Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Trang Chủ Nội Dung Tạp Chí Y Học Trang Vàng Y Dược Vietnamese Fonts

Ca Bệnh Siêu Âm 

Trang Trước Trang Cha

Nghiên Cứu Khoa Học Diễn Đàn Y Khoa Đăng Ký Thư Tin Ca Bệnh Siêu Âm

NGHIÊN CỨU MỘT TRƯỜNG HỢP:

Xin mời các bác sĩ cùng tham gia nghiên cứu ca bệnh qua siêu âm chẩn đoán trên mạng.

Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các ca bệnh qua các hình ảnh siêu âm. Mỗi tháng chúng tôi xin đưa ra một trường hợp, bao gồm các ca bệnh có chẩn  đoán khác thường và bệnh lý ít gặp trên siêu âm.

Bạn sẽ được cung cấp tiền sử và hình ảnh siêu âm. Chẩn đoán có được xin vui lòng gởi qua email về địa chỉ sau: tuyennam@pmail.vnn.vn

Ba  bạn chẩn đoán đúng và sớm nhất sẽ được nêu tên trong bảng vàng trên mạng. Các bài đã đăng đều được lưu lại để tiện tra cứu truy vấn về sau.

Đ các ca bệnh nghiên cứu của chúng ta ngày càng hay và phong phú, rất mong sự đóng góp bài ảnh của các bác sĩ đồng nghiệp gần xa.

Webmaster: BS Phạm Tuyên

Ca số 1 ] Ca số 2 ]

Send mail to bstuyen_bvkt@vol.vnn.vn with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Vietnam Medicine Online
Last modified: 07/06/02