Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

  CIVITAS DEI

   A TRÓN ÉS AZ OLTÁR URALMÁÉRT!

 

 

 

Kezdőlap
Aktuális
Imák
Himnuszok
Tanulmányok
Irodalom
Linkek

KAPCSOLAT

 

 

 

Folyóiratok:

Kisebb finomításokkal: Miles Christi.

 

Könyvek:

Az alábbi művek jelentős része baloldali szemléletű, de megfelelő híján kénytelenek vagyunk ezeket olvasni, saját szemüvegünkön keresztül. Más munkák kisebb finomításokkal megfelelőek világnézetünk szempontjából.

 

Andics Erzsébet: Az egyházi reakció 1848-49-ben. Bp., 1949, Szikra.

Andics Erzsébet: Kossuth harca az árulók és megalkuvók ellen a reformkorban és a forradalom idején. Bp., 1955, Szikra.

Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben. Iratok 1848. március 15. - 1849. március 4. Bp., 1981, Akadémia.

Bangha Béla: Csődöt mondott-e a kereszténység? Bp., 1939, Actio Catholica.

Bangha Béla: Magyarország újjáépítése és a kereszténység. Bp., 1920, Szent István Társ.

Bangha Béla: Világhódító kereszténység. A társadalom visszavezetése Krisztushoz. Módszertani tanulmány. Bp, 1940, Pázmány Péter Irodalmi Társaság. 

Bangha Béla: Világnézeti válaszok: korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása. Bp., 1940, Pázmány Péter Irodalmi Társaság.

Dénes Iván Zoltán: Konzervatív és liberális program (1846-1847). Bp., 1984, ELTE. 

Dénes Iván Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságőrzés A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években Dénes Iván Zoltán. Bp., 1989, Akad. K.

Dénes Iván Zoltán: A magyar konzervatívok társadalomszemlélete az 1840-es években. Bp., 1990, Tankvk..

Dénes Iván Zoltán: Az önrendelkezés érvényessége. Bp., 1988, Magvető.

Félix Sardá y Salvany: A liberalizmus bűn. Égető kérdések. [Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen!] [Ford. Csápori Gyula.] [Fordítást modernizálta: Tudós-Takács János]. Bp., 2005, Gede.

F. Funck – Brentano: Udvari világ. Bp., Atheneum.

A határban a halál kaszál. Fejezetek Prónay Pál naplójából. Bp., 1963, Kossuth.

Joseph Canning: A középkori politikai gondolkodás története, 300-1450. Bp., 2002, Osiris.

Konzervataivzmus 1593-1872. Szerkesztette: Kontler László. Bp., 2000, Osiris.

Ludassy Mária: Fehér jakobinizmus (Ch. Maurras és az Action Francaise). 1999, Kávé Kiadó.

Ludassy Mária: A trón, az oltár és az emberi jogok (Katolikus és liberális gondolkodók a restauráció korabeli Franciaországban) Bp., 1984, Magvető.

Marcel Lefebvre: Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz. [ford. és a bev. tanulmányt írta Tudós-Takács János]. Bp., 2003, Gede.

Páter Zadravecz titkos naplója. Szerk.: Borsányi György, Bp., 1967, Kossuth Könyvkiadó.  

Pezenhoffer Antal: A magyar nemzet történelme: A mohácsi vésztől napjainkig. Pilisszentlélek, 1993-,  Út, Igazság, Élet K.