elenafilatova.com

Jaro 2007

Existuje jen jedna síla, která dokáže léčit. Tou silou je příroda.

(Arthur Schopenhauer)

“spring2007“

Mé oblíbené cesty jsou ty, po kterých nikdo celé roky nejel. Někdy nechám na těchto cestách zápisník, abych zjistila, jestli tudma někdo projel. Když se tam za rok, za dva vrátím, většinou vidím tento zápisník nedotčený, což mě ujišťuje v tom, že tu po mně nikdo nebyl.

“spring2007“

Na černobyl se tak snadno zapomíná, protože jsme o něm věděli jen my. V prvních letech po nehodě jsme se o náš příběh se světem podělit nechtěli, teď nemůžeme. Vše, co nám po tragickém příběhu zůstalo, je památka, časem ohlodaná a slábnoucí. V budoucnu pohřbí nezájem lidí i ty zbytky památek, které nám zůstaly, i ty poslední plamínky naděje na zviditelnění této události nakonec pohasnou. Poté už zůstane černobyl jen odkoupeným majetkem přírody, na který budou vzpomínat jen někteří jednotlivci.¨

(Journals, June 2006)

“spring2007“

Tyto domy se již opět staly vlastnictvím přírody.

“spring2007“

Tento dům z přírody vzešel a zase se do ní navrátí.

“Kosulya“

Tento jelen přebíhá přes cestu a skáče k domům. Tady jsou doma oni, je jich zde mnoho. Cítím se jako v ZOO, až na to, že v ZOO je vše přesně naopak. V ZOO jsme my volní, kdežto tady jsou volná zvířata a my jsme jejich předmětem zájmu. V ZOO jsme my těmi, kteří pozorují spoutaná zvířata, kdežto tady volná zvířata sledují nás, lidi, kteří se zde jednou za čas objeví.

“spring2007“

Nejvíce udivující je zde zřetelný kontrast mezi „naším“ světem (civilizací) a přírodou. Náš civilizovaný svět je hmotný a reálný, kdežto oblast Černobylu je ukázkou jakéhosi metafyzického světa, jakoby nereálného. Příroda je světem sama pro sebe, je to svět, který tu byl před námi a bude tu i po nás, zatímco naše bezvýznamná civilizace zapadne do propadliště dějin. Náš svět je umělý a drží pohromadě pomocí vědy a techniky, kterou si člověk vytvořil. A pak stačí jen stisknout špatné tlačítko a my se ocitáme znovu na začátku. Tak křehká je naše civilizace. Stačí pohled kolem a všecko co bývalo naší civilizací zmizí ve vzduchu jako fata morgana. Naše místo zaplní lesy a příroda se vrátí zpět tam, kde jsme ještě před časem byli my.

“spring2007“

V těchto domech lidé bydleli ještě 15 - 20 let po nehodě. V roce 1991 byla ejvětší radiace v obydlených místech 2000 mikroroentgenů za hodinu. Od té se množství radiace snížilo a s ním i počet lidí, kteří zde žijí.

Nejvyšší radiace, kterou jsem v roce 2006 naměřila v místech, kde někdo bydlel, byla 250 mikroroentgenů za hodinu, což je hodnota, kterou UN uznává jako přijatelnou. V praxi je to ale horší, je to stále příliš mnoho na obydlení lidmi.

“spring2007“

Dnes se úroveň radiace může různit - od několika stovek až po tisíce mikroroentgenů, to však neodráží skutečnou situaci. Geigerův počítač nám může ukázat pouze siluetu radiace, její vnější vzhled, stín. Tělo radiace může být prozkoumáno pouze zvláštní analýzou. Odečítáním hodnot z Geigeru víme o radiaci stejně jako o kořenech stromu, který hodnotíme pouze podle jeho větví.

“spring2007“

Pohled na Geiger nám řekne mnohem více než oficiální zprávy, stále však mnohem méně, než kniha přírody. V černobylu je velmi snadné tuto knihu číst, nic nám nezatajuje... kamkoliv se podívám, vidím fakt, že lidé jsou odtud vyhoštěni a že zde mají zakázáno žít. I když mlčím a doufám, že někoho uslyším, jediným zvukem, který se k mým uším dostane, je zvuk přírody, která jasně říká NEPOTŘEBUJI VÁS!

“spring2007“

Toto je památník z druhé světové války.

“spring2007“

Zde je jiný - tektokráte z Velké vlastenecké války.

“Memorial3“

Toto je památník Občanské války. Roku 1921 Rudá Armáda pobila v poli vojáky Bílé armády. Přeji si zde někdy být s detektorem kovu a prozkoumat zdejší pole. Naneštěstí celá bohatá historie Černobylu je pro obor archeologie ztracena. Ztracena napořád, čehož budu vždy litovat.

“spring2007“

V okruhu 250 kilometrů (155 mil) od Černobylského reaktoru je přes 2000 mrtvých vesnic. Každým rokem, kdy cestuji, vidím více a více těchto zničených míst.

“spring2007“

V oblasti Černobylu jsou kostely jedinými nezničenými budovami. Po celou dobu, co zde cestuji, jsem ještě neviděla zničený kostel.

“Church“

Vykrádači jsou povětšinou pověrčiví lidé a z vykradení kostelu mají strach. Také lidé z blízkých komunit zde jednou za čas přijdou, aby opuštěné kostely opravili. Jako opuštěné ostrovy zde vydrží déle, než jakékoliv jiné budovy v této oblasti.

“Radioactive

Když zde projíždím, často tyto kostely navštěvuji. Procházím dveřmi a vždy zjišťuji, že jsou odemčené - nikdo není uvnitř. Žádní knězi, bohoslužby, zapálené svíčky také chybí, pouze nějaké hadry, lehce radioaktivní Bible a obrázky svatých na zdech. Vždy před odchodem se ujistím, že Bible je otevřena na stránce, kde je předpovězen Černobyl. pak zde ještě chvíli postojím a s úctou odcházím. Někdy si při pohledu na radioaktivního Ježíše říkám "Jak dlouho zde tyto kostely budou? Mohou žít bez lidí?"

Tuto otázku zanechávám za sebou, aby byla zodpovězena někým jiným, kdo zde ještě bude cestovat a pokračuji v mé cestě.

Říše Pluta