Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Record of the Orally Transmitted
Teachings of Nichiren Daishonin

- Ongi Kuden -

Chapter 26: Protective Spells [Dharani]

The Dharanis [protective spells recited in this chapter] indicate Nam Myoho Renge Kyo. The reason is that dharanis are the secret words of Buddhas. The five characters of Myoho Renge Kyo are the most secret words of all Buddhas throughout the three existences. Now the chanting of Nam Myoho Renge Kyo by Nichiren and his disciples is the spreading of dharanis because it works to thwart evil and uphold good. (Gosho Zenshu p. 777)

The sutra states, "World honored One! I too think compassionately of living beings and shield and guard these teachers of the Law and therefore I pronounce these supernatural spells [dharanis]." (LS p. 309, 3LS p. 330)

The vows of the four heavenly kings [in this chapter] to protect the sutra's votaries 'exist in our own life.' (Gosho Zenshu p. 778)
 
 
previous.page.next


These excerpts are provided here for educational purposes only. Content related questions may be directed to Paul Wersant. Problems or questions concerning this web-site and/or translation in Serbian should be directed to Mica Mijatovic.
Zapis usmeno prenetih učenja
Ničirena Dajšonina

- Onđi Kuden -

Poglavlje 26: Zaštitne čarolije [Dharani

Darani [zaštitne čarolije recitovane u ovom poglavlju] ukazuju na Nam Mjoho Renge Kjo. Razlog tome je taj što su darani tajne reči budâ. Pet karaktera Mjoho Renge Kjoa su najtajnije reči svih buda kroz tri egzistencije. Sada je recitovanje Nam Mjoho Renge Kjoa od strane Ničirena i njegovih učenika širenje darani jer one služe umlaćivanju zla i kao podrška dobru. (Gošo Zenšu, str. 777)

Sutra kaže: "Svetski Uvaženi! Ja takođe mislim saosećajno na živa bića i štitim i čuvam ove učitelje Zakona i stoga izgovaram ove natprirodne čarolije [darani]." (LS, str. 309; 3LS, str. 330)

Zaveti četiri nebeska kralja [u ovom poglavlju] da će štititi sledbenike sutre "postoje u našem vlastitom  životu". (Gošo Zenšu, str. 778)
 
 
prethodna.strana.sledeća


Preveo Mića Mijatović, 28. 02. 2000. u Beogradu
Ovi izvodi su pribavljeni jedino iz edukativnih razloga. Pitanja koja se odnose na njihov sadržaj mogu biti upućena Polu Versantu. U vezi sa eventualnim problemima ili pitanjima koja se tiču ovog web sajta i/li prevoda na srpski možete se obratiti Mići Mijatoviću.

NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.