Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

בית כנסת ספרדי- עטרת - הכנסת ספר תורה


האירוע התקיים ביום כ"ו וליל כ"ז אייר תשס"ז
בזכות מש' מלאיב והבן שלהם נריה שמתפלל איתנו
נוסף לבית כנסת הספרדי עוד ספר תורה
וכרגע יש לנו ב"ה שלושה ספרי תורה כשרים

FAITES un don pour la construction de la synagogue sefarade a ATERET et recevez un cerfa de france- un don de 100 euros vous coute que 34 euros


אנו זקוקים לסיוע כספי לבניית בית כנסת ספרדי בניין של קבע בעטרת
להלן מאמר מורנו מרא דאתרא הרב עזריאל אריאל רב היישוב עטרת


המלצות רבנים לפרוייקט בניית בית כנסת ספרדי בעטרת

0506235157 - בנימין פנש

הצעות להנצחות ראה למטה

אחים יקרים!
ביישוב עטרת ישנה קהילה ספרדית שגדלה והולכת
היישוב עטרת נמצא על המפה באיזור מערב בנימין (יש"ע)
הקהילה מעוניינת בבניית בית כנסת ספרדי קבע ביישוב
אנו קוראים לכם לסייע לנו. כל אחד נקרא לעזור בהרמת תרומה
למטרה קדושה זו: בניית בית כנסת ספרדי ביישוב עטרת
הוקמה עמותה לצורך כך: עמותת בית כנסת ספרדי-יישוב עטרת(ע"ר) מס' 580434959
כתובת לתרומות: ת.ד. 39 יישוב עטרת דואר נע מודיעין 71939.קבלה תישלח לתורם
אפשר לצלצל לקבל פרטים אצל בנימין פנש : 6235157-050 או 9201048-08
מי שמעוניין נוכל לבוא אליו הביתה או למשרד. כמוכן מי שמעוניין בקופת צדקה
לבית או לעסק או לבית הכנסת נוכל להביא לו קופה
בקרוב יפורסמו כאן המלצות רבנים עבור הבית כנסת
תמורת תרומה ושותפות במטרה הקדושה : בניין בית כנסת ספרדי בעטרת
וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמייםלשרותכם בנייד הנ"לההצעות שלנו לתורמים

אנו נציב שלט בכניסה של הבית כנסת בו יירשמו כל התורמים מעל 5000 ש"ח

ומתחת לשמם הקדשה לעילוי נשמת או להבדיל הצלחה ועוד

תרומה בעלות בנייה של אגף שלם כגון מטבחון,כניסה לגברים

או כניסה לנשים או מחסן או עזרת נשים שלמה או עזרת גברים שלמה

נציב שם שלט עם כגון "מטבחון זה נתרם על ידי פלוני פלוני"

ומתחת הקדשה שיבקש

סכום התרומה לשלטים מסוג זה נעים בין 25,000 ש"ח ל-200,000 ש"ח

סיפור קצר ויפה
יותר מידע על היישוב עטרת
?איפה זה עטרת


Email: בנימין פנש