Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Salamun Alaikum

AMARAN : Laman ini untuk membincangkan tentang ISLAM dengan merujuk kepada al-Qur'an berbanding dengan kitab tulisan tangan manusia. Bagi anda yang sensitif, sila kembali ke laman sebelumnya.

Bacaan

“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian A.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian B.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian C.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian D.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian E.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian F.
“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar - Bahagian G.


Halaman Utama
link

“Sirr al-asrar fi ma yahtaju Ilahi al-abrar”

6: TEMPAT ROH-ROH DI DALAM BADAN

 

Dengan membaca buku kecil ini, maka terbongkarklah “rahsia didalam rahsia” bahawa tempat duduk roh adalah didalam badan iaitu dada dan dada jugalah tempat berhubungan pancaindera dan lain-lain deria-deria.

 

Kalau megikut sains, kawalan deria dan anggota badan adalah melalui otak.

 

Perkataan dada diguna banyak kali dalam kitab suciNya. 3:118, 3:154, 4:90, 7:2, 7:43, 9:14, 11:5, 11:12, 15:47, 15:97, 24:31, 27:12, 27:74, 28:32, 28:69, 29:10, 29:49,  40:19, 40:56, 40:80, 59:9, 59:12, 78:33, 94:1, 100:10 dan 114:5.

 

29:49. Tidak, ia adalah ayat-ayat, bukti-bukti yang jelas, di dalam dada orang-orang yang diberi pengetahuan; dan tiada yang menyangkal ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.

 

40:56. Orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah tanpa sebarang kuasa yang datang kepada mereka, di dalam dada mereka hanyalah kebanggaan yang mereka tidak akan capai. Maka kamu berlindunglah pada Allah; sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Melihat.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi: 

 

Tempat ‘roh perpindahan atau roh peralihan’ ialah di dalam hati. Urusannya ialah pengetahuan tentang jalan kerohanian. Kerjanya berkait dengan empat nama-nama pertama bagi nama-nama Allah yang indah. Sebagaimana dua belas nama-nama yang lain empat nama tersebut tidak termasuk di dalam sempadan suara dan huruf. Jadi, ia tidak boleh disebut.

 

 Allah Yang Maha Tinggi berfirman:

 

“Dan bagi Allah jualah nama-nama yang baik, jadi serulah Dia dengan nama-nama tersebut”. (Surah A’raaf, ayat 180).

 

Apa yang saudara Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata bahawa “Kerjanya berkait dengan empat nama-nama pertama bagi nama-nama Allah yang indah. Sebagaimana dua belas nama-nama yang lain empat nama tersebut tidak termasuk di dalam sempadan suara dan huruf. Jadi, ia tidak boleh disebut”, tidak dapat diulas.

 

7:180. Kepunyaan Allah nama-nama yang paling baik, maka berserulah kepada-Nya dengannya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mencercai nama-nama-Nya. Mereka akan dibalas apa yang mereka buat.

 

6:108. Janganlah mencaci-maki orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, atau mereka akan mencaci-maki Allah dalam membalas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami menampakkan indah bagi setiap umat amalan-amalan (perbuatan) mereka, kemudian kepada Pemelihara mereka, mereka kembali, dan Dia memberitahu mereka apa yang mereka buat.

 

Bila manusia lain menyembah Tuhan lain selain Allah, orang yang beriman jangan sekali-kali mencercai Tuhan mereka kerana takut orang tersebut akan membalas caci maki yang sama kepada Allah. 

 

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani bersambung lagi:

 

Firman Allah di atas menunjukkan tugas utama manusia adalah mengetahui nama-nama Tuhan. Ini adalah pengetahuan batin seseorang. Jika mampu memperolehi pengetahuan yang demikian dia akan sampai kepada makam makrifat. Di samalah pengetahuan tentang nama keesaan sempurna.

 

Adakah tugas utama manusia untuk mengetahui nama-nama Tuhan ?. Cukupkah sekadar mengetahui nama-nama Tuhan sudah terpahat namanya dipintu Syurga ?.

 

51:56. Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku.

 

Ikutlah arahan Tuhan yang telah dikitabkan.

 

17:36. Dan janganlah mengikuti apa yang kamu tiada pengetahuan mengenainya; pendengaran, dan penglihatan, dan hati - semua itu ditanya.

 

7:179. Kami menciptakan untuk Jahanam banyak jin dan manusia; mereka mempunyai hati, tetapi tidak memahami dengannya; mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat dengannya; mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar dengannya. Mereka adalah seperti binatang ternak; tidak, tetapi mereka lebih jauh sesat. Mereka itu, merekalah orang-orang yang lalai.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Dua belas nama-nama Ilahi berada di dalam lengkungan sumber pengakuan tauhid “La ilaha illa Llah”. Tiap satunya adalah satu daripada dua belas huruf dalam kalimah tersebut. Allah Yang Maha Tinggi mengurniakan nama masing-masing bagi setiap huruf di dalam perkembangan hati. Setiap satu daripada empat alam yang dilalui oleh roh terdapat tiga nama yang berlainan. Allah Yang Maha Tinggi dengan cara ini memegang erat hati para pencinta-Nya, dalam kasih sayang-Nya.

 

Sila lihat ayat ini:

 

47:24. Apa, tidakkah mereka merenungkan al-Qur'an? Atau, adakah adanya kunci pada hati mereka?

 

2:23. Dan jika kamu dalam keraguan mengenai apa yang Kami menurunkan kepada hamba Kami, maka datangkanlah sebuah surah yang serupa dengan ia, dan panggillah saksi-saksi kamu, selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

 

4:50. Perhatikanlah bagaimana mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah; dan cukuplah itu sebagai dosa yang nyata.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Dia sediakan pokok keesaan di dalam hati mereka, pokok yang akarnya turun kepada tujuh lapis bumi dan Dahannya meninggi kepada tujuh lapis langit, bahkan meninggi lagi hingga ke arasy dan mungkin lebih tinggi lagi. Allah berfirman:

 

“Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah adakan misal, satu kalimah yang baik seperti pohon yang baik, pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit. (Surah Ibrahim, ayat 24).

 

Cuba lihat kembali, firman Allah pada ayat 14:24. “Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat persamaan? Kata yang baik seperti pokok yang baik - akarnya teguh, dan cabangnya di langit”.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, masih tidak puas dan senang dengan perumpamaan yang Allah berikan. Beliau menambah-nambah keadaan pokok itu dengan akarnya yang turun kepada tujuh lapis bumi dan dahannya meninggi sehingga tujuh lapis langit,  bahkan meninggi lagi hingga ke arasy dan mungkin lebih tinggi lagi.

 

16:63. Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus kepada umat-umat yang sebelum kamu, tetapi syaitan menampakkan indah bagi mereka amalan-amalan mereka; ia adalah wali (pelindung) mereka pada hari ini, dan bagi mereka, azab yang pedih.

 

17:88. Katakanlah, "Jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, walaupun mereka membantu satu sama lain."

 

Dalam bab 5 Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, bercakap perihal ‘roh peralihan’. Dalam bab ini beliau tambahkan faktanya dengan berkata, tempat ‘roh perpindahan atau roh peralihan’ adalah di dalam nyawa kepada hati.

 

Alam malaikat berterusan di dalam penyaksiannya. Ia boleh melihat syurga alam tersebut, penghuninya, cahayanya dan semua malaikat di dalamnya. Kalam ‘roh peralihan’ adalah bahasa alam batin, tanpa huruf tanpa suara.

 

Perhatiannya berterusan menyentuh soal-soal rahsia-rahsia maksud yang tersembunyi. Tempatnya di akhirat apabila kembali ialah syurga Na’im, taman kegembiraan kurniaan Allah.

 

Tempat ‘roh sultan’ di mana ia memerintah, adalah di tengah-tengah hati, jantung kepada hati. Urusan roh ini ialah makrifat. Kerjanya ialah mengetahui semua pengetahuan ketuhanan yang menjadi perantaraan bagi semua ibadat yang sebenar-benarnya diucapkan dalam bahasa hati.

 

Tiada yang perlu diulas. Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, lebih mengetahui.

 

Nabi s.a.w bersabda, “Qur’an yang mulia mempunyai makna zahir dan makna batin”. Allah Yang Maha Tinggi membukakan Qur’an kepada sepuluh lapis makna yang tersembunyi. Setiap makna yang berikutnya lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya kerana ia semakin hampir dengan sumber yang sebenarnya. Dua belas nama kepunyaan Zat Allah adalah umpama dua belas mata air yang memancar dari batu apabila Nabi Musa a.s menghentamkan batu itu dengan tongkatnya.


“Dan (ingatlah) tatkala Musa mintakan air bagi kaumnya, maka Kami berkata, ‘Pukullah batu itu dengan tingkat kamu’. Lantas terpancar daripadanya dua belas mata air yang sesungguhnya setiap golongan itu mengetahui tempat minumnya”. (Surah Baqarah, ayat 60).

 

Benarkah al-Qur’an mempunyai makna zahir dan batin ?. 

 

Sila lihat ayat ini:

 

3:7. Dia yang menurunkan kepada kamu al-Kitab, di dalamnya ayat-ayat muhkamat (yang menentukan). Itulah ibu al-Kitab, dan yang lain mutasyabihat (yang serupa). Bagi orang-orang yang di dalam hati mereka menyimpang, mereka mengikuti yang mutasyabihat daripadanya untuk menginginkan pertikaian, dan menginginkan interpretasinya. Tiada yang mengetahui interpretasinya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam dalam pengetahuan berkata, "Kami percaya kepadanya; semuanya daripada Pemelihara kami"; dan tiada yang mengingatinya, kecuali orang-orang yang mempunyai minda.

 

Kenapa dalam membincangkan al-Qur’an mempunyai makna zahir dan batin, tiba-tiba Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, berlari kepada dua belas nama kepunyaan Zat Allah adalah umpama dua belas mata air yang memancar dari batu apabila Nabi Musa a.s menghentamkan batu itu dengan tongkatnya ?.

 

Releven ?. 

 

7:186. Sesiapa yang Allah menyesatkan, tiada yang memberi petunjuk kepadanya; Allah meninggalkan mereka dalam kelampauan batas mereka, merayau-rayau membabi buta.

 

27:4. Orang-orang yang tidak mempercayai akhirat, Kami menampakkan indah bagi mereka amalan-amalan mereka, dan mereka merayau-rayau membabi buta.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Nikmat bagi ‘roh sultan ialah kelazatan dan kecintaan yang dinikmatinya dengan menyaksikan kenyataan keelokan, kesempurnaan dan kemurahan Allah Yang Maha Tinggi. Firman Allah:

 

“Dia telah diajar oleh yang bersangatan kekuatannya, yang berupa bagus, lalu ia menjelma dengan sempurnanya padahal ia di pehak atas yang paling tinggi. Kemudian ia mendekati rapat (kepadanya), maka adalah (rapatnya) itu kadar dua busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu Ia wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Ia mahu wahyukan. Hatinya tidak mendusta apa yang dia lihat”. (Surah Najmi, ayat 5 - 11).

 

Sila lihat keseluruhan ayat itu. Adakah ia bersangkutan dengan masaalah roh ?.

 

53:02. Teman kamu tidak sesat, dan tidak juga silap,

53:03. Dan tidak juga berkata-kata daripada keinginannya.

53:04. Ini tidak lain hanyalah satu wahyu yang diwahyukan,

53:05. Yang mengajar dia, yang sangat dalam kekuatan,

53:06. Sangat kuat; dia tegak mengambang,

53:07. Di horizon yang tinggi,

53:08. Kemudian mendekati dan turun,

53:09. Jarak dua ibu panah, atau lebih dekat,

53:10. Kemudian mewahyukan hamba-Nya, apa yang dia mewahyukan.

53:11. Hatinya tidak berdusta pada apa yang dia lihat.

53:12. Apa, adakah kamu berdebat dengannya mengenai apa yang dia lihat?

 

Allah memberitahu kepada umat manusia Nabi Muhammad tidak sesat dan silap. Baginda juga tidak berkata-kata mengikut nafsunya sendiri. Apa yang baginda sabda hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

 

Yang mengajar baginda pula sangat kuat. Kukuh. Di horizon yang tinggi.

 

Kemudian, ia menghampiri Nabi Muhammad lebih dekat dari jarak 2 ibu panah. (1 ibu panah zaman moden dalam sukan tak sampai sedepa - penulis) lalu ia mewahyukan apa yang “hendak diwahyukan” dari TuhanNya.

 

Nabi Muhammad tidak berdusta tentang kejadian tersebut. Kemudian Allah bertanya pada mereka yang tidak percaya kepada ayat-ayatNya, adakah adakah kamu pula hendak berdebat dengan Nabi Muhammad mengenai kejadian tersebut ?.

 

Ini adalah proses penurunan wahyu. Jibrail menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad.

 

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berhujah lagi:

 

Kediaman ‘roh sultan’ di akhirat ialah syurga Firdaus, syurga yang tinggi.

 

Setesen di mana roh-roh berhenti adalah tempat rahsia yang Allah buatkan untuk Diri-Nya di tengah-tengah hati, di mana Dia simpankan rahsia-Nya (Sirr) untuk disimpan dengan selamat. Keadaan roh ini diceritakan oleh Allah melalui pesuruh-Nya:  “Insan adalah rahsia-Ku dan Aku rahsianya”.

 

49:16. Katakanlah, "Apa, adakah kamu akan mengajar Allah mengenai agama kamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit, dan apa yang di bumi? Dan Allah mengetahui segala sesuatu."

 

Jika saudara Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, berkata sesuatu yang benar, sila  kemukan bukti sebagai hujah. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak menyampaikan amanah Allah !.

 

2:159. Orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti yang jelas, dan petunjuk yang Kami menurunkan, setelah Kami memperjelaskan kepada manusia di dalam al-Kitab, mereka dilaknati Allah, dan mereka dilaknati para pelaknat,

 

 

 

 

7: ILMU PENGETAHUAN DAN PERKEMBANGAN KEROHANIAN

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani menulis:

 

Ilmu pengetahuan zahir mengenai benda-benda yang nyata dibahagikan kepada dua belas bahagian dan ilmu pengetahuan batin juga dibahagikan kepada dua belas bahagian.

 

Kenapa banyak sangat ?.

 

Bukan apa, bila malaikat maut memberi salam, masih ada bahagian-bahagian, yang masih belum tamat. Maklumlah 24 bahagian ilmu kesemuanya.

 

Bagi tujuan yang berkaitan dengan kita pembicaraan ilmiah mengenai ini dibuat dalam empat bahagian.

 

Bahagian pertama melibatkan peraturan agama, mengenai kewajipan dan larangan berhubung dengan perkara-perkara dan peraturan-peraturan di dalam dunia ini.

 

Kedua menyentuh soal pengertian atau maksud dalaman serta tujuan kepada peraturan-peraturan tersebut dan bahagian ini dinamakan bidang kerohanian iaitu pengetahuan mengenai perkara-perkara yang tidak nyata.

 

Ketiga mengenai hakikat kerohanian yang tersembunyi yang dinamakan kearifan.

Keempat mengenai hakikat dalaman kepada hakikat iaitu mengenai kebenaran yang sebenar-benarnya. Manusia yang sempurna perlu mempelajari semua bidang atau bahagian tersebut dan mencari jalan ke arahnya.

 

Setakat dikatakan perbicaraan ilmiah, tanpa bukti dan hujahnya konkrit, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima-pakai dek akal yang sihat.

 

28:75. Dan Kami mengeluarkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi, dan Kami berkata, "Kemukakanlah bukti kamu!" Kemudian mereka mengetahui bahawa yang benar (hak) kepunyaan Allah, dan sesatlah (hilanglah) daripada mereka apa yang mereka mengada-adakan.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, berkata lagi:

 

Orang yang tidak boleh menemui pengetahuan ini di dalam dirinya tidak akan menjadi arif walaupun dia membaca seribu buah buku.

 

Bukan setakat seribu, sejuta buku pun tidak dapat menjadi arif (dalam bidang agama) jika tertinggal satu buku tua yang berusia 1400 tahun.  Mahukah menjadi seperti (62:5) seekor keledai yang memikul kitab-kitab tebal ?.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, berkata lagi:

 

Allah berfirman melalui rasul-Nya:


“Hamba-Ku, jika kamu ingin masuk kepada kesucian berhampiran dengan-Ku jangan pedulikan dunia ini ataupun alam tinggi para malaikat, tidak juga yang lebih tinggi di mana kamu boleh menerima sifat-sifat-Ku yang suci”.

 

Sekali lagi, tiada rujukan.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Kalimah suci “La ilaha illa Llah” disebut dua kali di dalam Qur’an menjadi bukti.
“(Kerana) apabila dikata kepada mereka “Tiada Tuhan melainkan Allah” mereka menyombong. Dan mereka berkata, ‘Apakah kami mesti tinggalkan tuhan-tuhan kami buat (mengikut) seorang ahli syair dan gila?” (Surah Shaaffaat. Ayat 35 & 36).

 

“Oleh itu Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan mintalah perlindungan bagi buah amal kamu, dan bagi mukmin dan mukminat, dan Allah mengetahui tempat usaha kamu (di siang hari) dan tempat kembali kamu (pada malam hari)”. (Surah Muhammad, ayat 19).

 

Mungkin saudara Syeikh Abdul Qadir al-Jilani tersilap. Sebenarnya ada 3 kali “Tiada Tuhan melainkan Allah”. Sila semak al-Qur’an untuk menentukan kesahihan.

 

3:62, 37:35, dan 47:19.

 

Walaupun begitu, sila semak ayat-ayat berikut yang membawa makna/maksud yang serupa.

 

(2:163) (2:255) (3:2) (3:6) (3:18) (3:62) (4:87) (6:102) (6:106) (7:158) (9:31) (9:129) (10:90) (11:14) (12:30) (16:2) (20:8) (20:14) (21:25) (23:23) (23:116) (27:26) (28:70) (28:88) (35:3) (37:35) (38:65) (39:6) (40:3) (40:62) (40:65) (44:8) (47:19) (59:22/23) (64:13) (73:9).

 

Berkata Syeikh Abdul Qadir al-Jilani lagi:

 

Saidina Ali r.a meminta Rasulullah s.a.w mengajarkan kepadanya cara yang mudah, paling bernilai, paling cepat kepada keselamatan. Baginda s.a.w menanti Jibrail memberikan jawapannya daripada sumber Ilahi.

 

Jibrail datang dan mengajarkan baginda s.a.w mengucapkan “La ilaha” sambil memusingkan mukanya yang diberkati ke kanan, dan mengucapkan “illa Llah” sambil memusingkan mukanya ke kiri, ke arah hati sucinya yang diberkati.

 

Jibrail mengulanginya tiga kali; Nabi s.a.w mengulanginya tiga kali dan mengajarkan yang demikian kepada Saidina Ali r.a dengan mengulanginya tiga kali juga. Kemudian baginda s.a.w mengajarkan yang demikian kepada sahabat-sahabat baginda. Saidina Ali r.a merupakan orang yang pertama bertanya dan menjadi orang yang pertama diajarkan.

 

 “Shahadah” yang pertama manusia bermula semasa janin lagi dalam rahim ibunya.

 

7:172. Dan apabila Pemelihara kamu mengambil daripada Bani Adam, daripada punggung mereka, keturunan mereka, dan menjadikan mereka saksi-saksi ke atas jiwa mereka, "Bukankah Aku ini Pemelihara kamu?" Mereka berkata, "Ia, kami menyaksikan"; supaya kamu tidak mengatakan pada Hari Kiamat, "Bagi kami, kami lalai mengenai yang ini."

 

7:173. Atau, supaya kamu tidak mengatakan, "Bapa-bapa kami adalah orang-orang yang mempersekutukan dari dahulu, dan kami keturunan sesudah mereka. Apa, adakah Engkau akan memusnahkan kami kerana perbuatan orang-orang yang mengikuti yang palsu?"

 

 Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Kemudian kamu mesti usahakan membuang perangai-perangai ego yang jahat, takabur, sombong, dengki, dendam, tamak dan lain-lain penyakit tubuh dan hati kamu. Cuma orang yang berbuat demikian yang benar-benar bertaubat dan menjadi

bersih, suci, murni dan tulen.

 

“Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertaubat dan memelihara kesuciannya”. (Surah Baqarah, ayat 222).

 

Betul. Tidak ada faedahnya dengan perangai-perangai ego yang jahat, takabur, sombong, dengki, dendam dan tamak. 

 

Kemudian, disemak kembali ayat 2:222 yang digunakan oleh saudara Syeikh Abdul Qadir al-Jilani.

 

2:222. Mereka menanyai kamu mengenai haid. Katakanlah, "Ia adalah gangguan; maka hendaklah kamu menjauhkan daripada perempuan-perempuan semasa dalam haid, dan janganlah mendekati mereka sehingga mereka bersih. Apabila mereka telah membersihkan diri-diri mereka, maka datangilah mereka sebagaimana Allah memerintahkan kamu." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Dia menyukai orang-orang yang membersihkan diri mereka.

 

Ayat 2:222 menceritakan tentang darah haid. Secara keseluruhan, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang membersihkan diri mereka. Membersihkan dari apa saudara ?.

 

Apa maksud Tuhan dengan jangan dekati mereka ?. Datang dekat pada mereka atau bersetubuh dengan mereka ?.

 

Orang yang bertaubat dengan mengetahui kesalahannya dan punca kesalahan itu berazam tidak mengulanginya dan membebaskan dirinya daripada kesalahan itu, mencabut akar pokok yang merosakkan itu. Cangkul yang digunakan untuk menggali akarnya, punca kepada dosa-dosa, ialah pengajaran kerohanian daripada guru yang benar. Tanah mestilah dibersihkan sebelum ditanam pokok orkid.


“Dan Kami bawakan perumpamaan kepada manusia supaya mereka memikirkannya”. (Surah Hasyr, ayat 21).


Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, bercakap pula perihal taubat. Cuba semak ayat-ayat yang digunakan.

 

Surah Hasyr ayat 21 berkenaan dengan al-Qur’an. Persamaan gunung dengan manusia bila menerima al-Qur’an.

 

59:21. Sekiranya Kami menurunkan al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah-pecah daripada ketakutan kepada Allah. Dan persamaan-persamaan itu Kami membuatkan untuk manusia supaya mereka memikirkan.

 

Tidak ada hubung kait antara taubat, guru kerohanian dan “amanah” untuk memikul al-Quran.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Kata-kata yang diucapkan oleh orang arif, “Kewujudan dirimu merupakan dosa, menyebabkan segala dosa menjadi kecil jika dibandingkan dengannya”. Orang arif selalu mengatakan bahawa kebaikan yang dilakukan oleh orang baik-baik tidak mencapai kehampiran dengan Allah tidak lebih daripada kesalahan orang yang hampir dengan-Nya.

 

Siapakah orang arif itu dan siapakah pula yang memberi pangkat itu kepadanya ?.

 

Banyak kali terdengar ungkapan-ungkapan demikian, tetapi dimana ya ?. (Apa yang diketahui penulis hanya puak Kristian yang percaya pada dosa azali).

 

Nabi s.a.w yang tidak pernah berdosa memohon keampunan daripada Allah sebanyak seratus kali sehari. Allah Yang Maha Tinggi mengajarkan kepada rasul-Nya:


“Pintalah perlindungan bagi buah amal kamu dan bagi mukmin dan mukminat”. (Surah Muhamamd, ayat 19).

 

47:19. Maka ketahuilah kamu bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah, dan mintalah ampun untuk kesalahan kamu, dan untuk orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan. Allah mengetahui ulang-alik kamu, dan tempat tinggal kamu.

 

Ini satu fitnah.

 

Ayat diatas bukan untuk Nabi Muhammad seorang sahaja. Ia adalah untuk semua manusia sejagat.

 

Bagaimana pula timbul mengatakan yang Nabi Muhammad memohon keampunan daripada Allah sebanyak seratus kali sehar ?.

 

Mengapakah sanggup menabur fitnah sedemikian rupa ?.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Nabi s.a.w menjelaskan taubat yang demikian dengan sabda baginda s.a.w, “Ada sebahagian hamba-hamba Allah yang tulen yang tubuh mereka berada di sini tetapi hati mereka berada di sana, di bawah arasy”. Hati mereka berada pada langit kesembilan, di bawah arasy Allah kerana penyaksian suci terhadap Zat-Nya tidak mungkin berlaku pada alam bawah.

 

Mari kita semak bersama supaya haq menghilangkan batil. Sila lihat ayat-ayat berikut.

 

2:29. Dia yang menciptakan untuk kamu semua yang di bumi, kemudian Dia beranjak ke langit dan mendatarkannya tujuh langit; dan Dia mengetahui segala sesuatu.

 

17:44. Tujuh langit dan bumi dan sesiapa di dalamnya menyanjung-Nya; tiada sesuatu yang tidak melafazkan sanjungan-Nya, tetapi kamu tidak memahami sanjungan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Penyantun, Pengampun.

 

23:86. Katakanlah, "Siapakah Pemelihara tujuh langit, dan Pemelihara Arasy yang besar?"

23:87. Mereka akan berkata, "Kepunyaan Allah." Katakanlah, "Tidakkah kamu  bertakwa?"

 

41:12. Maka Dia menentukan mereka sebagai tujuh langit dalam dua hari, dan Dia mewahyukan perintahnya di tiap-tiap langit." Dan Kami menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita, dan untuk menjaganya; itulah ketentuan Yang Perkasa, Yang Mengetahui.

 

65:12. Allah yang mencipta tujuh langit, dan daripada bumi yang serupa dengan mereka, di antara mereka Perintah turun, supaya kamu mengetahui bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan bahawa Allah meliputi segala sesuatu dalam pengetahuan.

 

67:3. Yang mencipta tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak melihat pada ciptaan Yang Pemurah sebarang ketidaksempurnaan. Kembalikanlah pandangan kamu; adakah kamu melihat sebarang rekahan?

 

71:15. Tidakkah kamu merenungkan bagaimana Allah mencipta tujuh langit berlapis-lapis,

 

Lebih baik percaya kepada Allah yang langit ada tujuh dari percaya kepada saudara yang mengatakan bahawa langit ada sembilan.

 

49:16. Katakanlah, "Apa, adakah kamu akan mengajar Allah mengenai agama kamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit, dan apa yang di bumi? Dan Allah mengetahui segala sesuatu."

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Bagi memperolehi suasana tersebut, untuk membersihkan dan menyinarkan hati, perlulah kepada guru yang matang, yang di dalam keesaan dengan Allah, yang disanjung dan dimuliakan oleh semua, dahulu dan sekarang. Guru berkenaan mestilah telah sampai kepada makam kehampiran dengan Allah dan dihantar balik ke alam rendah oleh Allah untuk membimbing dan menyempurnakan mereka yang layak tetapi masih mempunyai kecacatan.

 

6:116. Jika kamu mentaati kebanyakan orang di bumi, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah; mereka mengikuti hanya sangkaan, semata-mata dugaan.

 

Diakhirat kelak ada terjadi pertelingkahan antara guru dan murid.

 

7:38. Berkata, "Masuklah kamu kepada umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu, daripada jin dan manusia, ke dalam Api." Setiap kali sesuatu umat masuk, ia melaknatkan kawannya sehingga, apabila mereka semua telah berkumpul di dalamnya, yang terakhir daripada mereka berkata kepada yang pertama, "Wahai Pemelihara kami, mereka inilah yang menyesatkan kami, maka berilah mereka azab dua kali ganda daripada Api." Berkata, "Bagi masing-masing dua kali ganda, tetapi kamu tidak mengetahui."

 

7:39. Yang pertama daripada mereka berkata kepada yang terakhir, "Kamu tidak ada kelebihan di atas kami, maka rasalah azab kerana apa yang kamu mengusahakan."

 

Kemudia manusia dan syaitan pula akan bertelingkah:

 

8:48. Dan apabila syaitan menampakkan amalan-amalan mereka indah bagi mereka, dan berkata, "Pada hari ini, tiada manusia akan menang terhadap kamu kerana aku jiran kamu." Tetapi apabila kedua-dua pasukan berlihat-lihatan, ia berundur di atas tumit-tumitnya, dengan berkata, "Aku berlepas diri daripada kamu, kerana aku melihat apa yang kamu tidak melihat. Aku takut kepada Allah; dan Allah keras dalam pembalasan sewajarnya."

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata lagi:

 

Rasul diutuskan untuk menyelamatkan orang ramai dan juga orang-orang yang beriman. Guru-guru tadi pula tidak dihantar untuk mengajar semua orang tetapi hanyalah sebilangan yang dipilih sahaja. Rasul-rasul diberi kebebasan dalam menjalankan tugas mereka, sementara wali-wali yang mengambil tugas sebagai guru mesti mengikuti jalan rasul-rasul dan nabi-nabi.

 

Rasul diutus kepada semua manusia. Tugas utama rasul hanya menyampaikan sesutu yang jelas. Terpulang kepada diri masing-masing untuk mengikut atau berpaling. Malangnya, ada guru-guru menulis kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka. Ada yang menokok tambah ada yang mengurangi.

 

Lalu, mereka bermegah mengatakan bahawa kitab merekalah kitab sahih, atau dapat memecah “rahsia dalam rahsia yang kebenarannya sangat diperlukan”.

 

Ada juga kitab yang menceritakan pahala sesuatu ayat, fadilat-fadilat tertentu, hukum hakam tertentu dan segala macam cerita dan biasalah kitab ini dijual di toko-toko atau pasar-pasar malam.

 

2:41. Dan percayalah kepada apa yang Aku menurunkan, yang mengesahkan apa yang bersama kamu, dan janganlah menjadi yang pertama tidak percaya kepadanya, dan janganlah menjual ayat-ayat-Ku untuk harga yang sedikit; dan kamu takutilah Aku.

 

Adakah mereka mengarang untuk mendapat upah atau untuk mendapat nama dan darjat ~ hanya Allah sahaja yang maha mengetahui.

 

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani selanjutnya berkata:

 

Dalam kehampiran mereka dengan Rasulullah s.a.w mereka telah sampai kepada peringkat di mana mereka boleh bercakap tentang rahsia israk dan mikraj Rasulullah s.a.w sebelum baginda membuka rahsia tersebut kepada sahabat-sahabat baginda.

 

Amat aneh jika dikatakan, sahabat-sahabat sudah mengetahui rahsia israk dan mikraj sebelum Rasullulah menceritakan pada mereka. Akal yang waras menafsirkan bahawa mereka juga sama taraf dengan Rasullulah !.

 

17:1. Dia disanjung, yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram (Masjid Suci) ke masjid yang lebih jauh di mana sekitarannya Kami memberkati, supaya Kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada ayat-ayat Kami. Sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Mengetahui.

 

Tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam hari dari Masjidil Haram adalah untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad  sebahagian daripada ayat-ayat Allah.

 

Malangnya, bila ada anak murid bertanya pada si guru, macam mana Nabi Muhammad diperjalankan, apa yang baginda bawa,  apa yang baginda naik, apa yang baginda nampak dan sebagainya, maka sang guru mula bersandarkan pada “kitab-kitab” atau sumber-sumber yang lain.

 

Hati mereka menjadi resah dan gundah-gulana. Mereka terasa tercabar, kenapa al-Qur’an tidak menceritakan lebih lanjut perihal tersebut.

 

Mentaliti mereka sama macam kes lembu dalam surah Bakaraah dalam zaman Nabi Musa.

 

Walaupun Allah telah mengatakan yang al-Qur’an ini:

 

Satu Pembeza, untuk hambaNya (25:1). Al-Qur'an itu mulia (55:77), indah (85:21), bijaksana (36:2). Ayat Kitab yang jelas (12:1).Satu penurunan daripada Pemelihara semua alam (26:192). Di dalamnya tiada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (2:2). Satu perkataan yang menetapkan (86:13). Satu bentuk kehukuman (13:37). Kami yang menurunkan Peringatan tersebut dan Kami yang menjaganya (15:9). Satu teguran, satu penyembuhan bagi apa yang di dalam dada, satu petunjuk, dan satu pengasihan bagi orang-orang mukmin (10:57). Kebijaksanaan (Hikmah) yang Pemelihara kamu mewahyukan kamu (17:39). Ia adalah di dalam ibu Kitab, di sisi Kami; sungguh tinggi, bijaksana (43:4) Satu cahaya, yang dengannya Kami memberi petunjuk kepada siapa yang Kami mengkehendaki (42:52). Satu penyembuhan, satu pengasihan bagi orang mukmin, dan bagi orang zalim, ia dalam kerugian (17:82). Kitab yang tidak ada sebarang kebengkokan (18:1). Memberi amaran akan bencana yang keras daripada-Nya, dan untuk memberi berita gembira kepada orang mukmin (18:2) Yang menyuruh mereka pada yang baik, dan melarang kemungkaran, menghalalkan benda yang baik, mengharamkan yang buruk, membebaskan mereka daripada beban dan belenggu mereka (7:157). Kami menurunkan kepada kamu Kitab dengan benar, mengesahkan Kitab sebelumnya, dan mengawalnya dan hakimkanlah menurut apa yang Allah menurunkan, jangan mengikuti keinginan mereka untuk mengabaikan yang benar (5:48), antara yang persoalan yang menarik untuk difikirkan ialah ia adalah satu Peringatan yang diberkati, yang Kami menurunkan; maka adakah kamu sekarang menolaknya ? (21:50) dan inilah Ahsan-al-Hadith (39:23), iaitu hadis yang paling baik sebagai sebuah Kitab, wahyu Allah (42:7), untuk menjadi pedoman hidup dan sumber hukum bagi setiap Muslim (4:105; 5:49,50; 45:20).

 

Namun, sesunguhnya, hati manusia masih tidak puas. Manusia masih mahu bergantung pada kitab-kitab karangan manusia lain dalam pencarian yang tidak berkesudahan.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani berkata:

 

Nabi s.a.w menjelaskan rahsia ini, “Ilmu khusus adalah umpama khazanah rahsia yang hanya mereka yang mengenali Zat Allah boleh mendapatkannya. Namun bila rahsia itu dibukakan orang yang mempunyai kesedaran dan ikhlas tidak menafikannya”.

 

Ilmu tersebut dimasukkan kepada Nabi s.a.w pada malam baginda s.a.w mikraj kepada Tuhannya. Rahsia itu tersembunyi di dalam diri baginda di sebalik tiga ribu tabir hijab. Baginda s.a.w tidak membuka rahsianya melainkan kepada sebahagian pengikut baginda yang sangat hampir dengan baginda.

 

Punyalah rahsia sampai tiga ribu hijab ?.

 

Kalau hendak berahsia setakat, lebih baik tidak bagi terus. Sesiapa yang mendapat rahsia beruntung, siapa yang tidak mendapat rahsia, maka jatuhlah dia kedalam neraka. Adakah ini caranya Allah yang maha adil ?.

 

Mana sifat Allah, (1:1). Yang Pemurah, Yang Pengasih.

 

Yang lebih sayu mengapa tergamak Nabi Muhammad “tidak membuka rahsianya tersebut melainkan kepada sebahagian pengikut baginda yang sangat hampir dengan baginda” kenapa tidak kepada semua umat sehingga akhir zaman ?.

 

Ini tidak lain hanyalah tohmah dan fitnah yang amat keji pada Nabi Muhammad.

 

Hujah songsang ini dapat ditolak sepenuhnya hanya berpandukan dengan sebuah kitab iatu al-Qur’an.

 

Pertama: Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak bercakap merepek. (53:2).

 

Kedua: Nabi hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadanya sahaja.  Sila lihat 6:50,

10:15, 7:203, 38:70.

 

Ketiga: Nabi Muhammad kena sampaikan apa-apa sahaja yang diturunkan kepadanya jika Nabi Muhammad tidak lakukan demikian, maka Nabi Muhammad “gagal” dalam tugasan baginda.

 

6:89. Mereka itulah orang-orang yang kepada mereka Kami memberikan Kitab, dan Putusan, dan Kenabian. Jika mereka tidak percaya kepadanya, Kami mengamanahkannya kepada suatu kaum yang bukanlah orang-orang yang tidak percaya kepadanya.

 

6:90. Mereka itulah orang-orang yang Allah memberi petunjuk; maka ikutlah petunjuk mereka. Katakanlah, "Aku tidak meminta kepada kamu upah untuknya; ia hanyalah satu peringatan untuk semua alam."

 

5:67. Wahai rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada kamu daripada Pemelihara kamu kerana, jika kamu tidak buat, tidaklah kamu menyampaikan Mesej-Nya. Allah melindungi kamu daripada manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang tidak percaya.

 

Keempat: Allah memerintahkan para rasul supaya buatlah kerja-kerja kebaikan. Sila lihat ayat 23:51.

 

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, berkata lagi:

 

Ada golongan yang menyeru kepada Allah dengan nasihat yang baik. Sebahagian daripada mereka mengikuti sunnah Nabi s.a.w dan dipimpin oleh Saidina Ali r.a. yang menjadi pintu kepada gedung ilmu yang melaluinya masuklah mereka yang menerima undangan dari Allah.

 

Alhamdulilah, amat setuju benar pada ayat pertama saudara. Malangnya, ayat kedua saudara,  ternampak pula ada unsur-unsur Shia disini. Mengapa mesti dipimpin oleh Saidina Ali, mengapa tidak Abu Bakar, atau orang lain ?.

 

(Walaupun apapun anutan saudara, dari mana-mana alirab mahzab sekalipun, ia tidak menjadi hal sama sekali - penulis )

 

Nabi Muhammad diperintahkan agar tidak menjadikan orang Islam bergolong-golong dan Nabi Muhammad sendiri berlepas diri daripada golongan-golongan ini. Inilah persatuan yang dituntut, malangnya:

 

6:159. "Orang-orang yang membuat pecahan dalam agama mereka, dan menjadi golongan-golongan, kamu bukanlah daripada mereka dalam apa-apa pun. Urusan mereka hanyalah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahu mereka apa yang mereka telah buat".

 

Ayat 19:37 pula. "Tetapi golongan-golongan berselisih sesama mereka, kemudian kecelakaanlah bagi orang-orang yang tidak percaya kerana senario hari yang besar."

 

Allah telah berfirman 30:32."Daripada orang-orang yang memecahkan agama mereka, dan menjadi golongan-golongan, tiap-tiap golongan berbangga dengan apa yang di sisi mereka."

 

Dan dalam satu ayat yang lain pula 43:65. "Tetapi golongan-golongan antara mereka berselisih; maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang membuat kezaliman kerana azab hari yang pedih.". 

 

Surah 72 ayat 11 hingga 15.

 

"Dan sebahagian daripada kami adalah yang salih, dan sebahagian daripada kami tidaklah demikian; jalan-jalan (tarekat) kami berlainan. Sesungguhnya kami menyangka bahawa kami tidak dapat mengandaskan Allah di bumi, dan tidak juga mengandaskan-Nya dengan melarikan diri. Apabila kami mendengar petunjuk, kami percaya kepadanya; dan sesiapa yang mempercayai Pemeliharanya, Dan sebahagian daripada kami muslim, dan sebahagian daripada kami menyimpang. Mereka yang tunduk patuh mencari kelurusan hati, Tetapi bagi mereka yang menyimpang, mereka menjadi kayu api untuk Jahanam!"

 

 

 

View My Guestbook
Sign My Guestbook