Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2005


VERWERKINGSTIPS

DIVERSE

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

Assertiviteit

 

Assertiviteit is het opkomen voor je persoonlijke belangen, het uitdrukking geven aan (uiten van) je gevoelens, gedachten en wensen op een gepaste manier (het durven zeggen van wat je denkt, voelt en wilt). Dit op basis van respect. Respect voor je eigen belangen én respect voor de belangen van de ander.

 

 

 

In principe is assertiviteit gericht op het openhouden van de communicatie (omgang) met anderen en zal assertiviteit (door je eerlijkheid, directheid en openheid) de communicatie stimuleren.

 

 

 

Assertiviteit is wel: vragen om iets, waarbij je de mogelijkheid openhoudt om tot een compromis te komen als er twee belangen botsen.

 

Assertiviteit is niet: ten koste van alles krijgen wat je wilt of de ander overdonderen. Assertiviteit is dus wezenlijk iets anders dans egoïsme of agressie!

 

 

 

De uitgangspositie om assertief te kunnen zijn is de houding: "Ik heb het

recht om te voelen, denken en wensen wat ik wil en om hierover met anderen

te praten!"

 

 

 

We maken hier een onderscheid tussen assertiviteit, sub-assertiviteit

 

(niet-assertiviteit) en agressiviteit.

 

 

 

Assertiviteit is hierboven al gedefinieerd. Sub-assertiviteit is het opzij  schuiven van je eigen belangen om het anderen naar de zin te maken, conflicten te vermijden, etc.

 

 

 

Bij sub-assertiviteit doe je dit door je mond te houden, je onderdanig op te stellen, de ander naar de mond te praten, mee te praten terwijl je weet dat je het anders wilt.

 

 

 

Agressiviteit is het opzij schuiven van het respect voor anderen. Dit doe je door je wensen en behoeften aan anderen op te leggen: je gaat in de aanval op ongepaste momenten, je eist, overdondert, domineert de ander, walst de ander plat.

 

 

 

 

 

Voorbeeld:

 

Eén van je ouders blijft je steeds ongevraagd adviezen geven over hoe je je leven zou moeten inrichten. Je hebt er nog niet eerder iets over gezegd, maar je merkt dat het je niet bevalt.

 

Agressieve reactie bij opnieuw ongevraagd advies: "Je zit verdomme ook altijd te zeuren, je hebt nooit begrip voor mij, als je zo zit te zeiken ben ik weg!" en je loopt weg.

 

 

Sub-assertieve reactie:"Ja sorry, je hebt helemaal gelijk, had ik zelf moeten bedenken, stom van mij!", en je begint te sniffen of zielig te huilen.

 

 

Assertieve reactie: "Goh ma, ik merk dat ik me niet prettig meer voel als je met goedbedoelde adviezen komt. Vroeger als kind heb ik altijd veel aan je adviezen gehad, maar nu ik op kamers woon wil ik proberen om mijn eigen leven op te bouwen. Ik weet dat je de adviezen geeft omdat je me wilt helpen, maar op dit moment help je me het beste als je me dingen zelf laat uitzoeken en uitproberen. Ik zou het fijn vinden als je probeert om met advies geven te wachten tot het moment dat ik er zelf om vraag. Snap je wat ik bedoel ? Zou je dat ook willen proberen zo te doen ?".

 

 

 

 

Verschillende typen assertief gedrag

 

Basis Assertiviteit

Puur het opkomen voor je persoonlijke belangen (wensen, meningen, gedachten)  

bestaat meestal uit een korte opmerking of uiting van een mening.

 

 

 

Voorbeelden:

 

Als iemand je onderbreekt: "Pardon, ik zou eerst mijn verhaal af willen maken!"  

Als iemand je een moeilijke vraag stelt: "Over deze vraag wil ik eerst enkele minuten nadenken."

Bij het plannen van afspraken: "Nee, dat tijdstip komt me niet uit."

 

 

Maar ook:

 

"Fijn dat je me uitgenodigd hebt."

"Je bent een echte vriend voor mij."

"Ik heb de gesprekken met jou gemist."

Empathische (begripsvolle) assertiviteit

 

 

 

 

Als je niet alleen je eigen wens, gedachte of gevoel wilt benoemen, maar ook  wilt laten merken dat je begrip hebt voor de ander. "Ik weet dat u het druk heeft, toch zou ik graag een afspraak willen maken."

 

"Waarschijnlijk hebben jullie belangrijke dingen te bespreken, maar als je dat onder de vergadering blijft doen, stoor je de anderen."

En het eerdergenoemde voorbeeld van de ouder die ongevraagd advies geeft.

 

 

 

 

Het voordeel van de empathische assertieve opmerking is dat de aangesprokene zich waarschijnlijk begrepen voelt en daardoor eerder zal ingaan op de vraag of opmerking. Doordat degene die de assertieve opmerking maakt een moment stilstaat bij de redenen van het gedrag van de ander (probeert de ander te begrijpen), kan dit helpen om irritatie of agressie bij de ander te verminderen.

 

 

 

Opgevoerde assertiviteit Er is al eerder gesproken over "gepaste assertiviteit": hiermee wordt bedoeld dat assertiviteit aangepast kan worden aan de situatie en indien de situatie dat vraagt opgevoerd kan worden.

 

 

 

 

Voorbeeld:

 

Een onbekende biedt je een drankje aan terwijl je in de kroeg met een vriend zit te praten over een persoonlijk onderwerp. Je hebt geen behoefte aan een gesprek met een ander, je wilt alle aandacht bij het gesprek met de vriend houden.

 

 

 

1e reactie: "Aardig dat je het aanbiedt, maar we zitten met zijn tweeën bij te praten."

De onbekende blijft echter aandringen.

 

 

 

2e reactie: "Nee, dank je, we willen met z'n tweeën praten!"

 

 

De onbekende blijft nog steeds aandringen.

 

 

 

3e reactie: "Dit is de derde en laatste keer dat ik zeg dat we geen behoefte hebben aan extra gezelschap, laat ons met rust!"

 

Als hier sprake zou zijn van een bekende die aandringt of doorgaat terwijl je aangeeft dat er geen behoefte van jou kant is, kun je natuurlijk nog een aantal extra tussenstappen toevoegen aan de opgevoerde assertiviteit:

 

 

 

Vragen waarom iemand geen rekening houdt met je opmerking. Onderhandelen/ een compromis sluiten (niet nu, wel morgen of vanmiddag). Praten in de "Ik-" vorm als basis voor assertiviteit

 

Bij assertiviteit gaat het er vaak om duidelijk te maken aan de ander wat zijn/haar gedrag bij je oproept en wat je daarmee wilt. Het is daarom belangrijk om dit onderscheid: gedrag van de ander en de betekenis die dit voor jezelf heeft, te scheiden en uit te spreken. Hoe kun je dit doen?

 

 

 

"Als je ..... doet" (objectieve, concrete beschrijving van wat de ander doet).

"Dan heeft dit voor mij tot gevolg ......" (beschrijving wat voor effect het heeft op je leven en je gevoelens). "Ik zou daarom willen dat je ........" (concrete gedragsbeschrijving van wat je wilt).

Voorbeelden:

 

"Als je me corrigeert terwijl ik iets aan het vertellen ben aan een ander, lijkt het voor mij net alsof je me voortdurend in de gaten zit te houden en voel ik me behandeld als een klein kind. Ik zou willen dat je daarmee op houdt: laat me alsjeblieft op mijn manier zeggen wat ik te zeggen heb!"

Of: "Ik vind het niet prettig dat je zo weinig aan het huishouden doet. Ik krijg het idee dat je het wel makkelijk vindt zo, maar ik voel me zo langzamerhand een huissloofje. Ik wil met jou praten over een gelijkwaardige verdeling van de klussen in huis !"

 

 


BOEKEN ASSERTIVITEIT

 

Titel: Assertiviteit

 

Auteur: Kate Keenan

 

ISBN nummer: 9056411586

 

'Assertiviteit is geen mysterieuze gave. Het is een manier van denken en een reeks vaardigheden die - als je ze eenmaal onder de knie hebt en ze in de praktijk brengt -je alledaagse bezigheden een stuk makkelijker maken. Assertiviteit steltje in staat voor je rechten OP te komen, uiting te geven aan je gevoelens, hulp te bieden aan anderen en gelijke relaties op te bouwen. En het allerbelangrijkste: het is dé manier om te worden zoals je altijd al had willen zijn.' Klein formaat boekje over assertiviteit, gericht op assertiviteit in zakelijke situaties. Eerst worden de achtergronden van assertiviteit uitgelegd en daarna volgen tips om assertiever te worden. De eerste hoofdstukken gaan over het verkennen van je eigen karakter, hoe je een ander het beste kunt benaderen als je iets wilt bereiken en lichaamstaal. In de volgende hoofdstukken wordt een aantal trucjes behandeld om beter over te komen zoals bijvoorbeeld "De Mister Spock-imitatie": op een koele, rationele manier antwoorden wanneer je te maken hebt met agressie of vijandigheid. Daarna volgen tips hoe een gesprek aan te knopen, hoe complimentjes te geven en te ontvangen en tekortkomingen toe te geven. In een laatste hoofdstuk geeft de auteur het belang van assertiviteit aan. Elk hoofdstuk eindigt met een lijstje "vragen die je jezelf moet stellen" en tips "je zult meer succes hebben als je ..." De auteur is bedrijfspsychologe en heeft Keenan Research opgericht, een bureau voor bedrijfsadvisering op het gebied van personeelsselectie, beoordelingsmethoden en het functioneren van teams.

  

Assertiviteit<br>Kate Keenan
Assertiviteit
Kate Keenan

 

 


ASSERTIVITEIT

 

Titel: Opkomen voor jezelf (assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid)

 

Auteur: Anne Dickson & Dickson

 

ISBN nummer: 9027440107

 

Op de goede manier opkomen voor zichzelf is voor vele vrouwen nog steeds een probleem. Hoewel vrouwen de laatste jaren steeds vaker hogere posities bekleden en het ver schoppen in de maatschappij, zijn er nog altijd velen die niet weten hoe ze voor hun mening moeten uitkomen of wat de meest geschikte manier is om voet bij stuk te houden. Want weerbarstigheid is nog geen weerbaarheid. Anne Dickson legt in heldere taal uit waar dit aan ligt. Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden, waarin u veel zult herkennen, maakt ze duidelijk hoe u zichzelf sterk kunt opstellen tegenover anderen. Ook geeft ze nuttige tips over hoe u een eind kunt maken aan gevoelens van machteloosheid thuis en op uw werk. Uiteindelijk leert u dat eerlijke, duidelijke en directe communicatie het beste werkt.

 

 

Opkomen voor jezelf<br>Anne Dickson
Opkomen voor jezelf
Anne Dickson

 


ASSERTIVITEIT:

Titel: Leer Nee Zeggen

 

Auteur: Breiman & Hatch

 

ISBN nummer numer 9044301454

 

De positieve kracht van nee zeggen Bijbel voor levensgenieters: meer tijd voor de aangename dingen van het leven Veeleisende vrienden en familieleden, uitnodigingen waar je geen zin in hebt, mensen die geld willen lenen, iedereen maakt het wel eens mee: je zou het liefst nee zeggen, maar het ontbreekt je aan de moed daartoe. En als je het al een keer opbrengt om het nee-woord uit te spreken, zadelt dat je op met een knagend schuldgevoel. Met De kunst van het nee zeggen schreven Patti Breitman en Connie Hatch een boek waar velen ongetwijfeld op hebben gewacht. De auteurs beschrijven vijf technieken om beleefd te weigeren, en doen bovendien methodes aan de hand om af te rekenen met het schuldgevoel dat daarmee gepaard gaat. De kunst van het nee zeggen is een boek dat je leven kan veranderen. Omdat ieder nee een ja betekent tegen de aangename dingen in het leven. Een boek dat je leven kan veranderen Praktisch, helder en stijlvol geschreven Timemanagement van het aangenaamste soort 'Een boek om steeds opnieuw te raadplegen. Ik kan het aanraden.' - John Gray, auteur van Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

 

Leer nee-zeggen<br>P. Breitman
Leer nee-zeggen
P. Breitman

 


ASSERTIVITEIT

 

Titel: Jezelf kunnen, willen, durven veranderen

 

Auteur: J. Verhulst & Verhulst, J.

 

ISBN nummer: 9026516843

 

Een klein boek over het vaak moeizame verloop van veranderingsprocessen bij mensen in therapie. Waar de meeste zelfhulpboeken de lezer ferm bij de hand nemen op weg naar de beloften van geluk en succes, geeft de auteur pas in zijn slotwoord toe dat mensen wel degelijk kunnen veranderen. Als ze tenminste gemotiveerd zijn en een reeel doel hebben, dat wel. Het boek bestaat uit twee delen, het eerste gaat over niveaus van verandering en het tweede over weerstand ertegen. De diverse hoofdstukken en paragrafen zijn onder meer gewijd aan anders leren denken, voelen en gedragen, aan de zinvolheid van veranderen en de mogelijkheid tot veranderen. Weerstand tegen verandering kan blijken uit introspectie: er kan sprake zijn van afweermechanismen, ziektewinst, schuldgevoel, koppigheid, onvrede over de therapeut enzovoort. Het boek wordt vaak verluchtigd met therapievoorbeelden en een aantal keer met vragenlijstjes. Het is geen optimistisch boek, maar wel een mogelijke steun voor mensen die persoonlijke problemen willen aanpakken of mogelijkheden willen verkennen. De auteur is psycholoog.

 

 

Jezelf kunnen, willen, durven veranderen
J. Verhulst

 


Titel: Kom op voor jezelf

Auteur:  C. Birch

ISBN: 9024376629

Vindt u het moeilijk 'nee' te zeggen? Durft u niet voor uw persoonlijke mening uit te komen? Voelt u zich schuldig wanneer u zegt wat u werkelijk wilt? In dit boek vindt u een heleboel technieken om deze onzekere houding om te zetten in zelfverzekerd gedrag. Met andere woorden, u leert voor uzelf op te komen en assertief te zijn in elke situatie! Het boek bevat talloze oefeningen en duidelijke praktijkvoorbeelden die u helpen een gevoel van eigenwaarde en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Bovendien krijgt u aan het einde van elk hoofdstuk, in de vorm van een checklist, een samenvatting van wat u geleerd hebt en een actieplan om de aangeleerde technieken toe te passen. Op die manier zult u mond durven opendoen wanneer dat nodig is en met meer zelfvertrouwen optreden zowel in uw dagelijks leven als op het werk!

 

Kom op voor jezelf!<br>C. Birch
Kom op voor jezelf!
C. Birch

 


 

 

 

 

 

 

LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

   

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING