Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2005


ZELFVERDEDIGING

WEN-DO

 

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

 

 

 

 

WEN-DO

Wen is de afkorting van women. Do is het Japanse woord voor Weg.

Samengevoegd: de Weg van de Vrouw of VROUW in beWEGing.

 

Wen-Do is een speciaal ontwikkelde vorm van zelfverdediging

(alleen) door vrouwen en (alleen) voor vrouwen en meisjes!

 

In 1972 werd een vrouw in Canada het slachtoffer van een aanranding/verkrachting. Tijdens de daad was deze vrouw volledig verlamd door angst en kon zichzelf daardoor niet verdedigen, hoewel ze een Karateprofessional was. Door en met haar ervaring ontwikkelden vrouwen een methode/vorm van zelfverdediging door het "in zich zelf vertrouwen", en het zelfvertrouwen van vrouwen te versterken om zodoende adequaat/passend te kunnen reageren op en of tijdens een overval of andere (conflict)situaties.

Wen-Do is méér dan een (zelfverdediging) sport alléén. Wen-do bestaat uit:

 

eenvoudige en effectieve, traditionele, verdedigingstechnieken én uit psychologische aspecten en strategieën tezamen voor de handhaving van de eigen persoonlijkheid.

 

Bij Wen-do behoren ook gethematiseerde, seksespecifieke conflictsituaties zoals;

dagelijkse intimidaties tot en met de poging van aanranding en verkrachting.

Wen-do wordt van vrouwen dóórgegeven áán vrouwen.

 

Drie kernpunten/activiteiten van Wen-Do zijn:

 

· lichamelijke zelfverdediging

· verbale handhaving

· preventie

 

 

 

 

Lichamelijke zelfverdediging:

 

Het leren van verschillende bevrijdings- en tegenaanvaltechnieken voor de zelfverdediging in concrete aanvalsituaties. (re - en ageren)

 

Het (h)erkennen van de eigen kracht/sterkte/grootte door middel van slaan, stompen en trappen in kussens etc. (re - en ageren)

 

Dat heet; 'spelend' ontdekken, oefenen, voelen en tasten naar en van het eigen kracht - en reactievermogen.(potentiaal)

 

 

Verbale hand having: (Communiceren, communication)

 

Het trainen van zelfbewust optreden/handhaven in dagelijkse intimidatie/manipulatiesituaties.

 

Het leren (in rollenspellen) van een -duidelijk en zeker- eigen standpunt innemen,

persoonlijk(e) ruimte innemen, grenzen plaatsen- zetten en aangeven,

gedragshouding en verhouding oefenen en bekijken.

 

Het leren van persoonlijke, individuele preventiestrategien.

 

Preventie:

 

Informeren/informatie over de achtergrond/geschiedenis van geseksualiseerd geweld,

Uiteenzetting/toelichting/verklaring met de slachtoffer - dader dynamiek.

 

Thematiseren van nationale/internationale maatschappelijke verwachtings - en seksespecifieke patronen, de invloed en uitwerking daarvan op het zelfbeeld van de vrouw. Juridisch, moraal - moreel, rechten en plichten.

 

Het zelfbewustzijn opbouwen en versterken én de zintuigen verscherpen (sensibiliseren)

 

 


 

 

Wanneer heb jij de laatste keer…………..

 

* hard geschreeuwd?

* je woede naar boven en buiten laten komen?

* heel zeker en duidelijk NEE gezegd?

· je verdriet, verbazing en teleurstelling onder woorden gebracht?

· je wensen en verlangens geuit, onafhankelijk daarvan of ze voldaan konden worden?

· je wil of wens doorgezet?

· knap en duidelijk gezegd, dat je géén zin had in dit of dat?

· een deur achter je dichtgeslagen om je rust te hebben?

· een opdracht geweigerd?

· je lichamelijk tegen een greep/aantasten gestuit?

· tegenover je arts of hulpverlener kritiek ter sprake gebracht?

· seksistische moppen in jouw bijzijn verboden?

· een compliment geaccepteerd zonder deze meteen minderwaardig te maken?

· om een gunst gevraagd?

· in een druk bezocht stadscentrum géén uitwijkmanoeuvre gemaakt?

* je ontstemming, narigheid of misnoegen direct en duidelijk onder woorden gebracht?

· je vanzelfsprekend en zelfbewust voor of tégen een groep geplaatst, gekeerd?

· een opgaaf op je genomen, waarvoor je eigenlijk bang was?

· met een man/vrouw offensief geflirt?

· tijdens het vrijen je wensen duidelijk naar voren gebracht ?

· geweigerd iemand een plezier te doen?

· een weigering geaccepteerd zonder je gekwetst te voelen?

· …………………………………………………………….?

 

 

 

 

Zelfverdediging betekent:

te kunnen vertrouwen op

 

· je eigen innerlijke en uiterlijke zintuiglijke waarneming

· je eigen kracht en zekerheid

· je eigen oordeel, je beslissingen en besluiten en

 

· jezelf en je eigen grenzen te kunnen verdedigen

· duidelijk en zeker

· verbaal en lichamelijk, letterlijk en woordelijk!

 


 

 Met hartelijk dank aan Francine mijn POST NATALE MOEDER die dit voor mij heeft geschreven.

 


 

 

LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

     

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING