Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Trang Chủ Nội Dung Tạp Chí Y Học Trang Vàng Y Dược Vietnamese Fonts

Nghiên Cứu Khoa Học 

Trang Cha Trang Sau

Nghiên Cứu Khoa Học Diễn Đàn Y Khoa Đăng Ký Thư Tin Ca Bệnh Siêu Âm

 

  1. BƯỚC ÐẦU ÐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA  QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

  2. ÐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

  3. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Send mail to bstuyen_bvkt@vol.vnn.vn with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Vietnam Medicine Online
Last modified: 07/06/02