Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Instituto de Educación Secundaria  VALENTÍN PAZ ANDRADE

Estrada vella de Madrid, 160 - Apdo. Correos 1548 - 36200 VIGO

 Telf. 986270904 e 986260078- Fax 986270908
ies.paz.andrade@xunta.es

 

Datos

 

Horario diurno

ESO e Bacharelatos: 8.45 a 14.15 e luns tarde de 16.15 a 18.00

 Ciclos Formativos: 8.45 a 14.15 e 15.30 a 18.00

Os Ciclos Formativos de Grao Medio de Electromecánica de vehículos e Soldadura e Caldeirería tamén se imparten en horario vespertino (Adultos, só maiores de 18 anos): 15.30 a 22.30

O alumnado da ESO ten transporte gratuíto

 

Equipamentos e servicios:

 • Biblioteca

 • Bibliotecas de aula

 • Aula de Música

 • Aula de Audiovisuais

 • Aula de Informática

 • Salón de Actos

 • Polideportivo

 • Laboratorios

 • Departamento de Orientación

 • Aula específica de Linguas

 • Aula específica de CC. SS.

 • Aula e Taller de Tecnoloxía

 • Aula de Debuxo Técnico

 • Aula de Pedagoxía Terapéutica

 • Aula de Educación Plástica

 • Talleres específicos de cada familia profesional

Recinto de 30.000 metros cuadrados con patio, xardíns e aparcadoiro

Cafetería con servicio de comidas

 

Actividades extraescolares e complementarias:

 • Revista escolar "A Miñoka"

 • Saídas didácticas

 • Exposicións

 • Teatro

 • Conferencias

 • Intercambios escolares

 • Programa europeo Sócrates-Comenius

 

Mapa situación

 

 

Páxina principal / Datos/Situación  / Estudios ofertados / Xefatura de estudios / Secretaría / Departamentos 

ENL A Miñoka / ANPA / V. Paz Andrade