Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

בית כנסת ספרדי- יישוב עטרת

photos de la rentree du nouveau SEFER TORAH a la synagogue sefarade a Ateret
הכנסת ספר תורה לבית כנסת ספרדי בעטרת- תמונות מהאירוע

בצד ימין בית כנסת הספרדי ובצד שמאל המטבחוןעוד תמונות מהבית כנסת


וזה עזרת נשים שמשמשת בית מדרש ותלמוד תורה שם רוב השיעורים מתקיימים

FAITES un don pour la construction de la synagogue sefarade a ATERET et recevez un cerfa de france- un don de 100 euros vous coute que 34 euros


אנו זקוקים לסיוע כספי לבניית בית כנסת ספרדי בניין של קבע בעטרת
להלן מאמר מורנו מרא דאתרא הרב עזריאל אריאל רב היישוב עטרת


המלצות רבנים לפרוייקט בניית בית כנסת ספרדי בעטרת

0506235157 - בנימין פנש

הצעות להנצחות ראה למטה

אחים יקרים!
ביישוב עטרת ישנה קהילה ספרדית שגדלה והולכת
היישוב עטרת נמצא על המפה באיזור מערב בנימין (יש"ע)
הקהילה מעוניינת בבניית בית כנסת ספרדי ביישוב
כרגע ישנו ביישוב רק בית כנסת אחד לכל העדות בנוסח אחיד-אשכנז
אנו קוראים לכם לסייע לנו. כל אחד נקרא לעזור בהרמת תרומה
למטרה קדושה זו: בניית בית כנסת ספרדי ביישוב עטרת
הוקמה עמותה לצורך כך: עמותת בית כנסת ספרדי-יישוב עטרת(ע"ר) מס' 580434959
כתובת לתרומות: ת.ד. 39 יישוב עטרת דואר נע מודיעין 71939.קבלה תישלח לתורם
אפשר לצלצל לקבל פרטים אצל בנימין פנש : 6235157-050 או 9201048-08
מי שמעוניין נוכל לבוא אליו הביתה או למשרד. כמוכן מי שמעוניין בקופת צדקה
לבית או לעסק או לבית הכנסת נוכל להביא לו קופה
בקרוב יפורסמו כאן המלצות רבנים עבור הבית כנסת
תמורת תרומה ושותפות במטרה הקדושה : בניין בית כנסת ספרדי בעטרת
וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמיים

מורנו ורבנו רבי כמייש חורי זצ"ל כותב בספרו רכב
ישראל כתוב "ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה", החלק
הראשון כבר התקיים במשפט של הגויים שהסכימו להקמת מדינת ישראל ב- 1947
אבל קיבוץ גלויות ייעשה בצדקה שהיהודים יעשו
וזה יזכה אותם לשוב ארצה ולעזוב את הגלות
יהי רצון שבזכות התרומות שאותם בני חו"ל והארץ יקיימו
יתקיים דבר הנביא ושביה בצדקה

לשרותכם בניידים הנ"ל שלושת חברי וועד העמותהההצעות שלנו לתורמים

אנו נציב שלט בכניסה של הבית כנסת בו יירשמו כל התורמים מעל 5000 ש"ח

ומתחת לשמם הקדשה לעילוי נשמת או להבדיל הצלחה ועוד

תרומה בעלות בנייה של אגף שלם כגון מטבחון,כניסה לגברים

או כניסה לנשים או מחסן או עזרת נשים שלמה או עזרת גברים שלמה

נציב שם שלט עם כגון "מטבחון זה נתרם על ידי פלוני פלוני"

ומתחת הקדשה שיבקש

סכום התרומה לשלטים מסוג זה נעים בין 25,000 ש"ח ל-200,000 ש"ח

סיפור קצר ויפה
יותר מידע על היישוב עטרת
?איפה זה עטרת
גמח"ים ביישוב עטרת

Email: בנימין פנש