TINTIN I SVERIGE
Tidningspubliceringar

Förutom i albumen har Tintin-äventyren publicerats både i dags- och veckopress samt i seriemagasin och serieantologier i Sverige. Publiceringsordningen har dock varit om möjligt ännu rörigare än den svenska albumutgivningen och dessutom har det funnits en märklig vana att lämna spännande äventyr oavslutade. Följande förteckning är uppställd efter den belgiska originalpubliceringen och har gjorts med god hjälp från Ola Olsson och Anders Karlsson. Den hittills äldsta, kända svenska publiceringen av Tintin skedde 1948-55 i tidningen 25:an. Albumutgivningen kom igång något senare, först av Bonniers (1960-62) och från 1968 av Carlsen/IF. Från 1948 och fram till slutet av 80-talet publicerades serien nästan oavbrutet i minst en tidning. Oftast hade tidningarna ensamrätten just då och vid flera tillfällen publicerades två äventyr i rad och 25:an publicerade hela sju episoder. Från slutet av 1970-talet och framåt var det huvudsakligen dagstidningar som stod för publiceringen. 1981 skrev Anders Karlsson till PIB (Presse-Illustrations-Bureau) i Köpenhamn och frågade vilka svenska tidningar som just då publicerade Tintin. I ett brev daterat 4 februari 1981 svarade PIB: Jönköpings-Posten, Eskilstuna Kuriren, Barometern, Arbetet, Hallands-Posten, Söderhamns-Kuriren, Borås tidning och Skövde nyheter.

TINTIN I SOVJET

Serietidningen Seriepressen publicerade i nr 3 1971 de två första sidorna ur Tintins första äventyr, omredigerade till en A3-sida.

TINTIN I KONGO

I slutet av 2001 hittade jag ett nummer av Allers-ägda tidningen 25:an från 1950 som till min förvåning och glädje visade sig innehålla bland annat Tintin! Det rörde sig om originalversionen av Den svarta ön (se nedan). Publiceringen är intressant på flera sätt då den är det hittills äldsta exemplet på Tintin i Sverige. I och med detta fynd kom jag i kontakt med Ola Olsson i Stockholm, som sedan dess besökt Kungliga Biblioteket och "gått till botten" med Tintin i 25:an. Det visade sig att sju Tintin-episoder gick som följetong i tidningen åren 1948-55, vilket även innebär att 25:an (med undantag av Arbetet) är den svenska tidning som publicerat flest Tintin-äventyr på sina sidor. Publiceringen inleddes 1948 med den då ganska färska versionen (från 1946) av Tintin i Kongo. Albumsidorna har redigerats till liggande format och i likhet med danska översättningar kallas Milou för Terry. Smakprovet kommer från Ola Olsson. 25:an startades 1941, och hade åren 1951-53 namnet Familjejournalen 25:an. Från 1953 fram till nedläggningen 1959 hette den enbart Familjejournalen.

1972 publicerade Carlsen/IF sidorna 19 t o m halva 27 från 1946-års version i serieantologin Comics, den stora serieboken 3.

TINTIN I AMERIKA

Publicerades ca 1949 i tidningen 25:an

FARAOS CIGARRER

Mellan nr 50 1958 och nr 28 1959 publicerade veckotidningen Året Runt denna episod (dock utan titel) i den relativt färska, omtecknade versionen från 1955. De 62 sidorna var dock omsorgsfullt förkortade till ca 30 sidor och trycktes i en svart-vit-röd färgskala.

Publicerades (utan titel) av Dagens nyheter med två strippar per dag (ej söndagar) mellan 11 januari och 9 juni 1962 (uppgift från Anders Karlsson, Köping)

Kamratposten publicerade 1965 samma äventyr - för första gången i Sverige under titeln Faraos cigarrer - med start i dubbelnumret 1-2. Sidorna publicerades i egen färgläggning samt omredigerade och förkortade. Det var dock inte samma version som Året Runt publicerade, bl a hade Kamratposten gjort om pratbubblorna från de typiskt kantiga Tintinbubblorna till mer ordinära, runda seriebubblor. I likhet med publiceringen i 25:an bär Milou även här namnet Terry. Smakprov ur Kamratposten nr 17 1965.
Borås Tidning publicerade episoden mellan 14 juli 1985 och 14 september 1986

BLÅ LOTUS

De enda kända svenska publiceringar utöver albumet skedde i Jönköpings-Posten (21 februari 1981 - 24 april 1982), Hallands-Posten (1 november 1981 - 26 februari 1983) samt Borås Tidning (21 september 1986 - 29 november 1987)(uppgifter från Anders Karlsson, Köping)

DEN SVARTA ÖN

Originalversionen av Den svarta ön publicerades 1950-51 under titeln Tintin i Skottland i tidningen 25:an. Publiceringen är extra intressant då det rör sig om en episod som senare tecknades om. Smakprovet kommer från 25:an nr 46 1950.

Denna tidigare version (som sedan inte återkom på svenska förrän i albumform 1988) publicerades även (utan titel) av Dagens nyheter med en stripp per dag (ej söndagar) mellan 10 maj 1963 och 26 februari 1964 (uppgift från Anders Karlsson, Köping).

Parallellt med att nystartade TV 2 visade Belvisions Tintinserie tog albumutgivningen fart och Tintin började bli populär i Sverige. I samma veva publicerade serietidningen Pelle Svanslös Den svarta ön (med titel) som en fortsättningsserie, omredigerad till serietidningsformat. Premiäromslaget här nedan visar tydligt kopplingen till TV. Det rörde sig om den moderniserade versionen från 1966 och den gick mellan nr 7 och 15 1970. Smakprov ur Pelle Svanslös nr 10 1970.


Pelle Svanslös nr 7 1970

Strax efteråt, mellan 4 juli 1971 och 3 september 1972, publicerade även Aftonbladet detta äventyr under sin rätta titel i sin söndagsbilaga. Albumsidorna, de flesta tryckta i färg, var uppblåsta i tidningens A3-format. Av nån anledning publicerades inte sidan 62.

Arbetet publicerade episoden 17 april 1977 till 9 juli 1978, tätt följd av Barometern/Oskarshamns-tidningen (23 april 1977 - 23 juni 1978), Eskilstuna-Kuriren (14 maj 1977 - 15 juli 1978), Jönköpings-Posten (7 oktober 1978 - 8 december 1979) samt Borås Tidning (12 mars 1988 - 13 maj 1989)(uppgifter från Anders Karlsson, Köping).

KUNG OTTOKARS SPIRA


Avslutningen av "Kung Ottokars spira" i Kamrat-posten

Publicerades ca 1953 i tidningen 25:an samt 1963 i Kamratposten. Mellan 19 december 1964 och 7 september 1965 (en stripp per dag utom söndagar) blev Kung Ottokars spira även det sista Tintin-äventyr som publicerades av Dagens nyheter (bortsett från Tintin hos gerillan 1976-77). Den tidigare referade uppgiften från Olle Dahllöf (i en notis i Dagens nyheter den 23 november 1989) att Kung Ottokars spira även inledde gästspelet i DN stämmer uppenbarligen inte. Lite märkligt måste det dock ha varit för trogna DN-läsare att 1961 se Boris/Jorgen dö i månäventyret för att fyra år senare dyka upp livs levande i Kung Ottokars spira! (Publiceringsuppgifter om KP och DN från Anders Karlsson, Köping)

KRABBAN MED GULDKLORNA

Carlsen/IFs Comics, den nya stora serieboken publicerade 1993 fem sidor ur den svartvita originalversionen av Krabban med guldklorna från 1941. Sidorna motsvarar 30-32 i färgalbumet och är den enda svenska publiceringen av originalet.

DEN MYSTISKA STJÄRNAN

Efter Faraos cigarrer fortsatte Året Runt med Den mystiska stjärnan (utan titel) i nr 29 1959. Även nu var serien tryckt i svart-vitt-rött (smakprov ur Året Runt nr 37 1959). Denna publicering var oerhört stympad. Året Runt publicerade de 38 första sidorna nerklippta till 14 sidor och i nr 46 1959 avslutades publiceringen tämligen abrupt (se nedan).


Kanske var det denna rumphuggning som gjorde att Året Runt drygt 10 år senare valde att återigen publicera Den mystiska stjärnan, nu med titel. Man började i nr 32 1971 men efter de 31 första albumsidorna togs saxen fram igen och sidorna 32-62 kortades ner till 12 sidor. Äventyret avslutades någorlunda korrekt i nr 22 1972. Smakprov ur Året Runt nr 46 1971. Trots nedkortningen var publiceringen lite speciell eftersom den kom då Bonniers albumutgåva från 1960 hade varit slutsåld i flera år medan Carlsens version ännu inte utgivits (den kom senare under 1972).

ENHÖRNINGENS HEMLIGHET

Publicerades 1954-55 i tidningen Familjejournalen (25:an) under titeln Licornias hemlighet, en förmodligen ganska obegriplig försvenskning av "le licorne", det franska ordet för "enhörning". Som smakprovet visar använde 25:an vid det laget samma röd-vit-svarta färgskala som Året Runt återupptog senare under 50-talet. Episodens självklara uppföljare Rackham den rödes skatt tycks dock aldrig ha publicerats i 25:an och knappt 20 år senare gjorde Aftonbladet om samma "bragd". Enhörningens hemlighet körde igång den 10 september 1972 men när äventyret publicerats klart den 18 november 1973 följdes det inte heller denna gång av Rackham den rödes skatt. Smakprovet kommer från Aftonbladet den 12 november 1972. Noterbart är att titelvarianterna Enhörningens gåta samt Enhörningens mysterium förekom under de första veckorna och senare under publiceringen använde man märkligt nog titeln Rackham den rödes skatt! Tintin ersattes i Aftonbladet av Spirre (Spirou) och äventyret Gästen från urtiden.

DE SJU KRISTALLKULORNA

Publicerades ca 1951 i tidningen 25:an (som De 7 Kristallkulorna). Avsnittet var Kalkyls debut i 25:an och den gjordes under hans franska (och danska) namn professor Tournesol.

Episoden publicerades även av Dagens nyheter (med en stripp per dag utom söndagar) mellan 12 juni och 6 november 1962. För en gångs skull fanns en titel med i DN, nämligen De sju glaskulorna. Episoden publicerades därnäst mellan 22 februari 1970 och 25 april 1971 av Arbetet (uppgifter från Anders Karlsson, Köping).

I nummer 48 1974 började veckotidningen Saxons publicera De sju kristallkulorna (utan titel) och det var en sorglig repris av 25:an och Aftonbladets hantering av dubbeläventyr när man på sista albumsidan (publicerad i nr 6 1976) helt sonika tackade Tintin för den tid som varit i stället för att hänvisa till fortsättningen i Solens tempel!
Skövde Nyheter publicerade episoden som lördagssidor mellan 10 oktober 1981 och 18 december 1982.

SOLENS TEMPEL

Publicerades ca 1952 i tidningen 25:an under titeln Soltemplet. Dagens nyheter använde samma titel i sin publicering (en stripp per dag utom söndagar mellan 7 november 1962 och 9 maj 1963). Därefter Arbetet (2 maj 1971 - 2 juli 1972) samt Skövde Nyheter (24 december 1982 - 25 februari 1984) (uppgifter från Anders Karlsson, Köping).


DET SVARTA GULDET

Publicerades mellan 27 februari och 18 december 1964 av Dagens nyheter med en stripp per dag utom söndagar. Episoden var titellös i DN men är intressant eftersom det är den enda svenska publiceringen av den ursprungliga albumversionen - den version som utkom som album i Sverige 1971 var omredigerad och delvis omtecknad. Den slutgiltiga versionen publicerades av Jönköpings-Posten (30 april 1982 - 16 juli 1983) samt Skövde Nyheter (3 mars 1984 - 26 april 1985). Den västgötska publiceringen var ovanlig eftersom den gick från att vara lördagssidor (3 mars 1984 - 22 september 1984) till onsdagspublicering i TV-bilagan (26 september 1984 - 13 mars 1985) och slutligen som dagsstrippar (19 mars - 26 april 1985) (uppgifter från Anders Karlsson, Köping)

MÅNEN TUR OCH RETUR

Det här var det första äventyret som publicerades av Dagens nyheter. Episoden förekom namnlös med två strippar per dag (ej söndagar) mellan 22 mars 1961 och 10 januari 1962. Serien kallades i DN för Tin-Tin och var till synes direktöversatt från danskan - ibland står det till och med "tekst og tegning: Hergé". Milou heter Terry, Dupondtarna heter Hansen och Hansen medan professorn kallas Hr. Tournesol. Smakprov ur Dagens nyheter den 29 september 1961 (Uppgifter och smakprov från Anders Karlsson, Köping)

Avsnittet gick även 1970 i TV-tidningen, en kortlivad veckotidning utgiven 1969-70 av Åhlén & Åkerlund. Det är oklart i hur många nummer Tintin fanns med och förmodligen hann tidningen läggas ner innan mån-äventyret var avslutat. Det är dock intressant med den koppling som gjordes mellan Tintin och TV - det var ju genom nystartade TV2 som Tintin fick sitt stora genombrott i Sverige.


Ur TV-tidningen nr 39 1970, en något omredigerad version av albumsida 37

1976 publicerades ett kort utdrag ur Månen tur och retur del 1 på ett ganska oväntat ställe, nämligen i Lilian och Rolf Falkenlands lärobok Fantasi & Fakta 3 för årskurs 9 (utgiven av Biblioteksförlaget i Stockholm). Det svartvita utdraget startade på sidan 54 (fr o m ruta 9) och slutade på sidan 62. Bilderna har komprimerats och blivit något smalare men mycket lägre. (Uppgifter från Anders Karlsson, Köping)

DET HEMLIGA VAPNET


Banggg nr 34 1967

1966 startade Hemmets Journal AB Banggg, vilken - tillsammans med efterföljaren Champion från 1973 - var det närmaste den belgiska serietidningen Tintin som Sverige någonsin kommit. Under 1967 publicerades Det hemliga vapnet (med titeln angiven) som följetong i Banggg med 4-6 sidor per vecka. Man följer den danska översättningen - Milou kallas Terry, Moulinsart heter Möllenborg och Serafim Svensson kallas Max Bävermosse. Sistnämnde försäkringsagent talar dessutom om sin FARBROR Anton, och inte "morbror" som i senare översättningar. Smakprov ur Banggg nr 41 1967. Episoden återkom titellös i Saxons mellan nr (=vecka) 37 1973 och nr 47 1974. Den publicerades med en sida i veckan, de flesta i färg.

Fem dagstidningar publicerade Det hemliga vapnet under 70- och 80-talen, nämligen Arbetet (24/11 1974 till 25/1 1976), Nerikes Allehanda (23/3 1974 till 31/5 1975), Jönköpings-Posten (5 juni 1976 - 23 juli 1977), Hallands-Posten (9 juni 1979 - 9 augusti 1980), Barometern/Oskarshamns-tidningen (20/12 1980 till 20/2 1982), Eskilstuna-Kuriren (10 januari 1981 - 13 mars 1982) samt Borås Tidning (20 februari 1983 - 29 april 1984) (Uppgifter från Anders Karlsson, Köping).

Ett kort utdrag ur Det hemliga vapnet (från och med nedre halvan av albumsida 44 till och med övre halvan av albumsida 47) publicerades 1986 under titeln Plåstret i Natur och kulturs bok Min nya skattkammare: Serieboken.

KOKS I LASTEN

Publicerades av Jönköpings-Posten (29 mars 1975 - 29 maj 1976), Arbetet (under titeln Kol i Lasten 1 februari 1976 - 10 april 1977), Barometern/Oskarshamns-tidningen (14 februari 1976 - 16 april 1977), Eskilstuna-Kuriren (6 mars 1976 - 7 maj 1977) samt Skövde Nyheter (dagsstrippar 27 april 1985 - 14 februari 1986) (Uppgifter från Anders Karlsson, Köping).

TINTIN I TIBET

Efter att ha kört Faraos cigarrer under 1965 publicerade Kamratposten denna historia med start någon gång under 1967 och avslutning i nr 10 1968. KP publicerade Tintin i Tibet hårt redigerat samt i svartvitt - smakprov ur Kamratposten nr 3 1968 (från Anders Karlsson, Köping). Notera stavningen Chang samt felskrivningen Neapel!.

Under titeln Äventyr i Tibet gick episoden som fortsättningsserie i Pelle Svanslös nr 16 1970 - nr 4 1971, omredigerad till serietidningssidor. Noterbart är att alla anspelningar på alkohol (främst från Haddock och Milous sida) redigerats bort, förmodligen eftersom Pelle Svanslös var en såpass renodlad barntidning. Smakprov ur Pelle Svanslös nr 20 1970.

Arbetet publicerade Tintin i Tibet mellan 9 juli 1972 och 9 september 1973, följt av Barometern/Oskarshamns-tidningen (29 september 1973 - 7 december 1974), Eskilstuna-Kuriren (24 november 1973 - 28 december 1974) samt Borås Tidning (6 maj 1984 - 7 juli 1985), (Uppgifter från Anders Karlsson, Köping).

CASTAFIORES JUVELER

Efter den ymniga publiceringen i 25:an åren 1948-55 återkom Tintin sent omsider till Allers-koncernen, nu i huvudtidningen Allers. Castafiores juveler publicerades under sin rätta titel med en färgsida i veckan under 1975-76. Intressant är att Allers delvis publicerade den ursprungliga albumutgåvan, dvs den som innehöll rasistiska textpartier som i albumutgåvan ändrades strax före tryckningen. I samma veva ändrades efternamnet på Moulinsarts förra ägare från originalets Loiseau till det tysk-klingande Vogel, en ändring som dock inte fanns med i Allers.


Från Allers nr 38 1976

Episoden publicerades även av Jönköpings-Posten (30 juli 1977 - 30 september 1978), Barometern/Oskarshamns-tidningen (1 juli 1978 - 1 september 1979), Arbetet (16 juli 1978 - 16 september 1979), Eskilstuna-Kuriren (22 juli 1978 - 22 september 1979), Hallands-Posten (16 augusti 1980 - 24 oktober 1981) samt Borås Tidning (6 december 1987 - 5 mars 1988)(Uppgifter från Anders Karlsson, Köping).

PLAN 714 TILL SYDNEY

Publicerades utan titel av Arbetet (16 september 1973 - 17 november 1974), av Jönköpings-Posten (19 januari 1974 - 22 mars 1975), Barometern/Oskarshamns-tidningen (14 december 1974 - 7 februari 1976), Eskilstuna-Kuriren (4 januari 1975 - 28 februari 1976), Hallands-Posten (16 mars 1978 - 26 maj 1979), Skövde Nyheter (26 juli 1980 - 26 september 1981) samt Borås Tidning (13 december 1981 - 13 februari 1983(Uppgifter från Anders Karlsson, Köping).

Därefter följde Svenska dagbladet, som körde Plan 714 till Sydney som söndagssidor i färg under februari-maj 1989. Smakprov ur Svenska dagbladet den 23 april 1989.

TINTIN OCH HAJSJÖN


Champion nr 29 1973

1973 gjorde Hemmets Journal om försöket med en svensk Tintin-serietidning, nu under namnet Champion. Så här i efterhand kan man ju undra över varför man inte lät serietidningen heta Tintin? En svensk serietidning med det namnet hade förmodligen sålt som smör 1973. I nr 29 började den då aktuella Tintin och hajsjön men i och med nr 32 lades Champion ner! Av Tintin och hajsjöns 44 sidor hade man då hunnit publicera de 20 första. Smakprov ur Champion nr 30 1973.

TINTIN HOS GERILLAN

Tintin hos gerillan var det första (och sista!) Tintinäventyr som var helt nygjort när det gavs ut i Sverige och även tidningarna var snabbt ute med publicering. Dagens nyheter publicerade en albumsida (med rätt titel) varje söndag, onsdag och fredag mellan september 1976 och februari 1977. Smakprov ur Dagens nyheter den 8 oktober 1976. Nästan samtidigt gick Tintin hos gerillan under sitt rätta namn i veckotidningen Allers.

Därefter följde publicering i fem dagstidningar nämligen Arbetet (23 september 1979 - 16 november 1980), Barometern/Oskarshamns-tidningen (8 september 1979 - 13 december 1980), Eskilstuna-Kuriren (29 september 1979 - 3 januari 1981), Jönköpings-Posten (14 december 1979 - 14 februari 1981) (uppgifter från Anders Karlsson, Köping) samt Svenska dagbladet (vars publicering startade söndagen den 13 april 1986).


SAMMANFATTNING

Aftonbladet 1971-73: Den svarta ön, Enhörningens hemlighet

Allers 1975-77: Castafiores juveler, Tintin hos gerillan

Arbetet - februari 1970 - november 1980 i färg i söndagsbilagan:

De sju kristallkulorna, Solens tempel, Tintin i Tibet (som Tin-Tin i Tibet), Plan 714 till Sydney (utan titel), Det hemliga vapnet, Koks i lasten (som Kol i lasten), Den svarta ön, Castafiores juveler, Tintin hos gerillan

Banggg 1967: Det hemliga vapnet

Barometern och systertidningen Oskarshamnstidningen publicerade en Tintin-sida varje lördag från september 1973 till februari 1982 då Tintin ersattes av "Mupparna":

Tintin i Tibet, Plan 714 till Sydney, Koks i lasten, Den svarta ön, Castafiores juveler, Tintin hos gerillan, Det hemliga vapnet

Borås Tidning tryckte Tintin på söndagar mellan februari 1983 och maj 1989:

Plan 714 till Sydney, Det hemliga vapnet, Tintin i Tibet, Faraos cigarrer, Blå Lotus, Castafiores juveler, Den svarta ön

Champion 1973: Tintin och hajsjön

Dagens nyheter: Månen tur och retur (1961-62), Faraos cigarrer (1962), De sju kristallkulorna (som De sju glaskulorna 1962), Solens tempel (som Soltemplet 1962-63), Den svarta ön (1963-64), Det svarta guldet (1964), Kung Ottokars spira (1964-65), Tintin hos gerillan (1976-77)

Eskilstuna-Kuriren publicerade en helsida per lördag i oförändrat Carlsen/if-utförande mellan november 1973 och mars 1982. Tintin ersattes sedan av "Mupparna":

Tintin i Tibet, Plan 714 till Sydney, Koks i lasten, Den svarta ön, Castafiores juveler, Tintin hos gerillan, Det hemliga vapnet

Hallands-Posten publicerade Tintin på lördagar med en sida per vecka. Ersattes av "Gustaf":

Plan 714 till Sydney, Det hemliga vapnet, Castafiores juveler och Blå Lotus.

Jönköpings-Posten publicerade en helsida per lördag i oförändrat Carlsen/if-utförande mellan januari 1974 och juli 1983. Ett undantag var första sidan av Det svarta guldet, som publicerades fredagen 30 april 1982 eftersom första maj i vanlig ordning var en helgdag. Det svarta guldet följdes av Hertigens ring med Johan och Pellevin:

Plan 714 till Sydney, Koks i lasten, Det hemliga vapnet, Castafiores juveler, Den svarta ön, Tintin hos gerillan, Blå lotus, Det svarta guldet

Kamratposten: Kung Ottokars spira (1963), Faraos cigarrer (1965), Tintin i Tibet (1967-68)

Nerikes Allehanda 23/3 1974 till 31/5 1975: Det hemliga vapnet

Pelle Svanslös 1970-71: Den svarta ön, Tintin i Tibet (under namnet Äventyr i Tibet)

Saxons 1973-76: Det hemliga vapnet, De sju kristallkulorna

Skövde Nyheter 1980-86: Plan 714 till Sydney, De sju kristallkulorna, Solens tempel, Det svarta guldet, Koks i lasten

Svenska Dagbladet: Tintin hos gerillan (1986), Plan 714 till Sydney (1989)

Söderhamnskuriren: efter 1981 (episoder okända)

25:an / Familjejournalen 1948-55: Tintin i Kongo, Tintin i Amerika, Den svarta ön (under titeln Tintin i Skottland), De 7 Kristallkulorna, Solens tempel (som Soltemplet), Kung Ottokars Spira samt Enhörningens hemlighet (kallad Licornias hemlighet)

TV-tidningen 1970: Månen tur och retur

Året Runt 1958-59, 1971-72: Faraos cigarrer (1958-59), Den mystiska stjärnan (1959 samt 1971-72)

Artwork © Casterman / Fondation Hergé
Text © Mikael Uhlin

Hergé
TINTINS
äventyr