Česká literatura zabývající se heraldikou a genealogií

Česky psané literatury o genealogii, heraldice, rodech atd. je mnoho, ale jen některá je skutečně užitečná. Většina literatury je velmi zastaralá, proto ji zde neuvádím. Mezi hlavní zdroje patří: 

BEK AUGUSTIN: Rodopis v praxi (Praha 1941) drobný rádce 

BERÁNEK K.: Písmo našich listin a listů od 12. - 20. stol. (Praha 1976) 

BUBEN M.: Encyklopedie heraldiky (Praha 1997) velmi informativní, nové 

ELZNIC V.: Glosář pro rodopisce a kronikáře (1978) slovník starších výrazů 

HORNÍČEK I.: Kniha o rodopisu (Vyškov 1939) starší, ale dobré 

HOSÁK L.: Jak založím rodinnou kroniku? ( Brno 1940) ,,praktický návod" 

KOTÍK A.: Naše příjmení (Praha 1894) velice zajímavá kniha - česká jména, jak je neznáme 

KREJČÍK A.L.: Rodopiscův latinsko-český slovníček a glosářík ( Praha 1933) 

KREJČÍKOVÁ J. - KREJČÍ T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky (Praga 1987) 

Malý staročeský slovník (kolektiv autorů) 

MOLDÁNOVÁ D.: Naše příjmení (Praha 1983) 

MYSLIVEČEK M.: Erbovník 1 (Praha 1993) a Erbovník 2 (Praha 1997) mnoho šlechtických rodů Čech a Moravy 

PALIVEC V.: Německo-český genealogický slovník (Ostrava 1984) - nutná pomůcka badatele 

PALIVEC V. - ELZNIC V.: Latinsko-český slovník genealogický (1976,77) velmi dobrá pomůcka 

Rukopisné fondy archivů v České republice, Archiv AVČR (II. díl Praha 1998) - průvodce po fondech

ŘIČAŘ K.: Úvod do genealogie (Praha 1995) nové a velmi praktické - vynikající kniha! 

SEDLÁČEK A.: Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanův, (Praha 1914). - jinde těžko dosažitelné informace o starých (převážně šlechtických) rodech Čech a Moravy.

Sborník k základům genealogie (KLUB ROH ?) 

ZENGER Z.: Česká heraldika (1978 Praha) 

Knih s touto problematikou vyšlo samozřejmě mnohem více, než je zde uvedeno. Jejich autorům se omlouvám, ale obvykle jsem neměl možnost jejich díla shlédnout nebo byla příliš specializovaná, a proto nevhodná pro tuto obecně informační stránku.

Další ,,stoh" literatury je psán německy, to je však jiná kapitola...

© Tomáš Tyl, 2000