Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Stoubæk krat - en natur perle

Stoubæk Krat ligger vest for Hodsager. Krattet er et 200 ha. stort område, som frembyder mange forskellige naturtyper.

Den østlige del består af Storådalen med afgræssede enge, afsnørrede åarme og sumpet pile- og birkekrat. I hele området gnaver Storåen sig ind i de sandede hedeskrænter på vestsiden af åen. Vækstbetingelserne er her så gode, at rødgranerne og egene når en anselig størrelse. Går man mod vest, bliver træerne gradvist mindre, og til sidst befinder man sig på en stor hedeflade med mange flotte enebærbuske. Længst mod vest ligger et stort sumpet område med flere stærkt tilgroede søer.

Egekrattet og ådalen blev fredet i 1974, og en plejeplan udarbejdet i 1975 søger at bevare egen, enen og lyngen, der til stadighed trues af opvoksende nåletræer og bævreasp.

Her kan du læse om Storåen

 

 Forsiden  -  Aktiviteter  -  Bomuligheder  -  Industri  -  Handel  -  Skole og børn  -  Naturen  -  Hodsager sogn  -  Aulum-Haderup kommune