Příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu humanitního zaměření

Na této stránce bude každý měsíc vyvěšeno 30 otázek humanitního typu. Podobné otázky jsou využívány při písemných testech při přijímacím řízení na VŠ. Správné řešení si můžete zkontrolovat za měsíc od uveřejnění otázek na těchto stránkách. Může být i více správných odpovědí. Ve vlastním zájmu nehledejte odpovědi v knihách, ale v hlavě!  Zajímají-li Vás další otázky či odpovědi z minulých ,,kol" klikněte SEM.

    Omlouvám se, že otázky nejsou aktualizovány, ale mé studijní vytížení je příliš velké a doufám, že mi to prominete - (pro zvláště dychtivé po vzdělání: znalosti si můžete doplnit i v jiných částech této sítě.)  

1) Percepce je

a) pozornost

b) vnímání

c) nedostatek podnětů

d) nutkavé myšlení

  2) Svobodu náboženského vyznání a s tím spojená práva jsou v Listině základních práv a svobod v článcích

a) 15 a 16

b) 1 a 2

c) 5 a 7

d) 29 a 33 

3) Žádnou část z Bible (ani biblickou postavu) neuznává

a) islám

b) judaismus

c) taoismus

d) křesťanství 

e) šintoismus

  4) Chrám Sagrada Familia stojí v jedné z následujících metropolí:

a) Madrid

b) Brusel

c) Barcelona

d) Řím

e) Paříž

5) Ženeva

5) Křesťanství bylo oficiálně povoleno roku

a) 313 n.l.

b) 353 n.l.

c) 44 př.n.l.

d) 35 n.l.

e) 561 n.l. 

6) Po Rudolfovi II. vládl v Čechách:

a) Matyáš I.

b) Ferdinand II.

c) Jan Lucemburský

d) Václav III.

e) Leopold I.  

7) Sfragistika je věda o

a) erbech

b) písmu

c) úlomcích zřícenin

d) pečetích

e) listinách 

8) Rokoko je umělecký směr charakteristický pro století

a) 19.

b) 18.

c) 17.

d) 16.

e) počátek 20. 

9)  Max Ernst byl

a) malíř

b) sochař

c) hudebník

d) revolucionář

e) spisovatel

10) Pablo Neruda je

a) jihoamerický básník

b) australský malíř

c) český malíř

d) český spisovatel a básník

e) německý ekonom

11) Současníkem Isaaca Newtona nebyl(i):

a) J.J. Rousseau

b) Chopin F.

c) Kant I.

d) Mansart F.

e) Nietzche F. 

12) Bengálský proud náleží do:

a) Indického oceánu

b) Tichého oceánu

c) Atlantského oceánu

d) Středozemního moře

e) Korálového moře  

13) Hlavním městem Venezuely je:

a) Asuncion

b) Caracas

c) Santiago

d) Montevideo

e) Harare

f) Bogotá

14) Souostroví Seychely leží v:

a) Tichém oceánu

b) Indickém oceánu

c) Atlanstkém oceánu

d) Arabském moři

e) Korálovém moři

f) Karibském moři

15) Biskajský záliv náleží k:

a) Tichém oceánu

b) Indickém oceánu

c) Atlanstkém oceánu

d) Arabském moři

e) Korálovém moři

f) Karibském moři

16) Agorafobie je strach z

a) psů

b) otevřených prostor

c) lidí

d) uzavřených prostor

e) nemoci

17) Římským protějškem bohyně Afrodité je:

a) Palas Athéna

b) Venus

c) Deméter

d) Cérés

e) Isis

18) Do následujícího souboru nepatří jedna postava:

  a) Ptah

b) Anup

c) Amón

d) Re

e) Chepit

19) Behaviorismus je založen na zkoumání

a) stimulus-reakce

b) chování

c) prožívání

e) myšlení

f) cítění

20) V letech 1310-1346 spravovali české království v nepřítomnosti krále

a) Petr z Aspeltu

b) Vojtěch

c) Jindřich z Lipé

d) Roháč z Dubé

e) Albrecht z Valdštejna

21) První kniha Mojžíšova se nazývá:

a) Exodus

b) Genesis

c) Jób

d) Leviticus

e) Kazatel  

22) Tóra je základem židovského náboženství, je shodná s

a) Pentateuchem

b) Pěti knihami Mojžíšovými

c) Koránem  

d) celou Biblí

e) Novým zákonem

23) Betlémská kaple byla založena roku:

a) 1402

b) 1391

c) 1415

d) 1417

e) 1525

24) Puritáni připluli do Ameriky na lodi jménem

a) Pennsylvanya

b) Mayflower

c) Hope

d) Archa

25) Jan Pavel II. je původem

a) Polák

b) Ital

c) Němec

d) Rumun

e) Ukrajinec

f) Španěl

26) Mnichovská dohoda byla podepsána

a) 29. září 1938

b) 30. září 1939

c) 1. ledna1938

d) 5. února 1940  

27) Arcibiskupství v Hnězdně bylo založeno za Boleslava Chrabrého a to roku:

a) 899

b) 999

c) 1000

d) 1025

28) ,,Čtení z Biblí kralické" napsal:

a) Franz Kafka

b) Ivan Olbracht

c) Vladislav Vančura

d) František Halas

e) Richard Weiner

f) Božena Němcová

29) Druhým největším památkovým objektem v Čechách je:

a) Pražský Hrad

b) Parlament ČR

c) zámek Český Krumlov

d) zámek Hluboká n. Vltavou

e) Hrad Špilberk (Brno)

30) Bedřich Hrozný byl

a) český orientalista

b) polský král

c) litevský vojvoda

d) český malíř

e) český básník 

 

Vzpomněli jste si? Víte? Správná odpověď na této stránce do 1 měsíce.

  Otázky ze starších kol najdete ZDE.

Své náměty a připomínky mi napište na můj e-mail.

Zpět na předchozí stranku

© Tomáš Tyl, 2000