Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

IES Valentín Paz Andrade  Secretaría

Horario de atención ó público: luns a venres de 9 a 14

 

Alumnado libre de FP II
1 a 14 de maio de 2002 Prazo de matrícula.
17, 18 e 19 de xuño de 2002 Exames segundo calendario oficial exposto no Centro.
21 de xuño de 2002 Entrega de cualificacións.

 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS - CURSO 2002-2003

 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Acceso directo Acceso mediante proba
Antes do 17 de xullo Publicación das listas do alumnado que reúne os requisitos legais (tanto de acceso directo como de acceso mediante proba) ordenados de maior a menor puntuación. 15 a 28 de maio Prazo de inscrición.
17 a 30 de xullo Prazo de matrícula para o alumnado que obteña praza. Antes do 1 de xuño A administración educativa establecerá os Centros nos que se celebrarán as probas.
1 a 10 de setembro Periodo extraordinario de matrícula só para o alumnado que, en aplicación da normativa, non lle fose posible matricularse no prazo ordinario. 7 de xuño Realización das probas de acceso
    17 a 30 de xuño Matrícula do alumnado con dereito a praza.

 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

Acceso directo Acceso mediante proba
Antes do 16 de xuño Publicación do nº de prazas ofertadas en cada ciclo formativo.  15 a 28 de maio Prazo de inscrición
17 xuño a 2 de xullo Presentación das solicitudes no Centro que imparta o ciclo solicitado en primeiro lugar. Antes do 1 de xuño A administración educativa establecerá os Centros nos que se celebrarán as probas.
1 a 11 de setembro Periodo extraordinario de matrícula só para o alumnado que, en aplicación da normativa, non lle fose posible matricularse no prazo ordinario. 7 de xuño Realización das probas de acceso.
    Antes do 17 xuño Publicación dos resultados das probas no Centro onde se realizaron.
    17 de xuño a 2 de xullo Presentación das solicitudes no Centro que imparta o ciclo solicitado en primeiro lugar.

 

Páxina principal / Datos/Situación  / Estudios ofertados / Xefatura de estudios / Secretaría / Departamentos 

ENL A Miñoka / ANPA / V. Paz Andrade