Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Salamun Alaikum

AMARAN : Laman ini untuk membincangkan tentang ISLAM dengan merujuk kepada al-Qur'an berbanding dengan kitab tulisan tangan manusia. Bagi anda yang sensitif, sila kembali ke laman sebelumnya.

Bacaan

“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian A.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian B.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian C.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian D.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian E.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian F.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian G.


Halaman Utama
link

“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar”

19: ZAKAT

 

Ada dua jenis zakat: zakat yang diajarkan oleh syariat dan zakat kerohanian yang berlainan sifatnya.  Zakat yang diajarkan oleh syariat ialah mengeluarkan daripada barang-barang dalam dunia ini. Setelah ditolak jumlah tertentu yang diperuntukkan sebagai kegunaan keluarga, satu bahagian dibahagikan kepada orang miskin.

 

Didalam al-Qur’an, Allah tidak berfirman tentang adanya zakat pencarian, harta benda, tanaman, binatang ternak, dan tiada juga nisbah satu per empat puluh atau 2.5 peratus.

 

Ini hanya syariat ciptaan manusia untuk manusia.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata:

 

Zakat adalah memberi bantuan kepada orang miskin. Allah perintahkan: “Sedekah-sedekah itu untuk faqir-faqir dan miskin”. (Surah at-Taubah, ayat 60).

 

9:60. Sedekah adalah untuk orang-orang fakir (yang memerlukan), dan orang-orang miskin, dan yang beramal terhadapnya, dan orang-orang yang hatinya disatukan, dan memerdekakan hamba-hamba, dan orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan musafir; begitulah ketentuan Allah, dan Allah Mengetahui, Bijaksana.

 

Berkata Syeikh Abdul Qadir al-Jilani:

 

Jadi, tujuan zakat dan sedekah ini bukanlah terutamanya untuk membantu yang memerlukan, kerana Allah adalah Pemberi kepada semua yang memerlukan, tetapi supaya niat baik pemberi zakat dan sedekah itu diterima oleh Allah.

 

Zakat dan sedekah adalah dua benda berbeza. Sesungguhnya, Allah adalah pencipta bahasa (30:22) dan Allah tidak lokek dalam perbendaharaan kataNya. Zakat adalah zakat, sedekah adalah sedekah, infaq adalah infaq.

 

 

Selanjutnya beliau berkata:

 

Allah dengan kemurahan-Nya menutup dan menyembunyikan dosa para pendosa sebagai balasan terhadap kebaktian para hamba-Nya yang baik-baik.

 

Memang benar, selagi manusia hidup didunia, manusia tidak ternampak akan dosa mahupun pahala, tetapi tidaklah sampai ketahap penutupan itu sebagai balasan terhadap kebaktian para hamba-Nya yang baik-baik.

 

4:123. Ia bukanlah khayalan kamu, dan bukan juga khayalan ahli Kitab. Sesiapa membuat kejahatan akan dibalas dengannya, dan tidak akan mendapati baginya, selain daripada Allah, seorang wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

 

Pahala dan dosa adalah sesuatu yang ghaib.

 

2:1. Alif Lam Mim.

2:2. Kitab itu, di dalamnya tiada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (takut kepada Tuhan),

2:3. Yang mempercayai yang ghaib, dan melakukan solat, dan menafkahkan (membelanjakan) sebahagian daripada apa yang Kami merezekikan mereka,

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, berkata lagi:

 

Rabiatul Adawiyah berdoa, “Wahai Tuhan. Berikan semua bahagianku daripada dunia ini kepada orang-orang kafir dan jika ada bahagianku di akhirat bahagikannya kepada hamba-hamba-Mu yang beriman. Apa yang aku inginkan dalam dunia ini ialah merindui-Mu dan yang aku inginkan di akhirat ialah bersama-Mu, kerana manusia dan apa sahaja yang diperolehinya adalah milik-Mu”.

 

Apakah status Rabiatul Adawiyah didalam hiraki Agama Sufi ?. Nabi wanita?. Wali wanita ?. Orang arif wanita ?. Qil wanita ?.

 

Zakat terbit dari satu akar, bersama kalimat lain, iaitu, Zaka, Zakiy, Zakka & Tazakka dimana semua diertikan kepada suci, menyuci, dan sebagainya.

 

01. Zakat:

 

2:43. Dan lakukanlah solat, dan berikanlah zakat, dan tunduklah bersama orang-orang yang tunduk.

 

2:83. Dan apabila Kami mengambil perjanjian Bani Israil: "Kamu tidak akan sembah sesuatu melainkan Allah, dan berbuatbaiklah kepada ibu bapa, dan sanak saudara yang dekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin; dan katakanlah yang baik kepada manusia, dan lakukanlah solat, dan berikanlah zakat." Kemudian kamu berpaling, kecuali sedikit daripada kamu, dan kamu memalingkan.

 

2:110. Dan lakukanlah solat, dan berikanlah zakat, dan apa sahaja kebaikan yang kamu mendahulukan untuk jiwa kamu, kamu akan mendapatinya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu buat.

 

2:177. Ia bukanlah ketaatan bahawa kamu memalingkan muka kamu ke Timur dan ke Barat, tetapi ketaatan adalah percaya kepada Allah, dan Hari Akhir, dan malaikat-malaikat, dan Kitab-Kitab, dan Nabi-Nabi; dan memberikan harta, walaupun dicintainya, kepada sanak saudara, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan musafir, dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdekakan hamba, dan melakukan solat, dan memberikan zakat, dan mereka yang menepati perjanjian mereka, apabila mereka membuat perjanjian, dan orang-orang yang sabar dalam kecelakaan, dan kesusahan, dan bencana. Mereka inilah orang-orang yang bertakwa (takut kepada Tuhan) dengan benar.

 

2:277. Orang-orang yang percaya, dan membuat kerja-kerja kebaikan, dan melakukan solat, dan memberikan zakat, upah mereka adalah di sisi Pemelihara mereka, dan tiadalah ketakutan pada mereka, dan tidaklah mereka bersedih.

 

4:77. Tidakkah kamu merenungkan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan-tangan kamu, dan lakukanlah solat, dan berikanlah zakat"? Kemudian sejurus setelah perang dituliskan bagi mereka, ada segolongan daripada mereka takut pada manusia seperti mereka akan takut kepada Allah, atau dengan lebih takut, dan mereka berkata, "Wahai Pemelihara kami, mengapakah Engkau menetapkan perang untuk kami? Mengapa tidak Engkau menangguhkan kami ke suatu tempoh yang dekat?" Katakanlah, "Kesenangan dunia ini sedikit, dan akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun."

 

4:162. Tetapi orang-orang antara mereka yang mendalam dalam pengetahuan, dan orang-orang mukmin yang mempercayai apa yang diturunkan kepada kamu, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, dan orang-orang yang melakukan solat, dan memberikan zakat, dan orang-orang yang mukmin kepada Allah dan Hari Akhir, mereka itulah Kami pasti akan memberikan upah yang besar.

 

5:12. Allah telah mengambil perjanjian Bani Israil, dan Kami membangkitkan antara mereka dua belas ketua puak. Dan Allah berkata, "Aku berserta kamu. Sungguh, jika kamu melakukan solat, dan memberikan zakat, dan percaya kepada rasul-rasul-Ku, dan membantu mereka dalam masa keperluan, dan kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Aku akan melepaskan kamu daripada kejahatan-kejahatan kamu, dan Aku akan memasukkan kamu ke taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesiapa yang tidak percaya sesudah itu antara kamu, sungguh, dia sesat daripada jalan yang betul."

 

5:55. Wali (sahabat) kamu hanyalah Allah, dan rasul-Nya, dan orang-orang yang percaya yang melakukan solat, dan memberikan zakat, dan mereka tunduk.

 

7:156. Dan tuliskanlah (tetapkanlah) untuk kami dalam kehidupan dunia ini yang baik, dan di akhirat; kami bertaubat kepada Engkau." Berkatalah Dia, "Azab-Ku, Aku menimpakan dengannya siapa yang Aku mengkehendaki, dan pengasihan-Ku, merangkumi segala sesuatu, dan Aku akan menuliskannya untuk orang-orang yang bertakwa, dan memberi zakat, dan orang-orang yang benar-benar mempercayai ayat-ayat Kami,

 

9:5. Kemudian, apabila bulan-bulan haram telah pergi, bunuhlah orang-orang yang menyekutukan di mana sahaja kamu mendapati mereka, dan ambillah mereka, dan tahanlah mereka, dan tunggulah mereka di tiap-tiap tempat untuk memerangkap mereka. Tetapi jika mereka bertaubat, dan jika mereka melakukan solat, dan memberikan zakat, maka biarkanlah mereka pergi jalan mereka; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.

 

9:11. Namun demikian, jika mereka bertaubat, dan melakukan solat, dan memberikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu dalam agama; dan Kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui.

 

9:18. Yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah, dan Hari Akhir, dan melakukan solat, dan memberikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu adalah di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk.

 

9:71. Dan orang-orang lelaki mukmin, dan orang-orang perempuan mukmin, adalah wali-wali (sahabat-sahabat) satu sama lain; mereka menyuruh yang baik, dan melarang kemungkaran; mereka melakukan solat, dan memberikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka itu, kepada mereka Allah mengasihani; sesungguhnya Allah Perkasa, Bijaksana.

 

18:81. Maka kami menghendaki supaya Pemelihara mereka memberi mereka, dengan menukarkan yang lebih baik daripada dia, dalam zakat (kesucian), dan lebih dekat dalam kasih sayang.

 

19:13. Dan rasa belas kasihan daripada sisi Kami, dan zakat (kesucian), dan dia bertakwa,

 

19:31. Dia membuat aku diberkati di mana sahaja aku berada, dan Dia mewasiatkan aku supaya bersolat, dan zakat, selama aku hidup,

 

19:55. Dia menyuruh keluarganya supaya bersolat dan zakat, dan dia memuaskan hati Pemeliharanya.

 

21:73. Dan melantik mereka untuk menjadi imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami mewahyukan mereka perbuatan kebajikan, dan melakukan solat, dan memberikan zakat, dan Kami mereka sembah.

 

22:41. Orang-orang yang, jika Kami meneguhkan mereka di bumi, melakukan solat, dan memberikan zakat, dan menyuruh yang baik, dan melarang kemungkaran; dan kepada Allah kesudahan segala urusan.

 

22:78. Dan berjuanglah untuk Allah dengan perjuangan yang sebenar; Dia telah memilih kamu, dan tidak meletakkan ke atas kamu kesusahan dalam agama kamu, anutan bapa kamu, Ibrahim; Dia menamakan kamu Muslim dari dahulu, dan dalam yang ini, supaya rasul menjadi saksi ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi ke atas manusia. Maka lakukanlah solat, dan berikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kamu kepada Allah; Dia Pelindung kamu - Pelindung yang sangat baik, dan Penolong yang sangat baik.

 

23:4. Dan yang pada zakat, mereka melakukan;

 

24:37. Adalah lelaki-lelaki yang perdagangan dan jual beli tidak memesongkan mereka daripada mengingati Allah, dan untuk melakukan solat, dan untuk memberikan zakat, dan takut akan satu hari apabila hati dan penglihatan dibalik-balikkan kepadanya.

 

24:56. Lakukanlah solat, dan berikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu dikasihani.

 

27:3. Yang melakukan solat, dan memberikan zakat, dan yakin akan akhirat.

 

30:39. Dan apa yang kamu memberikan dalam riba, supaya ia menambahkan harta manusia, ia tidak bertambah di sisi Allah; tetapi apa yang kamu memberikan dalam zakat, dengan menghendaki Wajah Allah, maka itulah yang melipatgandakkan.

 

31:4. Yang melakukan solat, dan memberikan zakat, dan yang yakin akan akhirat.

 

33:33. Hendaklah kamu tetap di dalam rumah-rumah kamu; dan janganlah menunjuk-nunjukkan perhiasan kamu seperti dilakukan orang-orang jahiliah dahulu. Dan lakukanlah solat, dan berikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya. Wahai ahli Rumah, Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan kotoran daripada kamu, dan untuk membersihkan kamu, sebersih-bersihnya.

 

41:7. Yang tidak memberi zakat, dan tidak percaya kepada akhirat.

 

58:13. Adakah kamu takut, sebelum pembicaraan rahsia kamu, untuk mendahulukan sedekah? Jika kamu tidak mengerjakan, dan Allah menerima taubat kamu, maka lakukanlah solat, dan berikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya. Allah menyedari apa yang kamu buat.

 

73:20. Pemelihara kamu mengetahui bahawa kamu berjaga-jaga hampir dua per tiga malam, atau separuhnya, atau satu per tiganya, dan segolongan daripada orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menentukan malam dan siang. Dia mengetahui bahawa kamu tidak akan menjumlahkannya, dan Dia menerima taubat kamu. Maka bacalah daripada al-Qur’an semudah yang dapat. Dia mengetahui bahawa antara kamu ada yang sakit, dan yang lain antara kamu berpergian di bumi, mencari pemberian Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah daripadanya semudah yang dapat. Dan lakukanlah solat, dan berikanlah zakat, dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik. Apa sahaja kebaikan yang kamu mendahulukan untuk jiwa kamu, kamu akan mendapatinya di sisi Allah yang lebih baik, dan upah yang lebih besar. Dan mintalah ampunan Allah; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.

 

98:5. Mereka diperintah hanya untuk menyembah Allah, dengan menuluskan agama untuk-Nya, orang-orang yang lurus, dan untuk melakukan solat, dan memberikan zakat - itulah agama yang betul.

 

02. Zaka:

 

24:21. Wahai orang-orang yang percaya, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia menyuruh pada kesumbangan dan mungkar. Sekiranya tidak kerana pemberian Allah kepada kamu dan pengasihan-Nya, tentu tiada seorang pun antara kamu yang menjadi suci selama-lamanya; tetapi Allah menyucikan siapa yang Dia mengkehendaki; dan Allah Mendengar, Mengetahui.

 

03. zakiy:

 

2:232. Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, lalu mereka sampai tempoh mereka, janganlah menghalangi mereka daripada mengahwini suami-suami mereka, apabila mereka telah saling mempersetujui antara mereka, dengan baik. Dengan ini ditegurkan sesiapa antara kamu yang mempercayai Allah, dan Hari Akhir. Itu lebih suci dan lebih bersih bagi kamu; Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui.

 

18:19. Dan demikianlah Kami membangkitkan mereka supaya mereka saling bertanya antara mereka. Seorang daripada mereka berkata, "Berapa lamakah kamu tinggal?" Mereka berkata, "Kami tinggal selama sehari atau sebahagian hari." Mereka berkata, "Pemelihara kamu sangat mengetahui berapa lama kamu tinggal. Hantarlah salah seorang antara kamu dengan duit perak ini ke kota, dan hendaklah dia memerhatikan siapa antara mereka yang mempunyai makanan yang paling suci, dan mendatangkan kepada kamu rezeki darinya; hendaklah dia bersopan santun, dan janganlah memberitahu seorang pun mengenai kamu.

 

18:74. Maka mereka bertolak; sehingga apabila mereka bertemu seorang anak lelaki muda, dia membunuhnya. Berkata, "Apa, adakah kamu membunuh satu jiwa yang suci, dan bukan kerana membalas untuk jiwa yang dibunuh? Sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu yang dahsyat."

 

19:19. Dia berkata, "Aku hanyalah seorang rasul yang datang daripada Pemelihara kamu, untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci."

 

24:28. Dan jika kamu tidak mendapati seseorang di dalamnya, janganlah memasukinya sehingga diizinkan kepada kamu. Dan jika dikatakan kepada kamu, "Kembalilah", maka kembalilah kamu; itu lebih suci bagi kamu; dan Allah mengetahui apa yang kamu buat.

 

24:30. Katakanlah kepada orang-orang mukmin supaya mereka menundukkan pandangan mereka, dan menjaga kemaluan mereka; itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah menyedari apa yang mereka mengerjakan.

 

04. Zakka:

 

2:129. Wahai Pemelihara kami, bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul, seorang daripada mereka, yang akan membacakan mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajar mereka al-Kitab dan Kebijaksanaan, dan menyucikan mereka; sesungguhnya Engkaulah Yang Perkasa, Yang Bijaksana."

 

2:151. Sebagaimana juga Kami mengutus di kalangan kamu, daripada kamu sendiri, seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, dan untuk menyucikan kamu, dan untuk mengajar kamu al-Kitab dan Kebijaksanaan, dan untuk mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu.

 

2:174. Orang-orang yang menyembunyikan apa-apa daripada al-Kitab yang Allah menurunkan kepada mereka, dan menjualnya untuk harga yang sedikit, mereka itulah yang tidak makan melainkan Api di dalam perut-perut mereka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada Hari Kiamat, dan tidak juga menyucikan mereka; bagi mereka, azab yang pedih.

 

3:77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka untuk harga yang sedikit, mereka itu tidak dapat bahagian mereka di akhirat; Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, dan tidak memandang kepada mereka pada Hari Kiamat, dan Dia tidak juga menyucikan mereka; dan bagi mereka, azab yang pedih.

 

3:164. Sesungguhnya Allah berbudi baik kepada orang-orang mukmin apabila Dia membangkitkan antara mereka seorang rasul daripada mereka sendiri, untuk membacakan mereka ayat-ayat-Nya, dan menyucikan mereka, dan mengajarkan mereka al-Kitab dan Kebijaksanaan, sedang sebelum itu, mereka adalah dalam kesesatan yang nyata.

 

4:49. Tidakkah kamu merenungkan orang-orang yang menyucikan diri-diri mereka? Tidak, hanya Allah menyucikan siapa yang Dia mengkehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

 

9:103. Ambillah daripada harta mereka sedekah untuk membersihkan mereka, dan untuk menyucikan mereka dengannya, dan rahmatilah mereka; salawat kamu adalah kerehatan bagi mereka; Allah Mendengar, Mengetahui.

 

24:21. Wahai orang-orang yang percaya, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia menyuruh pada kesumbangan dan mungkar. Sekiranya tidak kerana pemberian Allah kepada kamu dan pengasihan-Nya, tentu tiada seorang pun antara kamu yang menjadi suci selama-lamanya; tetapi Allah menyucikan siapa yang Dia mengkehendaki; dan Allah Mendengar, Mengetahui.

 

53:32. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kesumbangan, kecuali kesalahan kecil - sesungguhnya Pemelihara kamu luas dalam keampunan-Nya. Dia sangat mengetahui mengenai kamu apabila Dia menumbuhkan kamu dari bumi, dan apabila kamu belum dilahirkan di dalam rahim ibu-ibu kamu; maka janganlah menganggap diri kamu suci; Dia sangat mengetahui siapa yang bertakwa.

 

62:2. Dia yang membangkitkan pada kaum yang ummiy (orang Arab) seorang rasul di kalangan mereka untuk membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, dan menyucikan mereka, dan mengajar mereka Kitab dan Kebijaksanaan, walaupun sebelum itu mereka adalah dalam kesesatan yang nyata,

 

91:9. Beruntunglah orang yang menyucikannya (jiwa),

 

05. Tazakka:

 

20:76. Taman-Taman Adn, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya; itulah balasan ke atas orang yang menyucikan diri.

 

35:18. Orang yang dibebankan tidak memikul beban orang lain; dan jika orang yang bebannya berat untuk dipikulnya menyeru supaya bebannya dipikul, tiadalah sesuatu daripadanya akan dipikul, walaupun dia sanak saudara yang dekat. Kamu hanya memberi amaran kepada orang-orang yang takut kepada Pemelihara mereka dalam keadaan ghaib, dan melakukan solat; dan sesiapa yang menyucikan dirinya, hanyalah menyucikan untuk jiwanya sendiri. Kepada Allah kepulangan.


(solat itu tazakka atau menyucikan)

 

79:18. Dan katakanlah, ‘Adakah bagi kamu untuk menyucikan diri kamu,

 

80:3. Dan tahukah kamu, boleh jadi dia menyucikan diri?

 

80:7. Walaupun ia tidaklah atas kamu jika dia tidak menyucikan dirinya.

 

87:14. Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya,

 

92:18. Yang memberikan hartanya untuk menyucikan dirinya,

 

 

 

 

20: PUASA SYARIAT DAN PUASA KEROHANIAN

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata:

 

Puasa syariat adalah menahan diri daripada makan, minum dan bersetubuh daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari.

 

2:187. Dihalalkan bagi kamu, pada malam puasa, bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu, pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu mengkhianati diri-diri kamu sendiri, dan menerima taubat kamu, dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang Allah menuliskan (menetapkan) untuk kamu. Dan makan dan minumlah, sehingga benang putih menjadi jelas bagi kamu daripada benang hitam, pada fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah mencampuri mereka sedang kamu bertekun (iktikaf) di masjid. Itulah had-had (hudud) Allah; janganlah keluar daripadanya. Begitulah Allah memperjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.

 

Adakah terbenam matahari itu waktu magrib atau malam ?.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata:

 

Puasa syariat terikat dengan masa sementara puasa rohani pula berkekalan di dalam kehidupan sementara ini dan kehidupan abadi di akhirat. Inilah puasa yang sebenar.

 

Jika puasa syariat pun masih gagal diikuti, masihkah mampukah untuk berbicara perihal puasa rohani ?.

 

Perempuan yang berhaid pun diarahkan berpuasa. Sila rujuk www.angelfire.com/trek/bab untuk keterangan lanjut.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Lebih berharga daripada dua jenis puasa itu ialah puasa yang sebenarnya (puasa hakikat), iaitu mengelakkan hati daripada menyembah sesuatu yang lain dari Zat Allah.

 

Apa kata manusia terus berpuasa dari menyembah sekutu-sekutu Allah, berpuasa dari mengarang kitab-kitab syariat, hakikat, makrifat dan lain-lain lagi (Allah mencelakai dengan tiga kali celaka), berpuasa dari tunduk pada syariat karangan manusia, berpuasa dari berguru dengan Jin, Syaitan dan Iblis. Puasa dari menyembah hawa nafsu sendiri, ego sendiri dan berpuasa dari apa saja yang bathil ?.

 

Dia jadikan manusia untuk-Nya, dan Dia berfirman:  “Insan adalah rahsia-Ku dan Aku rahsianya”.

 

Satu firman yang tidak dikitabkan ?.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi: “Rahsia itu ialah cahaya daripada cahaya Allah Yang Maha Suci”.

 

Berapa banyak punya cahaya dan rahsia wahai saudara Syeikh Abdul Qadir al-Jilani ?.

 

 

 

 

21: HAJJI KE MEKAH DAN HAJJI ROHANI KE HAKIKAT HATI

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata dipermulaan bab ini:

 

Pekerjaan hajji menurut syariat ialah mengunjungi ka’abah di Makkah. Ada beberapa syarat berhubung dengan ibadat hajji: memakai ihram - dua helai kain yang tidak berjahit menandakan pelepasan semua ikatan duniawi; memasuki Makkah dalam keadaan berwuduk; tawaf keliling ka’abah sebanyak tujuh kali tanda penyerahan sepenuhnya; lari-lari anak dari Safa ke Marwah sebanyak tujuh kali; pergi ke Padang Arafah dan tinggal di sana sehingga matahari terbenam; bermalam di Musdalifah; melakukan korban di Mina; meminum air zamzam; melakukan sembahyang dua rakaat berhampiran dengan tempat Nabi Ibrahim a.s pernah berdiri. Bila semua ini dilakukan pekerjaan hajji pun sempurna dan balasannya diperakui. Jika terdapat kecacatan pada pekerjaan tersebut balasannya dibatalkan. Allah Yang Maha Tinggi berfirman:

“Sempurnakan hajji dan umrah kerana Allah”. (Surah al-Baqarah, ayat 196).

 

Perkataan "Haji" tercatat sebanyak 12 kali di dalam 8 ayat al-Qur’an.

 

Ayat ini ialah ayat al-Qur'an yang pertama mengandungi perkataan Haji. Haji dilakukan di Rumah. Tawaf pula diantara Safa dan Marwa.

 

2:158. Safa dan Marwa adalah antara tanda-tanda Allah, maka sesiapa melakukan haji di Rumah, atau berkunjung (umrah), tidaklah bersalah ke atasnya untuk bertawaf antara keduanya; dan sesiapa mengerjakan kebaikan dengan sukarela, maka sesungguhnya Allah Mensyukuri (Berterima Kasih), Mengetahui.

 

Haji bermula pada permulaan bulan.

 

2:189. Mereka menanyai kamu mengenai bulan-bulan baru. Katakanlah, "Mereka adalah waktu-waktu yang ditetapkan bagi manusia, dan haji." Ia bukanlah ketaatan untuk datang ke rumah-rumah dari belakangnya, tetapi ketaatan adalah untuk menjadi bertakwa; maka datangilah rumah-rumah pada pintu-pintunya, dan takutilah Allah agar kamu beruntung.

 

Pemberian di tempat korban

 

2:196. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah; tetapi jika kamu dihalangi, maka pemberian yang mudah didapati, dan jangan mencukur kepala kamu sehingga pemberian itu sampai di tempat korban. Jika sesiapa antara kamu sakit, atau ada gangguan di kepalanya, ditebus dengan berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu berasa aman, sesiapa yang menikmati umrah sehingga haji, maka hendaklah pemberiannya daripada yang mudah didapati, atau jika dia tidak mendapati sesuatu, maka berpuasalah tiga hari dalam haji, dan tujuh apabila kamu kembali. Itulah sepuluh, genap; demikian itu adalah bagi orang yang keluarganya tidak hadir di Masjidil Haram. Dan takutilah Allah, dan ketahuilah bahawa

Allah keras dalam pembalasan sewajarnya.

 

Bulan-bulan Haji.

 

2:197. Haji adalah pada bulan-bulan yang diketahui; sesiapa yang menetapkan untuk haji padanya, tidak boleh bercampur dengan isterinya, dan tidak boleh berbuat fasiq, dan tidak boleh berbantahan semasa dalam haji. Dan apa-apa kebaikan yang kamu buat, Allah mengetahuinya, dan berbekallah kamu, tetapi bekal yang paling baik ialah takwa; maka kamu takutilah Aku, wahai orang-orang yang mempunyai minda.

 

Wajib apabila boleh.

 

3:96. Rumah yang pertama diletakkan bagi manusia ialah yang di Bakkah, yang diberkati, dan menjadi petunjuk bagi semua alam.

 

3:97. Padanya bukti-bukti yang jelas - medan Ibrahim, dan sesiapa memasukinya dia berasa aman. Adalah kewajipan manusia terhadap Allah untuk datang berhaji ke Rumah, jika dia boleh membuat jalannya ke sana. Dan orang yang tidak percaya - maka sesungguhnya Allah Kaya daripada semua alam.

 

9:3. Satu pengisytiharan daripada Allah dan rasul-Nya kepada manusia pada hari haji Besar, "Allah berlepas diri, dan rasul-Nya, daripada orang-orang yang menyekutukan. Maka jika kamu bertaubat, itu lebih baik bagi kamu; tetapi jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa kamu tidak dapat mengandaskan Allah." Dan berilah kamu berita gembira kepada orang-orang yang tidak percaya dengan azab yang pedih

 

9:19. Adakah kamu mengira bahawa pemberian air kepada orang-orang haji, dan pengunjung Masjidil Haram, sama seperti orang yang percaya kepada Allah, dan Hari Akhir, dan berjuang di jalan Allah? Mereka tidaklah sama pada pandangan Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim

 

22:27. Dan serulah manusia kepada haji, dan mereka akan datang kepada kamu berjalan kaki, dan di atas tiap-tiap haiwan yang kurus, mereka datang dari tiap-tiap jurang yang dalam,

 

22:28. Supaya mereka mempersaksikan pelbagai manfaat kepada manusia, dan mengingati (menyebut) nama Allah pada hari-hari yang diketahui pada haiwan ternakan yang Dia merezekikan mereka, "Maka makanlah daripadanya, dan berilah makan orang-orang fakir yang sengsara."

 

Kewajipan.

 

3:97. Adalah kewajipan manusia terhadap Allah untuk datang berhaji ke Rumah, jika dia boleh membuat jalannya ke sana. Dan orang yang tidak percaya - maka sesungguhnya Allah Kaya daripada semua alam

 

Lain daripada itu bukan dari Allah. Mungkin arahan atau undang-undang sekutuNya, untuk lebih mencantikan amalan haji tersebut.

 

6:112. Begitulah Kami mengadakan bagi tiap-tiap Nabi suatu musuh, syaitan-syaitan daripada manusia dan jin, yang mewahyukan ucapan palsu yang indah-indah kepada satu sama lain, untuk menipu; dan sekiranya Pemelihara kamu menghendaki, tentu mereka tidak membuatnya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka mengada-adakan.

 

16:63. Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus kepada umat-umat yang sebelum kamu, tetapi syaitan menampakkan indah bagi mereka amalan-amalan mereka; ia adalah wali (pelindung) mereka pada hari ini, dan bagi mereka, azab yang pedih.

 

Berkata Syeikh Abdul Qadir al-Jilani:

 

Ganjaran untuk orang yang mengerjakan hajji dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya:

“Dan barangsiapa masuk ke dalamnya amanlah ia, dan kerana Allah (wajib) atas manusia pergi ke rumah itu bagi yang berkuasa ke sana”. (Surah al-‘Imraan, ayat 97).

 

Keseluruhan ayat tersebut:

 

3:97. Padanya bukti-bukti yang jelas - medan Ibrahim, dan sesiapa memasukinya dia berasa aman. Adalah kewajipan manusia terhadap Allah untuk datang berhaji ke Rumah, jika dia boleh membuat jalannya ke sana. Dan orang yang tidak percaya - maka sesungguhnya Allah Kaya daripada semua alam.

 

Orang yang sempurna ibadat hajjinya selamat daripada azab neraka. Itulah balasannya.

 

Ganjaran dimaksudkan ialah “dia akan berasa aman” dalam proses amalan hajinya. Ini janji Allah. Bukan sampai terlepas dari azab nereka.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Langkah pertama ialah mencari juru pandu, pembimbing, guru, seorang yang dikasihi, dihormati, diharapkan dan ditaati oleh orang yang mahu menjadi murid itu.

 

Pembimbing itulah yang akan membekalkan murid itu bagi mengerjakan hajji kerohanian, dengan segala keperluannya.

 

Kemudian dia mesti menyediakan hatinya. Untuk menjadikannya jaga seseorang itu perlu mengucapkan kalimah tauhid “La ilaha illa Llah” dan mengingati Allah dengan menghayati kalimah tersebut.

 

Pemergian suci dimulai dengan noda !.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani menyambung:

 

Selepas penyucian batin seseorang perlu menyebutkan nama-nama bagi sifat-sifat Allah yang akan menyalakan cahaya keindahan dan kemuliaan-Nya. Di dalam cahaya itulah seseorang itu diharapkan dapat melihat ka’abah bagi hakikat rahsia. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim a.s dan anaknya Nabi Ismail a.s melakukan penyucian ini:

 

“Janganlah engkau sekutukan Aku dengan sesuatu apa pun dan bersihkan rumah-Ku untuk orang-orang tawaf, dan yang berdiri, dan yang rukuk, dan yang sujud”. (Surah al-Hajj, ayat 26).

 

Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, melakukan penyucian dengan tidak menyekutukan Allah, dengan sesuatu apa sekalipun dan bersihkan rumah-Nya untuk orang-orang yang mengelilinginya, dan orang-orang yang berdiri, dan orang-orang yang tunduk, orang-orang yang sujud.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Sesungguhnya ka’abah zahir yang ada di Makkah dijaga dengan bersih untuk para pekerja hajji. Betapa lebih lagi kesucian yang perlu dijaga terhadap ka’abah batin yang ke atasnya hakikat akan memancar.

 

Selepas persediaan itu pekerja hajji batin menyelimutkan dirinya dengan roh suci, mengubah bentuk kebendaannya menjadi hakikat batin, dan melakukan tawaf ka’abah hati, mengucap di dalam hati nama Tuhan yang kedua- “ALLAH”, nama yang khusus bagi-Nya. Ia bergerak dalam bulatan kerana laluan rohani bukan lurus tetapi dalam bentuk bulatan. Akhirnya adalah permulaannya.

 

Episod haru biru diundang tiba. Dengan mengucap di dalam hati nama Tuhan yang kedua - “ALLAH” ?.

 

Perhatikan perkataan “nama Tuhan yang kedua” itu baik-baik dan siapakah pula gerangan Tuhan yang pertama ?.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata:

 

Kemudian ia pergi ke Padang Arafah hati, tempat batin yang merendahkan diri dan merayu kepada Tuhannya, tempat yang diharapkan seseorang dapat mengetahui rahsia “La ilaha illa Llah”, “Yang Maha Esa, tiada sekutu”. Di sana ia berdiri mengucapkan nama ketiga “HU” - bukan sendirian tetapi bersama-Nya kerana Allah berfirman:


“Dia beserta kamu walau di mana kamu berada”. (Surah al-Hadiid, ayat 4).

 

Kemudian dia mengucapkan nama keempat “HAQ”, nama bagi cahaya Zat Allah - dan kemudian nama kelima “HAYYUN” - hidup Ilahi tang darinya hidup yang sementara muncul. Kemudian dia menyatukan nama Ilahi Yang Hidup Kekal Abadi dengan nama keenam “QAYYUM” - Yang Wujud Sendiri, yang bergantung kepada-Nya segala kewujudan. Ini membawanya kepada Musdalifah yang di tengah-tengah hati.

 

Kemudian dia di bawa ke Mina, rahsia suci, intipati atau hakikat, di mana dia ucapkan nama yang ke tujuh “QAHHAR” - Yang Meliputi Semua, Maha Keras. Dengan kekuasaan nama tersebut dirinya dan kepentingan dirinya dikorbankan. Tabir keingkaran ditiupkan dan pintu kebatilan diterbangkan.

 

Mengenai tabir yang memisahkan yang dicipta dengan Pencipta, Nabi s.a.w bersabda, “Iman dan kufur wujud pada tempat di sebalik arasy Allah. Keduanya adalah hijab memisahkan Tuhan daripada pemandangan hamba-hamba-Nya. Satu adalah hitam dan satu lagi putih”.

 

Kemudian kepada roh suci dicukurkan daripada segala sifat kebendaan.

 

Dengan membaca nama Ilahi ke lapan “WAHHAB” - Pemberi kepada semua, tanpa batas, tanpa syarat - dia memasuki daerah suci bagi Zat. Kemudian dia mengucapkan nama kesembilan “FATTAH” - Pembuka segala yang tertutup.

 

Memasuki ke tempat menyerah diri di mana dia tinggal mengasingkan diri, hampir dengan Allah, dalam keakraban dengan-Nya dan jauh daripada segala yang lain, dia mengucapkan nama yang ke sepuluh “WAHID” - Yang Esa, yang tiada tara, tiada sesuatu menyamai-Nya. Di sana dia mula menyaksikan sifat Allah “SAMAD” - Yang menjadi sumber kepada segala sesuatu. Ia adalah pemandangan tanpa rupa, tanpa bentuk, tidak menyerupai sesuatu.

 

Kemudian tawaf terakhir bermula, tujuh pusingan yang dalam tempoh tersebut dia mengucapkan enam nama-nama yang terakhir dan ditambah dengan nama ke sebelas “AHAD” - Yang Esa. Kemudian dia minum daripada tangan keakraban Allah.

 

Demikianlah dengan panjang lebar, satu ibadat mudah yang berjaya diperumitkan, dari segi istilah, makna dan maksud. Begitulah haji menurut Agama Sufi. Hujah yang panjang lebar itu tidak disandarkan dengan mana-mana ayat Tuhan kecuali:

 
“Dia beserta kamu walau di mana kamu berada”. (Surah al-Hadiid, ayat 4).

 

Ini adalah ayat umum:

 

57:4. Dia yang mencipta langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia duduk di atas Arasy. Dia mengetahui apa yang menembusi ke dalam bumi, dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dia berserta kamu di mana sahaja kamu berada; dan Allah melihat apa yang kamu buat.

 

Berkata Syeikh Abdul Qadir al-Jilani:

 

Kemudian dia minum daripada tangan keakraban Allah. “Dan Tuhan mereka membuat mereka meminum minuman asli”. (Surah Insaan, ayat 21).

 

Tidak ada manusia yang baru balik dari musim haji, tiba di perlabuhan atau lapangan terbang, Allah pakaikan mereka dengan pakaian hijau daripada sutera, dan broked; diperhiaskan dengan gelang-gelang perak, dan Allah memberi mereka minum dengan minuman yang bersih !.

 

76:21. Bagi mereka adalah pakaian hijau daripada sutera, dan broked; mereka diperhiaskan dengan gelang-gelang perak, dan Pemelihara mereka memberi mereka minum dengan minuman yang bersih.

 

Oleh kerana, saudara Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, telah mengatakan minum daripada tangan keakraban Allah, beliau terpaksa pula mencari cawan !.

 

Cawan yang di dalamnya minuman ini disediakan ialah nama yang kedua belas “SAMAD” - Sumber, yang menunaikan segala hajat, satu-satunya tempat meminta tolong.

 

Setelah mendapat cawan, beliau terpaksa pula menceritakan perihal cawan, khasiat cawan, azimat cawan dsb.

 

Dengan meminum dari sumber ini dia melihat semua tabir tersingkap daripada wajah keabadian. Dia mendongak melihat kepada-Nya dengan cahaya yang datang daripada-Nya. Alam ini tiada persamaan, tiada bentuk, tiada rupa.

 

Ia tidak mampu diterangkan, diibaratkan, alam yang tidak ada mata pernah melihatnya, tiada telinga pernah mendengarnya dan tiada hati manusia yang ingat. Kalam Allah tidak didengar dengan bunyi atau dilihat dengan tulisan. Kesukaan yang tiada hati manusia boleh merasai ialah kelazatan menyaksikan hakikat Allah dan mendengar percakapan-Nya:

 
“Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal salih, maka mereka itu Allah akan tukarkan kejahatan-kejahatan mereka kepada kebaikan-kebaikan”. (Surah al-Furqaan, ayat 70).

 

Kemudian pekerja hajji itu dibebaskan daripada semua perbuatan yang daripada dirinya dan bebas daripada ketakutan dan dukacita.


“Ketahuilah sesungguhnya pembantu-pembantu Allah, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mereka berdukacita”. (Surah Yunus, ayat 62).

 

Akhirnya tawaf selamat tinggal dilakukan dengan mengucapkan semua nama-nama Ilahi.

 

Kemudian pekerja hajji kembali ke rumahnya, ke tempat asalnya, bumi suci di mana Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan paling indah. Ketika kembalinya itu dia mengucapkan nama kedua belas “SAMAD”, perbendaharaan yang daripadanya semua keperluan makhluk dibekalkan. Itu adalah alam kehampiran Allah. Itulah tempat kediaman pekerja hajji batin, dan ke sanalah mereka kembali.

 

Hanya itulah yang dapat diceritakan sekadar lidah mampu ucapkan dan akal mampu terima. Selepas itu tiada berita yang boleh diberi kerana selebih daripada itu tidak boleh disaksikan, tidak dimengerti, tidak mampu difikir atau diterangkan.

 

(Cerita tatacara “tawaf” ini dibiarkan berbuih keluar dari mulut sang pencerita, dan ia tidak potong dipertengahan jalan kerana penulis sendiri “terpegun” dengan jalan ceritaria tersebut).

 

Sebagai penutup Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, berhujah “hanya itulah yang dapat diceritakan sekadar lidah mampu ucapkan dan akal mampu terima”, adakah ini bermakna, ada lagi, yang lebih dasyat, yang lebih magik sehingga ia tidak dapat diceritakan oleh si lidah kerana akal yang waras sudah tidak mampu menerimanya ?.

 

Demikianlah berakhirnya sudah suatu episod kacau bilau yang haru biru.

 

Untuk menyokong hujahnya Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata:

 

Orang yang memiliki ilmu ketuhanan mengeluarkan dasarnya. Hikmah kebijaksanaan orang arif adalah sebenar-benar rahsia bagi Allah Yang Maha Tinggi. Tiada siapa yang tahu apa yang Dia tahu kecuali Dia sendiri.

 
“Sedang mereka tidak meliputi (sedikit pun) daripada ilmu-Nya kecuali apa yang dikehendaki-Nya. Pengetahuan-Nya meliputi langit-langit dan bumi, dan memelihara keduanya tidaklah berat bagi-Nya”. (Surah al-Baqarah, ayat 255).

 

Mereka yang dirahmati, yang dikurniakan sebahagian ilmu-Nya adalah nabi-nabi dan kekasih-Nya yang berjuang untuk datang hampir kepada-Nya. Firman-Nya:


“Dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi”. (Surah Ta Ha, ayat 7).


“Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kepunyaan-Nya nama-nama yang sangat baik”. (Surah Ta Ha, ayat 8).

 

Adalah pelik, setelah puas berkarya dengan rukun-rukun ibadat haji ala Agama Sufi, maka Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, mula menutup dengan “hanya itulah yang dapat diceritakan sekadar lidah mampu ucapkan dan akal mampu terima” dan disudahi pula dengan dua ayat umum iaitu 2:255 & 20:7/8.

 

Cuba buka al-Qur’an dan semak ayat-ayat ini. Ia adalah ayat umum.

 

2:255. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Yang Hidup, Yang Kekal. Mengantuk tidak mengambil-Nya, dan tidak juga tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di dalam langit dan apa yang di dalam bumi. Siapakah dia yang akan mengantara di sisi-Nya, kecuali dengan izin-Nya? Dia mengetahui apa yang sebelum mereka, dan apa yang sesudah mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu daripada pengetahuannya, kecuali apa yang Dia mengkehendaki. Takhta-Nya merangkumi langit dan bumi, dan Dia tidak berasa tertekan menjaga keduanya; Dia Yang Tinggi, Yang Agung.

 

20:6. Kepunyaan-Nya apa yang di dalam langit, dan apa yang di dalam bumi, dan semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah.

 

20:7. Kamu lantangkanlah ucapan kamu; namun demikian, sesungguhnya Dia mengetahui rahsia, dan apa yang lebih tersembunyi.

 

Baiklah, sebagai index, diperturunkan perkataan yang bersangkutan dengan ibadat haji.

 

IHRAM ("HURUM")

5:1, 5:2, 5:95, 5:96, 9:5 dan 9:36. 

 

**Ada dua lagi perkataan "hurum" tetapi diterjamahkan kepada "haram", kerana diguna untuk bulan, iaitu "bulan haram", Kata dasarnya "harama" yang bermakna haram, dll, Ayat-ayat tersebut adalah:

 

UMRAH

2:158 dan  2:196. 

 

RUMAH

2:125,  2:127, 2:158, 3:96, 3:97, 5:2, 5:97, 8:35, 11:73, 14:37, 22:26, 22:29, 22:33, 52:4 dan 106:3.

 

TEMPAT AMAN

2:125/126, 3:97, 14:35, 28:57, 29:67dan 48:27.

 

TEMPAT SUCI

28:57dan 29:67. 

 

BAGI SEMUA ALAM

3:96. 

 

MONUMEN SUCI (Masy'aril Haram)

2:198.

 

INGAT (PADA TUHAN)

2:152, 2:198, 2:200, 2:203, 22:34 dan 22:36.

 

MEDAN ("MAKAM") IBRAHIM

2:125.

 

KAABAH

5:95 dan 5:97. 

 

MASJIDIL HARAM

2:144, 2:191, 2:196, 2:217, 5:2, 9:7, 9:19, 9:28, 22:25, 48:25 dan 48:27.

 

MAKMUR

52:4.

 

MEKAH

48:24, 48:25, 48:26 dan 48:27. 

 

ARAFAH

2:198 dan 2:199.

 

SAFA dan MARWA

2:158.

 

BULAN HARAM dan "HURUM"

2:194, 2:217, 5:2, 5:97, 9:5 dan 9:36.

 

BULAN-BULAN LAIN

2:189 dan 2:197. 

 

PERIBADATAN

2:128,  2:200, 22:34 dan 22:67. 

 

TAWAF (TATAWAFA)

2:158 dan 22:29. 

 

MENGELILINGI (TA'IF)

2:125 dan 22:26. 

 

PEMBERIAN

2:196, 5:2, 5:95 5:97 dan 48:25, 

 

KORBAN

i, "Nasaka" : 2:196 dan 6:162. 

ii, "Mahil" (tempat korban): 2:196, 22:33 dan 48:25. 

iii, "Budn" (binatang korban): 22:36,

iv, Terdapat juga perkataan "qurban" tetapi tidak termasuk di dalam ayat Haji, namun, membawa pengertian yang sama, iaitu "korban" 3:183, 5:27, 46:28, 37:107 dan 108:2. 

 

CUKUR KEPALA

2:196 dan 48:27. 

 

RANTAI LEHER

5:2 dan 5:97.

 

NAZAR

22:29.

 

BERBURU

5:1, 5:2, 5:4, 5:95 dan 5:96.

 

BINATANG TERNAK

5:95, 6:136, 22:28 dan 22:30.

 

PENEBUSAN

2:196 dan 5:95.

 

PUASA

2:187,  2:196 dan 5:95.

 

SEDEKAH

2:196, 2:263, 2:264, 2:271, 9:60 dan 9:103.

 

TANDA-TANDA ALLAH

2:158, 5:2, 22:32, 22:36 dan 22:37.

 

HAL-HAL ALLAH

22:27, 22:28,  22:29 dan 22:30.

 

SETELAH MELAKSANAKAN

2:200 dan 2:201. 

 

Walaupun begitu cuba lihat kedua-dua ayat ini:

 

45:6. Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakan kamu dengan benar; maka dengan hadis apakah, sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya, yang mereka akan mempercayai?

 

47:17. Tetapi orang-orang yang mendapat petunjuk dengan benar, bagi mereka, Dia menambahkan dalam petunjuk, dan memberi mereka ketakwaan mereka.

 

View My Guestbook
Sign My Guestbook