Exkurze do gulagu


Níže jsou fotky pracovních táborů za Sovětských časů.Gulag znamená “Vrchní řízení nápravných pracovních táborů”. Systém Stalinových pracovních táborů byl největší fabrikou na smrt za celou historii, s produkcí přesahující dokonce i 2. světovou válku. Okolo 40 milionů lidí zemřelo v Gulazích.Tábory se nacházely v Tajze, ve velkém lese v Ruské Sibiři. Nyní jsou všechny cesty zarostlé a táborů lze dosáhnout pouze helikoptérou.Tábory byly opuštěny od léta 1953, když umřel Stalin. Byla vyhlášena generální amnestie a každý, pracující i strážci, rychle opustili oblasti.

Roosevelt vypozoroval, že kapitalismus nerovnoměrně rozdělil bohatství, zatímco socialismus rovnoměrně rozdělil chudobu. Vězeňský život v Gulazích znamenal rovnou smrt všem – bohatým i chudým, starým i mladým. Smrt si nevybírala své favority a stala se realitou pro všechny, bez slitování nad pohlavím, vírou či národností.Lidé bydleli v dřevěných kasárnách. Političtí vězni, takzvaní nepřátelé státu a kriminálníci byli drženi pohromadě. Nepřátelé byli bráni zpravidla z významných, inteligentních a kulturních vrstev. V nelidských podmínkách táborů se civilisovaní a kulturní lidé ukázali být hůře vybaveni pro přežití než kriminálníci.Aby ustanovili svá železná pravidla, mysleli si komunisté, že musí zbavit společnost všech myslících a čestných lidí. Takové typy jsou vždy pro tyranský režim hrozbou. Téměř uspěli: během dvaceti let utlačování nechali vyhnít mnoho hodnot, víry a tradicí, které byly kultivovány po staletí.Po zabití všech mozků národa se stal Sovětský Svaz směšným – státem, kterého se všichni bojí, protože je hloupý a tlustý a má atomovky. Jako gigant bez hlavy byl SSSR neschopen stvořit cokoliv inteligentního, či kreativního. Tím, že pozabíjel všechny své moudré a vzdělané lidi, byl SSSR akorát schopen ukázat zbytku světa, jak by věci neměly být.Všichni, kteří se pokusili z Gulagu utéci, neměli téměř žádné šance na přežití. Museli ujít stovky kilometrů zalesněnou divočinou... Na směru těžko záleželo, protože lidé neměli kam utéct. Celá země byla jedním velkým vězeňským pracovním táborem.Láhev vodky – legální drogy, kterou strážci často nelegálně prodávali vězňům.V kdysi přeplňěných kasárnách dnes není nic. V každých kasárnách byly dvě řady prkenných postelí s více než 120 odsouzenými.Mnoho historiků věří, že věznění počalo někdy v roce 1932 a vrcholilo roku 1937. Přichod vězňů se zpomalil pouze se začátkem Velké Patriotické Války roku 1941. Proč? Usvědčení v Gulazích si vybrali raději nástup do armády a risk smrti pod deštěm kulek. Roku 1945 skončila 2. světová válka a miliony takových odsouzenců se navrátily zpět do táborů. Věznění ve skutečnosti trvalo až do Stalinovy smrti v roce 1953.Toto je kárací cela.Krmicí kýbel.Lidé umírali vyčerpáním, hladem, těžkou prací... Marxismus – Leninismus byl založen na teorii evoluce, která učí, že během milionu let udělala práce z opice člověka. Zde v táborech dokázali, že tento proces je opačný. Těžkou prací a nedostatkem jídla byli schopní proměnit člověka zpět ve zvíře během několika měsíců.

„Překročil jsem svůj plán, a ty?“ ptá se socialistický plakátový chlapec. Komunisté nutili vždy do plánování, dokonce i do plánování, kolik lidí pošlou do těchto táborů. Každý region musel dodat požadovaný počet nepřátel, a pokud regionální vůdci nedodrželi požadavky, stali se samotnými nepřáteli a nastoupili do těchto táborů.Toto je jeden z mnoha mostů postavených odsouzenci. Nikdy nebyl použit, protože Stalin umřel před jeho dokončením.Postavili 900 z 1263 kilometrů, které byly potřebné ke spojení měst Igarky a Salechardu. 300.000 odsouzenců zemřelo během stavby této cesty v rozmezí let 1949-1953. Nyní tato cesta jako mnoho jiných nikam nevede.Parní lokomotivy té doby. Práce se zde znenadání zastavila, když se autority rozhodly hrát v rádiu hudbu národního smutku. Tato hudba hrála non-stop celý den. Brzo se strážci i odsouzení starali pouze o to, jak se co nejrychleji dostat z oblasti a vrátit se do svých domů. Nikdo neodstranil železné dráty ani lokomotivy.Toto je místo, kde si před revolucí mladý Josef Stalin, známý jako Koba, odseděl pár let ve věznici. Později se stalo velkou transitní věznicí, kterou každý zná jako „Stalinovo Pantheon“. Je opuštěna od roku 1953.Nechť nám tyto fotky připomínají, že žádný stát nemůže vybudovat prosperitu na kostech svých občanů, a všichni, kteří nevidí mučené a zabíjené, nechť žijí v království slepoty po dlouhou dobu.