forløb. Pigen Anna Ibsdatter var hovedvidne. Hun svarede godt for sig og fortalte flere enkeltheder, der afsvækkede teorien om giftmord. Bl.a. sagde hun, at hun selv havde drukket resten af den bolle fåremælk, husbonden havde spist af den dag han blev syg, så mælken fejlede ikke noget. Madmoderen havde ikke givet hende noget for at tie. Hun havde fået den afdødes skjorte, fordi hun selv bad om den, da hun havde været med til at "gadje" liget. Jep Svendsen, der havde "raget" den døde, kunne bevidne, at der ikke var "noget kendetegn på Isar Jørgensens legeme, negle eller andre steder, at han havde fået rottekrudt".

De andre vidnede, at Isar Jørgensen selv havde sagt, at han var dårlig af sin gamle sygdom, der stammede fra leveren. Han "drog" en time eller to, før han sov stille hen; det tydede ikke på indtagelse af arsenik. De to halvvoksne sønner, Berild og Henrik, der var mistænkt for at have slået løs på stiffaderen og forvoldt hans skrammer, vidnede, at de slet ikke havde været i nærheden af ham den nat han havde fået disse. De sov i et værelse, der ikke havde dør til herbergshuset, hvor Isar Jørgensen lå. Dette blev bekræftet af tjenestepigen, for hvem husbonden havde beskrevet sit uheld morgenen efter.

Enken Bodil Hansdatter blev afhørt til sidst. Hun fortalte om sin mands sygdom, og at hun havde givet ham brændevin med peber og malurt flere gange torsdag og fredag, efter at han var kommet hjem fra mønstringen, men mad kunne han ikke få ned. "Knydet" med rottekrudtet havde hun givet pigen i forvaring "at de ikke skulle få det iblandt kryderiet, da de lavede til udfærsøl".

Det lød altsammen meget troværdigt, og amtmand Urne, der havde forlangt en udskrift af forhøret, har ikke fundet noget mistænkeligt ved denne sygehistorie.. Sagen synes at være endt uden tiltale. (Beretning af Louise Skovgaard).

 

De fik :

Kirstine Jørgensdatter * 12 Feb 1719, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 26 Feb 1719, Aakirke, Aakirkeby, + 1719, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 4 Mar 1719, Aakirkegård, Aakirkeby,

Mads Jørgen Sort * 1720, 2. Slg.Dammegård, Aaker,

Hans Jørgensen Sort * 1722, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 12 Apr 1722, Aakirke, Aakirkeby, +1722, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 3 Maj 1722, Aakirkegård, Aakirkeby,

Marie Jørgensdatter Sort * 1723, 2. Slg.Dammegård, Aaker,

Henric Jørgensen Sort * 1726, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 6 Jan 1726, Aakirke, Aakirkeby, + 1726, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 14 Jan 1726, Aakirkegård, Aakirkeby,

Henric Jørgensen Sort * 21 Feb 1727, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 21 Feb 1727, Aakirke, Aakirkeby, + 21 Feb 1727, 2. Slg.Dammegård, Han døde samme dag som han blev født (1000 Aner).

Hans Jørgensen Sort * 1728, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 29 Sep 1728, Aakirke, Aakirkeby, + Jun-1730, 2. Slg.Dammegård, Aaker,

Berild Jørgensen Sort * 1731, 2. Slg.Dammegård, Aaker, 10 Jun 1731, Aakirke, Aakirkeby, + Eft 1794, Bornholm, Danmark, Bonde og Soldat,
(~ 29 Jan 1755, Aakirke, Aakirkeby, Pernille Mogensdatter * Omk 1718, Bornholm, Danmark, +1781, Steensgård, Aaker, 08 Apr 1781, Aaker, )
(~ 12 Okt 1782, Aakirke, Aakirkeby, Anne Mortensdatter * 1727, Pedersker, 02 Mar 1727, Pedersker, + 1794, 04 Maj 1794, Aaker, (Datter af Morten Jensen og Karen Jensdatter )

Folketællingen 1887 for Aaker, Huusmændene :
Bærild Jørgensen   56   gift   Mand   Husmand og Nat: Soldat
Anna Mortensdatter   60   gift   Kone    
Ellen Kirstine Pedersdatter   20   ugift   Hendes Barn af 1. ægteskab    

Side 101. 1794. 8. Okt.
Anne Mortensdatter, Kong. Mark. Åker.
Berild Jørgensen Sort.
1 dat.
A: Ellen Kirstine Pedersdatter, f. 1774. Trolovet m / Christen Jensen.

Henrich Jørgensen Sort * 1733, 2. Slg.Dammegård, Aaker,

Anna Jørgensdatter Sort * 1734, Aaker, 14 Apr 1734, Aaker,
(~ , Hans Rasmussen * 1728, + 1784, 20 Mar 1784, Aaker, (Søn af Rasmus Jensen og Kirsten Larsdatter )
Gift 23.1.1755 i Aaker med Hans Rasmussen (1728 - 1784) (Bror til Karen Rasmusdatter gift med Hendrick Jørgensen Sort), søn af Rasmus Jensen og Kirsten Larsdatter på 4' Slg. Munkegård i Aaker.

Karen Jørgensdatter Sort* 1735, Aaker, 19 Jun 1735, Aaker, + 1807, Bodilsker, 8 Mar 1807, Bodilsker,
Gift 19.6.1758 i Aaker med Hans Pedersen (1727 - 1774), bonde på 8' Vdg.Langedeby i Bodilsker, søn af Peder Jensen.Gift anden gang 27.9.1775 i Bodilsker med Niels Madsen (ca.1743 - 1809).

Side 260. 1774. 5. Juli.
Hans Pedersen, 8. Vg. Bodilsker.
Karen Jørgensdatter. Laugv: bror, Mads Jørgensen Sort, 7. Vg. Åker.
2 søn. 4 døt.
A: Peder Hansen, f. 1766. Værge: Farbror, Jørgen Pedersen, 39. Sg. Poulsker.
B: Jørgen Hansen, f. 1768. Værge: Farbror, Anders Pedersen, 29. Sg. Pedersker.
C: Anne Hansdatter, f. 1759. Værge: farbror, Lars Pedersen, 25. Gård, Vestermarie.
D: Bodild Hansdatter, f. 1760. Værge: Mostermand, Hans Rasmusen, 4. Sg. Åker.
E: Engel Hansdatter, f. 1771. Værge: Morbror, Henrich Jørgensen Sort, 2. Sg. Åker.
F: Johanne Cathrine Hansdatter, f. 1774. ( 2 uger.). Værge: Mostermand, Niels Mogensen, 3. Sg. Åker.

Folketællingen 1787 for Bodilsker :
Niels Madsen   46   gift   Mand   Gårdmand
Karen Jørgensdatter   52   gift   Kone    
Peder Hansen   21   ugift   Konens barn af 1. ægteskab    
Ane Hansdatter   27   ugift   Konens barn af 1. ægteskab    
Johanne Hansdatter   15   ugift   Konens barn af 1. ægteskab    
Seine Kirstine   11   ugift   Barn    
 
Folketællingen 1801 for Bodilsker, Vaarnede 8 :
Hans Larsen Vest   36   Gift   Huusbonde   Bonde og Gaardbeboer
Ingeborg Christoffersdatter   22   Gift   hans kone    
Karen Kirstine Hansdatter   12   Ugift   Mandens datter af 1. ægteskab    
Lars Pedersen   16   Ugift   tjenestedreng    
Ane Marie Hansdatter   22   Ugift   tjenestepige    
Niels Madsen   57   Gift   mand   Nyder Undentag fra Gaarden
Karen Jørgensdatter   66   Gift   hans kone   Nyder Undentag fra Gaarden

slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside