Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

  CIVITAS DEI

   A TRÓN ÉS AZ OLTÁR URALMÁÉRT!

 

 

 

Kezdőlap
Aktuális
Imák
Himnuszok
Tanulmányok
Irodalom
Linkek

KAPCSOLAT

 

 

 

IMA A MAGYAR HAZÁÉRT

Mindenható örök Isten! Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, Hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a ami alázatos könyörgésünket és segíts meg minket szegény magyarokat.

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták királyunkat számkivetésbe hurcolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.

A mélységből kiáltunk Hozzád, Urunk! Hallgasd meg esedezésünket! Könyörülj a Te nagy irgalmasságod szerint!

Ha a sok és súlyos csapás a Te büntetésed, amelyeket bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk bűnbánóknak! Ha széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd gyengeségünket és rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe, akik azt Tőled veszik és a haza javára használják! Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat! Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az Ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon! Ámen.

 

IMA A KIRÁLYÉRT

V. Uram tartsd meg a királyt!

F. És hallgass meg minket e napon, melyen segítségül hívunk téged!

Könyörögjünk! Mindenható Úristen! Kérünk Téged, eszközöld, hogy a Te szolgád, a mi apostoli királyunk, N., ki kegyelmedből vette át az ország kormányát, minden erényben gyarapodjék és ezekkel ékeskedve, a vétkek szörnyeit kerülhesse és ellenségein diadalmaskodván, hozzád, ki út, igazság, élet vagy, a rábízott néppel együtt eljuthasson!

Katolikus férfiak imakönyve

Összeállította: Dr. Czapik Gyula

Bp., 1943, Kordart.

 

“Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.”
(XIII. Leó pápa)

 

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy! Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya! Ámen.