Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

6. Generation


Peder Henrichsen Sort * 1681, Siegaard, Aaker, 2 Okt 1681, Aakirke, Aakirkeby, + Dec 1740, Siegaard, Aaker, 2 Jan 1741, Aakirkegaard, Aakirkeby, Gaardejer.
(~ 29 Okt 1702, Aakirke, Aakirkeby, Birgitte Jensdatter * 1675, Øster Skovgaard, Egeby, Aaker, 14 Mar 1675, Aakirke, Aakirkeby, + 1749, Siegaard, Aaker, 30 Mar 1749, Aakirkegaard, Aakirkeby, (Datter af Jens Ibsen og Elisabeth Ibsdatter).

Nævnes 1719 ejer af 6' Slg. Østre Skovgaard, Egeby, Aaker, og i 1737 Besidderaf sin Fædrenegaard 4' Vdg. Siggaard Aaker.


Siegaard.

Fra Aaker-Aakirkeby kirkebog:

April 5, 1702: Trolovede, Peder Henrikssøn Soort og Berete Jensdatter.

Oktober 22, 1702: Brudeviede, ungkarl Peder Henrikssøn Soort og unge pige Berete, Jens Ibssøns datter i Egeby.

Circa 1704:Ikke i stand til at finde dåb for Kirsten, Alder givet i 1787 folketællingen, og hendes begravelse indikere at hun er født circa September 1704.

Note: I 1705 mangler optegnelserne fra Maj til August.

December 27, 1707: Bapt. 3' Fer. Nat., Per Sort q. Birte, søn Mads, fød 17' 7'br. Bold Hans Larsens, Christopher Sonne, Jørgen Ipsen i Poulsker Sogn, Birte Mads Jensens.

Oktober 21, 1714: Bapt. Dom. 21' Trin., Per Sort q. Berthe, d: Elseby, fød den 11 Oct. Karen Hans (Jeins?), Lars Ipsen, Hans Nielsen, Karen Anders (Jeins?), Anna Henrichsdat.

Januar 2, 1741: Sepult, Peder Henrichsen Sort, 59 aar gl.

Marts 30, 1749: Sepult, Birte Peder Henrichsen Sorts, 74 aar gammel.

De fik :

Kirstine Pedersdatter Sort * Omk. 1704, Aaker, + 1792, Hullegaard, Østermarie, 3 Okt 1792, Østermarie Kirkegaard,
(~ 08 Nov 1726, Østermarie, Niels Andersen Kure * Omk 1695, 41. Slg.Nørre Ellebygaard, Vestermarie, + Jul-1737, Elleby-gaarde, Østermarie, Østermarie, Bonde, (Søn af Anders Andersen Kure og Karen Gudbersdatter ).
(~ 11 Jul 1738, Østermarie Kirke, Anders Hansen * 1715, Hullegaard, Østermarie, 06 Jan 1715, Østermarie Kirke, + 19 Mar 1794, Hullegaard, Østermarie, 4 Apr 1794, Østermarie Kirkegaard, Gaardejer, (Søn af Hans Hansen og Kirstine Berildsdatter ).

Niels Andersen Kure og hans første kone Elisabeth Madsdatter fik tre døtre, hun døde i barselssengen. Han overtog, i følge "Kures Gaardfortegnelser", 64' Slg. i Elleby i 1737, det samme år han døde. Gaarden havde han erhvervet sig for 600 Sølvdallere.

Fra Østermarie kirkebog :

Marts 3, 1728: Døbt Niels Cures datter Elsabeth, baaren af Mickel Lows qde. Fad: Peter Hop, Matz Persøn, Anders Andersøn, Anders Ips hustru og Maren Andersdaatter.

Februar 24, 1730: Neils Cures daatter, Zicele, baaren af Lars Mons qde. Fad: Mickel Nielsøn, Matz Nielsøn, Matz Andersøn, Giertrud Nielsdaatter og Jens Jensøns qde.

Februar 2, 1733: Døbt Niels Cures søn kaldet Anders, bar det Anne Anders Ibsøns i Øster Larskers Sogn, stod hos Degnens kiæreste Johanna Cathrina. Mandsfaddere: Peder Sort, Claus Ollesøn, Mons Andersøn. Pigefaddere: Anna Christensdaatter.

Maj 23, 1735: Døbt Niels Cuures søn Peder, bar det Biritte, Peder Sorts, stod hos Benthe Andersdatter. Mandsfaddere: Anders Cuure, Mads Nielsøn, Niels Hansøn.

Juli 1737: (Siden Beskadiget, dato mangler) Prædiket over Niels Cuure.

Uddrag af skifte efter Niels Andersen Kure, Juli 23, 1737, side 115:
Sallig Niels Andersen Kure som boede og døede paa dend 31 self Ejergaard i bemelte Østermarie Sogn og det over dend salig mand Niels Kures efter latte. . . . imellem den salig mands efter latte hustrue Kirstene Pedersdatter, for hende er antagen til laug verge Anders Ibsen boende i Østerlarsker Sogn, paa dend eene side og paa dend anden side dend salig mands efter levende børn som er først at reigne den hand hafver afled med sin forhen afdøede hustrue Elsebeth Madsdaatter, nemlig 3 døttre, hvor af dend eldste datter Margrethe Nielsdaatter paa 15 aar gammel, for hende er til verge nu anordnet mynglingens nær sødskende barn Mikel Nielsen paa Krogegaarden i Østemarie Sogn, dend anden daatter Dorithe Nielsdaatter paa 15 aar gammel, for hende er til verge andordnet mynglingens nær sødskende barn Mads Nielsen boende i Østermarie Sogn, dend tredie datter af første kuld Karen Nielsdatter paa 11 aar gammel, for hende er nu til verge andordnet hendes half broder Mads Hansen nu boende i Ibsker Sogn paa Munkegaarden som møtte, derneste afled med sin efterlevende hustrue. . . . 2 sønner og 2 døttre, hvor af dend eldste søn er Anders Nielsen paa 5 aar gammel, for hannem er nu til verge andordet mynlingens fader broder Peder Kure boende i Clemmendsker Sogn, dend anden søn Peder Nielsen Kure paa 3 aar gammel, for hannem er til verge andordnet mynglingens farbroder Hintze Andersen Kure boende i Nycker Sogn, dend eldste daatter Elsebeth Nielsdaatter Kure paa 9 aar gammel, for hende er til verge anordnet myndlingens fastermand Isach Pedersen boende i Westermaria Sogn, dend anden og ynste datter Sidzele Nielsdaatter Kuure paa 8 aar gammel, for hende ar nu til værge andordnet mynglingens sydskende barn Ared Andersen Kuure boende Nøker Sogn.

Fra Østermarie kirkebog :

December 1, 1737: Døbt Sahlig Niels Kures daatter Bierte, bar det Elsabeth Anders Larsens, stod hos Hedvig Funch. Mandsfaddere: Michel Low, Mads Nielsen, Mads Hansen.

Marts 14, 1738: Troloved Anders Hansøn ung karl med Kirstine sl. Niels Cuures. . . . (Vidne Anders Larsen).

Juli 11, 1738: Brudeviet Anders Hansøn med Kirstine sl. Niels Cuures.

November 13, 1743: Eodem Die døbt Anders Hands søn Hands, bar det Karen Morten Olsens, stod hos Siegne Jensdaatter. Mandsfd: Mads Olsen, Mauritz ???, Jens Persen.

Juni 12, 1746: D'nca 1 p. Trin. døbt Anders Hansens daatter Kirsten, Ane Jens Bærilds bar hende. Bærild Jensen, ??? Larsen, Anne Larsdaatter og Elsebeth Anders Larsens fra Aaker Sogn var faddere.}

Folketællingen 1771 for Østermarie :
Anders Hansen, Lever af saakaldet Undentag, alder: 57, 1' ægteskab,
hans hustrus alder: 65, 2' ægteskab.

Folketællingen 1787 for Østermarie, Selvejer No.7:
Hans Andersen   44   gift     husbonde bonde              
Anne Kirstine Henrichsdatter   41   gift     madmoder              
Anne Marie   17   ugift     barn              
Peder Hansen   10   ugift     barn              
Lars Hansen   36   ugift     tjenestekarl              
Morten Jacobsen   17   ugift     tjenestekarl              
Kirsten Nielsdatter   34   ugift     tjenestepige              
Anders Hansen   73   gift     mandens fader              
Kirsten Pedersdatter   83   gift     mandens moder              

Fra Østermarie kirkebog:

Oktober 3, 1792: Begravedes Kirsten Pedersdaatter, som var Anders Hansens huustrue af Hollegaarden udi sin alder 88 aar, 4 uger. Hun havde levet i ægteskab med 2de mænd i 66 aar, nemlig med den første mand 11, og den sidste 55 aar. Hun var rørig og uden. . . sygdom til 3/4 aar før hun døde, da hun fik en rørelse og siden besværlig talte, klagede sig ikke over smerte. . . døden af alderdom.

April 4, 1794: Begravedes Anders Hansen af Hollegaarden i sit 80 aar, døde af udvende alderdom, i de sidst aar var næsten blind.

Mads Pedersen Sort * 17 Sep 1707, Aaker,

Elsebye Pedersdatter Sort * 11 Okt 1714, Aaker,


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside