A Brief of Contemporary Azerbaijani Poetry

Forword Framework Sönmäz Barışmaz Sähär Yalqız Moğan Merqati Conclusion


M.H.Şähriyar

1. Sähändiyä


Ana Sayfaya Dön


gunes@europe.com