Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Record of the Orally Transmitted
Teachings of Nichiren Daishonin

- Ongi Kuden -

Chapter 25: Bodhisattva Regarder of the Cries [Kannon]

The sutra states, 
"The Bodhisattva Kannon with his mystic wisdom 
Can save such a suffering world. Perfect in 
supernatural powers 
Widely practiced in wisdom and tact." (3LS p. 325)

Now, in Latter Day of the Law, the benefit of Nichiren and his disciples who chant Nam Myoho Renge Kyo is to that of Kannon as heaven is to earth or clouds to mud. (Gosho Zenshu p. 776)

Kannon represents the essence of the Lotus Sutra, that is, the essence that is Nam Myoho Renge Kyo. (Gosho Zenshu p. 801)
 
previous.page.next


These excerpts are provided here for educational purposes only. Content related questions may be directed to Paul Wersant. Problems or questions concerning this web-site and/or translation in Serbian should be directed to Mica Mijatovic.
Zapis usmeno prenetih učenja
Ničirena Dajšonina

- Onđi Kuden -

Poglavlje 25: Bodisatva Koji Se Obazire Na Plač [Kanon

Sutra tvrdi: "Bodisatva Koji Se Obazire Na Plač svojom mističnom mudrošću / Može spasiti ovakav jedan svet koji pati. Savršen u natprirodnim moćima / Veoma iskusan u stvarima mudrosti i taktičnosti." (3LS, str. 325)

Sada, u Potonjem Danu Zakona, dobrobiti Ničirena i njegovih učenika koji recituju Nam Mjoho Renge Kjo prema Kanonovim su kao one neba prema zemlji ili oblaka prema glibu. (Gošo Zenšu, str. 776)
 
prethodna.strana.sledeća


Preveo Mića Mijatović, 02. 03. 2000. u Beogradu
Ovi izvodi su pribavljeni jedino iz edukativnih razloga. Pitanja koja se odnose na njihov sadržaj mogu biti upućena Polu Versantu. U vezi sa eventualnim problemima ili pitanjima koja se tiču ovog web sajta i/li prevoda na srpski možete se obratiti Mići Mijatoviću.

NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.