Thorkild Dalsgaards hjemmeside > Bjørnsholm > Kirkebog

Bjørnsholm, Overlade og Ranum sognes kirkebog

Download herfra udgaver af Bjørnsholm sogns kirkebøger i tekstformat: Bjørnsholm sogns kirkebøger i Overlade Lokalarkiv

Zip filerne kan åbnes og unzippes med et winzipprogram
xls  filen kan åbnes fra Excell. 
Rtf filerne kan åbnes fra Wordpad eller Word. 
Højreklik på 'rtf' og vælg at 'gemme kæde som' eller 'Save Target as...' på din harddisk.
Der kan forekomme en dialogbox som spørger om password, men der skal blot trykkes Cancel, så kommer teksten. 
Mail til
hvis du har problemer.

Bjørnsholm kirkebog

1709 .. 1782 Bogstavret zip rtf- Ordliste Fortolket zip rtf - Ordliste - Rettelse 1709
1783 .. 1812 Bogstavret zip rtf- Ordliste Fortolket zip rtf - Ordliste
1813 - 1832  Læs online - zip - xls Indtastet af Egon Hansen feb2003
1833 - 1857  Læs online - zip - xls Indtastet af Bent Mortensen. opdateret nov2004
1858 - 1868  Læs online - zip - xls Indtastet af Bent Mortensen. aug2002
1868 - 1878  Læs online - zip - xls Indtastet af Bent Mortensen. opdateret nov2004
1878 - 1891 Afskrift zip rtf - Ordliste  
1892 - 1901 Afskrift zip rtf - Ordliste Rettelse 1892
1902 - 1909 Afskrift zip rtf - Ordliste Rettelse 1902
1910 - 1913 Afskrift zip rtf - Ordliste  

Bemærk, at det er en afskrift efter en afskrift, så der vil være fejl. 
Rettelsesforslag modtages gerne, Thorkild Dalsgaard, e-mail:

Hvilket sogn, herred, amt, periode

1709 - 1913: Bjørnsholm Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt (mange indføringer fra Malle sogn)
Bjørnsholm Sogn blev ved kgl. resol. af 29/4 1917 delt i de nuværende Ranum og Overlade sogne.

Hvilken kilde (herunder også om kilden er originalen eller en evt. afskrift)

Afskrift af Bjørnsholms kirkebog - dog mikrofishe for 1812-1878.

Hvor kilden befinder sig (fx lokalarkiv, landsarkiv)

Overlade Lokalarkiv

Hvilken model (fx. grundmodel, udvidet model).

Bogstavret afskrift, hvilket betyder, at små indstukne sedler med information fra andre kirkebøger også er medtaget

Periode for indtastning (hvornår påbegyndt og afsluttet)

2000-05-19 påbegyndt af Thorkild Dalsgaard
2000-11-12 sidst rettet.

Kirkebog 1833-1878 påbegyndt 2002-marts af Bent Mortensen, afsluttet 2002-august. (1833 og 1868 rettet nov2004)

Kirkebog 1813-1832 påbegyndt 2002 af Egon Hansen, afsluttet 2003-februar.

Her er et lille udsnit af begyndelsen af kirkebogen 1709:

B J Ø R N S H O L M - K I R K E B O G
=====================================

1709-1783

1) døbte:       1709-1783
                    drenge 543
                    piger 492
                 ej navngivet  78
                 ----------------
                       1113
2) Introducered:    1722-1783

3) Konfirmerede     1740-1782       339

4) Copulerede:     1709-1783       276 vielser

5) begravelser     1709-1783       917

6) Public absolverede  1709-1783

7) Visitationer     1731-1782

8) Indsamlinger     1722-1729
_______________________________________________________________________

            I Jesu Nafn
           =============

Anno 1709 til nytaarsdag er denne bog behæftet og indrettet til at være

          B J Ø R N S H O L M s  K I R K E B O G .

udi hvilken skal findes tegnet aar og dag børnedaab, liigs begrafelse,
brølluper og aabenbare skriftemaal, samt deres navne, som udlægges for
barnefader, saavel ved slegfred børns daab, som ved offentlig
absolution, og holder denne bog 100 numerede gjennem dragne og af mig
forseglede blade.

Og er værdige præst, sognedegnen hæderlige og vellærde studiosus Nicolai
Bølle, at hand accidentzer og tilfældes herudi paa mine vegne indfører.

          Vadgaard ut supra

                              Enevoldsen.

Formedelst traadenes brøstfældighed er bogen paany gennemdraget af
undertegnede, og indskrevet numrene ved forandrede.
......................... min ankomst saa jeg intet blad borte.

          Hvilket testerer:

                            Søren Bregnholm

Fødde 1709:
===========

  Eodem die: var
Christen Knudsøns barn til daaben og blef kaldet:
Gregers.
  Testes:
Jens Smed af Sørup
Knud Smeds i Overlade
Jens Hansøn i Sønderlade
Mads Brøndums hustru af Aarup og
Hans Troelsens hustru af Løpdør.

Bjørnsholm SognNordjylland

Nordjylland - Bjørnsholm Sogn

Bjørnsholm kirke cirka 1910

Bjørnsholm kirke oprettet 1668, nedlagt cirka 1916. Fotograferet cirka 1910. 
Udgjorde den nordlige fløj af herregården Bjørnsholm, 
og fra 1916 overførtes det meste af inventaret til Overlade kirke.
(Foto efter 'Histrorisk Sognekort', Overlade Lokalarkiv)

Bjørnsholm kirke's indre cirka 1910

Bjørnsholm kirke's indre cirka 1910. (Foto efter 'Histrorisk Sognekort', Overlade Lokalarkiv)

Meget af interiøret findes nu i Overlade kirke. Stoleværk fra o. 1800. Prædikestol i landlig Louis XVI-stil, med lysearm fra o. 1750, skænket af Johanne Marie Kjerulf f. Benzon. Malmstøbte alterstager fra 1641. Dåbsfad af sydtysk arbejde fra omkring 1550, med behudelsesrelief og talrige indskriptioner, den ældste fra 1599; fadet blev skænket til Bjørnsholm kirke i indvielsesåret 1668.

Bjørnsholm kirke med kirkegård

Bjørnsholm kirke med våbenhus og kirkegård.
(Foto Overlade Lokalarkiv)
Se også afskriften af kirkegårdens gravstene foretaget år 2000.


Se også andre materialer om Bjørnsholm


Efterlysninger

Elektronisk historisk materiale vedrørende Bjørnsholm, Overlade, Ranum, som må offentliggøres her, modtages med tak. 

 

Thorkild Dalsgaard, e-mail: ,
internet: https://www.angelfire.com/ok/tdalsgaard -
reklamefri udgave: http://tdalsgaard.users.whitehat.dk/

Denne side er sidst rettet 2004-11-14

Thorkild Dalsgaards hjemmeside > Bjørnsholm > Kirkebog