Pinoy Card links...

[Want to join the group? Click here] --- [Sign our Guestbook? Click here]

Newsletter Vol. V
DEC.-- JAN.  2001-2002

Samut-Sari Sections

* Kasiningan
*
Babasahin
*
Kawikaan
*
Ginintuang Aral
*
Kagandahan
*
Dear Mafe
*
Kain Na
*
Patnubay At Gabay
*
Butil At Kaalaman
*
Pangkabataan
*
Pangtahanan
*
Pangkalusugan
*
Malakas/Maganda
*
Enterteynment
*
Features
*
Ugnay-ugnay
*
Archive
*
Back to Samut-Sari

BARKADAHANG PINAY HOROSCOPE


Ang inyong monthly horoscope ay nandito!

KAWIKAAN of the MONTH...


~"There are 12 months in a year, 30 days in a month, 24 hours in a day, 60 minutes in an hour, 60 seconds in a minute, but only 1 like you in a lifetime"~

~"Ang pag-ilag sa kaaway ang tunay na katapangan."~

More Quotes...

MONTHLY TRIVIA

Did you know that ... these two meals Media Noche and Noche Buena...  are both  eaten on Christmas, but on different days?

Read more...

Western Union

"Pinoy Care Package" now available for overseas workers Find out here

Philippine Airlines

Check out latest schedule

Looking for the latest Pinoy jokes? Click here

PinoyJokes.net - the funniest Filipino jokes around!

P H I L I P P I N E Newspaper Links

* Business World
*
Manila Bulletin
*
The Manila Times
*
Philippine Daily
   Inquirer

*
The Philippine Star

P H I L I P P I N E Television Links

FREE LINK TO BARKADAHANG PINAY

click this logo

The following words of wisdom and "mga kasabihan" are foods for the soul that will inspire you in your everyday life.

Words Of Wisdom

*Being a woman is your faith but what you made out of your womanhood is your destiny

"Women are made to be loved not understood"

*It could be that the purpose of your life is only to serve as a model to others.

*People seldom say "I Love You". And when they do, its either too late or love is gone. But when I say "I Love You", it doesn't mean you have to stay. But, I wish you'll never go.

*The spaces between your fingers were created so that another persons fingers could fill them in... hope you'll find that hand which perfectly fits your hand.

*How to be in Love: Fall but don't stumble, be consistent not too persistent, share and never be unfair, understand but do not demand, hurt but never keep the pain.

*Don't wait for the right person to come into your life, but be the right person to come into someone's life and make each moment count.

*There's a miracle called friendship that lives within the heart. We don't know how it happens or where it get its start, but from the happiness it brings, you realize that it is God's most precious gift, you.

*There are 12 months in a year, 30 days in a month, 24 hours in a day, 60 minutes in an hour, 60 seconds in a minute, but only 1 like you in a lifetime.

*HRT - What letter would you add to form a word? A or U? Choose A and have a HART or choose U and get, HURT! I'd rather choose U and get HURT, than have a HART without U.

Mga Kasabihan

*Kung ano ang puno ay sya ang bunga. Ang bayabas ay hindi mamumunga ng mangga.

* Ang tunay na kaibigan karamay kailan man.

* Ang tunay na kaibigan, nakikilala sa kagipitan.

* Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan.

* Ang tunay mong pagkatao, nakikilala sa gawa mo.

* Ang tao kapag mayaman marami ang kaibigan.

* Magkulang ka na sa magulang huwag lamang sa biyenan.

* Ang pag-aasawa ay hindi biro, 'di tulad ng kanin
Iluluwa kung mapaso.

* Ang lumalakad nang mabagal, kung matinik ay mababaw. Ang lumalakad nang matulin, kung matinik ay malalim.

* Ang hindi lumingon sa pinanggalingan hindi makakarating sa paroroonan.

* Ang langaw na dumapo sa kalabaw, mataas pa sa kalabaw ang pakiramdam.

* Maraming salita, kulang sa gawa.

* Madaling sabihin, mahirap gawain.

* Wala kang mabubunot sa taong kalbo.* May tainga ang lupa, may pakpak ang balita.

* Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin.

* Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, saka nang maluto'y iba ang kumain.

* Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.

* Kung matigas ay bato, kung malambot ay tao.

* Pili nang pili, natapatan din ay bungi.

* Huwag magbilang ng manok hangga't hindi napipisa ang itlog.

* Kung sino ang unang pumutak, siya ang nanganak.

* Nauntog akong minsan ayaw ko nang maulit. Baka sa susunod ngipin ko ang mabungi.

* Huwag kang magbibintang kung hindi mo nakakamayan.

* Magkupkop ka ng kaawa-awa, langit ang iyong gantimpala.

* Ang mabuting gawa kinalulugdan ng madla.

* Kung ang nabasagan ay hindi nanghihinayang, ako pa kayang nakabasag lamang.

* Kapag bukas ang kaban, nagkakasala sinuman.

* Ang butong tinangay na aso, walang salang nalawayan ito.

* Ang utang ay utang, hindi dapat kalimutan.

* Ang iyong hiniram, isauli o palitan. Upang sa susunod, hindi ka makadalaan.

* Kung labis ang tamis ang lasa ay mapait.

* Ang bungang hinog sa sanga matamis ang lasa.
Ang bungang hinog sa pilit kung kainin ay mapait.* Walang humawak ng lutuan na hindi naulingan.

* Sala sa lamig, sala sa init.

* Gawain mo sa kapwa mo. Ang nais mong gawain niya sa iyo.

* Ang sakit ng kalingkingan damdamin ng buong katawan.

* Ang mabigat ay gumagaan kapag pinagtutulung-tulungan.

* Masakit ang katotohanan.

* Madaling pumitas ng bunga kung dadaan ka sa sanga.

* Ibong sa hawla'y ikinulong nang mahigpit kapag nakawala'y hindi na babalik.

* Nawawala ang ari-arian, nguni't ang uri ay hindi.

* Ang pag-ilag sa kaaway ang tunay na katapangan.

* Bago mo batiin ang dungis ng ibang tao,
ang dungis mo muna ang tingnan mo.

* Minamahal habang mayroon, kung wala ay patapon-tapon.

* Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang sa pagkamatanda.

* Ang taong mainggitin, lumigaya man ay sawi rin.

* Sa taong may tunay na hiya, ang salita ay panunumpa.

* Walang matiyagang lalaki sa pihikang babae.

* Walang matibay na baging sa mahusay maglambitin.

* Ang bayaning nasugatan, nag-iibayo ang tapang.

* Kung takot sa ahas, iwasan mo ang gubat.

* Kapag may isinuksok, may madudukot.

* Matutuyo na ang sapa nguni't hindi ang balita.

* Ang tunay na anyaya, may kasamang hila.

* Ang damdaming nasugatan, gumaling man ay balantukan.

>>>BACK TO SAMUT-SARI<<<

Salamat po sa inyong pagdalaw dito.

Home - Mission - Members - Join - Guestbook- Group Yahoo Home- TOP OF PAGE


polkabal*DISCLAIMER: Articles that were contributed are from member's own collections which they got from internet, magazines and books, and some articles were written by the members. If you have any questions or comments send it to barkadahangpinay-owner@yahoogroups.com *


2001 Barkadahang Pinay. All rights reserved.