GÜNÄS, Azäri Türklärin Kültür Därnägi´dir.
Görüs vä önärilärinizi bizimlä paylasin. Elektronik posta adresimiz: gunes@europe.com


Lütfän: Türkcä Fontlarini Windows'da instal edin.

[ Bizim Yasaxlanmis Adlarimiz] [ Ana Dili Mäktäbi]
[ 21 Azär Häräkäti] [ Tarix Kursu (Danisiq)]