Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm - Kirkegård

Bjørnsholm kirkegård år 2000Bjørnsholm kirkegård's gravsten

Som de kunne læses i august år 2000:

Sortering: Gravstens ældste dødsår:
(Der kan være flere personer på samme gravsten)


Minde Høiædle velbaarne
Hrr Peder Lasson til Bjørnsholm
død den 13. Marts 1808
og 
Frue Adel (?) Hedevig Margrethe Rosenørn
død den 5. Dec 1778
Math. 5 Cap 8v.

Gaardejer af Sønderlade
K. Andersen
f. 1816, d 1865
og Hustru
Kirsten Andersen
f. 1817, d. 1881

Niels Chr. Nielsen
f. 1814 d. 1870
Morten Andr Nielsen
f. 1823 d. 1907
Else Marie Jensdatter
f. 1838 d. 1907

Minde over Morten Jensen Smed
f. i Borregaard 1790 død samme steds 1872

Mads Pedersen Greth og Gjertrud Marie ChrestensdatteMinde over Gaardejer
Mads Pedersen Greth

* i Mjallerup 27 Novbr. 1801
+ i Overlade 30 Decbr 1872
og Hustru
Gjertrud Marie Chrestensdatter
* i Ranum 13. August 1809
+ i Overlade 7 Decbr. 1892

Justitsraad Joseph Wulff
Kgl godsforvalter over Bjørnsholm - Lundgaard og Padkjær godser
* 26 Nov 1799
+ 1. April 1876
Hans Minde er bevaret i Kærlighed og Taknemmelighed

Her hvile
Peter August Bie til Lundgaard og Gunderstedgaard
* 19 April 1813
+ 22 Aug 1876
og Hustru
Emma Marie Grandjean
* 9 Sep 1818
+ 21 Okt 1888
Velsignet være deres Minde.

Seminarielærer Cand Theol Thomas Jensen
* i Kh 1824
+ i Ranum 1877
Medlærer og Elever rejste dette Minde

P. C. Christensen
f i Ranum 1825
d i Rønbjerg 1895
og Hustru
Ane Margrethe Larsen
f i Rønbjerg 1839
d sm St 1881

Minde over
_____ane Thomasdatter
Født i Ranum 18 April 1825 (?)
Død samme Sted 12 (?) Oct 1882 (?)

Andrea Kirstine Nielsen Sørensen
Født : 09 Okt 1853 Trende -
Døbt : 25 Dec 1853 Trend -
Død : 20 Jul 1885 Ranum -
Begravet : 27 Jul 1885 Viskøl Kloster

Caroline Marie Birgitte Bie
* Paa Cathrinedahl d 3die Juli 1816
+ i Kjøbenhavn den 28 November 1885
I Hjertelig Tak og Vemod sættes dette Minde af efterlevende Søskende.

Jernstøber af Løgstør
Christen Christensen
født på Søriggaard i Vendsyssel 17 Juni 1830,
død 5 Februar 1900
og Hustru
Maren Cathrine født Overlade
født i Nibe 28 Marts 1830
død 11 November 1888.

Skolelærer
Anders J. Rudbeck
f. 1835, d. 1889
Lyksalig, lyksalig hver Sjæl, som har Fred!
Guds fred er Sjælesolen, som aldrig gaar ned!

Minde over gårdejer
J. K. Kristensen
f i Borregaard 20 Aug 1818
d s. st. 10 Okt 1889
og Hustru
Karen Marie Gregersdatter (?)
f i Røgelhus 15. Sept 1823
d i Borregaard 10 Juni 1906
Farvel Kære Forældre

Minde over Gaardejer
Jens Christian Mortensen
f. i Borregaard 1819, d 1890
og Hustru
Birgithe Andersen
f. 1824, d 1904

Laurine Christine Margrethe Bie,
* Paa Cathrinedahl 11. Oktober 1814
+ Paa Padkjær 2. Mai 1890

Henriette Rudbeck
f. Staugaard
f. 29 Febr. 1828, d. 17 Aug 1890
Gjør godt Herre imod de gode og imod dem, der ere oprigtige af Hjertet.

Ejer af Padkjær
Henrik Sigismund Bie
født på Cathrinedahl 20. Oktbr 1824
Død på Padkjær d. 11 Jan 1891

Minde over
Jens Chr. Andersen
F. i Trend d 11 April 1825
d. sm. St. d. 11 Marts 1892
og Hustru
Christiane Andersen
F. i Broshave 14 Januar 1829
d. i Trend 2. Januar 1893
Farvel kjære Forældre og Svigerforældre.

Seminarielærer
J. Andersen
* 9/9 1848
+ 27/5 1894
Rejst af taknemmelige Elever

Minde over
Birgith Katrine Nielsen
født 13 Oktober 1823
død 18 April 1895

Oline Marie Fisker
f. Olesen
født d. 4 Marts 1862
Død d. 29. Juni 1895 i Overlade
Elsket og savnet

Niels Kornum
i Öslös 2 Apr 1842
i Ranum 9 Dec 1897

Minde over
Jørgen Chr. Christensen
f. i Borregaard 18 Febr 1824
d. i Overlade 23 Marts 1898 (?)
og Hustru
Johanne Marie Gregersen
f. i Røgelhuse 20 Marts 1815
d. i Overlade 19 Mar 1898 (?)
Farvel i Kære!

Mette Madsen f. Jensdatter
* i Munksjørup 20 Dec 1829
+ s St. 7 Juni 1899
Hvil i fred

Sognefogde Dhm
Ole Mortensen
* i Ranum 23 Maj 1833
+ s. St. 23 Oktbr 1899
og Hustru
Katrine Mortensen
* i Ranum 27 April 1837
+ s. St. 9 Marts 1915
Hvil i fred

Laurine Kristine Nielsen
i Ranum 1861
sm. sted 1899 14. Nov 1899

Lene Kirstine Christensen
f. i Borregaard 1. Maj 1873
d. i Løgstør 14. Nov 1899

Chr Nielsen
f. 4 Sep 1844 (?) i Ranum
d. 13 Juli 1900 i Flejsborg Kro
Hvil i Fred.

Christiane Nielsen
f. Christensen
* i Borregaard 9/1 (?4) 1859
+ i Ranum 23 / 7 1900
Elsket og savnet

Lars Peder Andersen
f. i Rønbjerg 25 Stbr 1867
d s. St 6 Marts 1901
Elsket og savnet

Poul Holmgaard
f. i Ranum 11 Feb 1833
d. .s. st. 11 Maj 1901
Hvil i fred

Marie Christoffersen
* 20 Jan 1847
+ 29 Juli 1903

Minde over
P. P. Smitt
* 31 Januar 1847
+ 16 December 1903
Sang og Musiklærer ved Ranum Seminarium 1874 - 1903
Rejst af Elever.

Sognefoged Dbm
N. Sørensen

f. i Sønderlade 16 juni 1829
d s. St. 26 Maj 1904
og Hustru
Jensine Sørensen
f i Borregaard 19 Oktob. 1828
d. i Sønderlade 21 Maj 1907

Minde over
Johanne Kathrine Jensen, f. Christoffersen
Enke efter afdøde Lærer Jensen Gjøttrup
f. 26 Decbr. 1835
d. 19 August 1905

Minde over
Thomas Fisher
f. i Vandsted 18 Apr. 1831
d. i Overlade 27 Jan 1906

F. i Vansted 18 - 4 -1831
d i Overlade 28 - 1- 1906
Thomas Fisker
Inger Fisker
f i M. Sjørup 19 -1- 1836
d i Ranum 3 - 2 - 1917
Salige ere de Døde som dø i Herren. Joh Aab 19, 13.

Kirsten Kathrine Pedersdatter
f i Kornum 26 Dec 1828
d i Munksjørup 17 April 1908
Fred med dit Minde

Minde over fhv. Gaardmand
Jens Christensen
f. i Munksjørup 31. Aug 1832
d. sm Sted 20. Juni 1908
Fred med dit Minde.

Herunder hviler Støvet af 
Micka Hansine Rudbeck fød Prip

Minde over
Lene Thomasdatter
og et dødfødt barn


Rettelsesforslag modtages gerne,
Thorkild Dalsgaard, e-mail: tdalsgaard@hotmail.com, internet: https://www.angelfire.com/ok/tdalsgaard

Denne side er sidst rettet 2001-10-19

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm - Kirkegård