Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Jurnal Wacana Pendidikan 96

Jurnal Wacana Pendidikan 95

JURNAL WACANA PENDIDIKAN 97

Jurnal Wacana Pendidikan 97 memuatkan 18 kertas kerja yang dibentangkan dalam Wacana Pendidikan yang diadakan pada 27-29 September 1997 bertempat di Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, Terengganu.

Tema Wacana adalah " Pendidikan Bestari Realiti Abad ke 21 : Harapan dan Cabaran "


Kandungan


TQM dan ISO 9000 Pelaksanaan dalam Sistem Pendidikan: Harapan dan Cabaran

oleh
Abdul Rafie Mahat
Timbalan Pengarah,
Bahgaian Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Malaysia


TQM dan ISO 9000 Pelaksanaan dalam Sistem Pendidikan : Harapan dan Cabaran

oleh
Unnikrishnan Menon
Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia
(MAMPU)

Tujuan

Topik


TQM dan ISO 9000 Pelaksanaan dalam Sistem Pendidikan : Harapan dan Cabaran

oleh
Dr.Aris bin Kasim
Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
(EPRD )

Topik


Pengalaman Pelaksanaan TQM di Sekolah : Satu Tinjauan Literature

oleh
Dr.Wan Shamsuddin b Wan Mamat
KUSZA

Topik


Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM) Pelaksanaan Dalam Sistem Pendidikan : Harapan dan Cabaran

oleh
Mohd Tajudin bin Haji Abdul Rahman
Unit Penyelidikan Dasar
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Topik


Pemantapan Budaya Al-Quran: Pengalaman Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu

oleh
Haji Razali bin Ismail
Maktab Perguruan Pasir Panjang,
Kuala Terengganu

Topik


Analisis Soalan Kefahaman Dalam Buku Kerja Bahasa Melayu Peringkat Menengah Atas

oleh
Noor Rohana binti Mansor
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Prestasi Kerja Lulusan Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu yang mendapat Sijil Pangkat Cemerlang

oleh
Nik Hassan bin Nik Mohd Nor
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Tempatan Di Kalangan Guru Pelatih Semester 3 Sesi 1994/97 Semasa Praktikum 1

oleh
Jabatan Kajian Sosial
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Penguasaan Kemahiran Pengurusan Pedagogi Di Kalangan Pensyarah Jabatan Pendidikan, Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu

oleh
Jabatan Pendidikan
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Tahap Bimbingan Guru Pembimbing, Pensyarah Penyelia dan Pengurus Sekolah Ke atas Guru pelatih Praktikum II

oleh
Hj.Mohd Khairuddin bin Hj. Zakaria
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Kemahiran Tajwid di Kalangan Guru Pelatih Pengajian Agama (PA) Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu.

oleh
Jabatan Pengajian Islam dan Tamadun
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Persepsi Guru pembimbing Terhadap Pengajaran bahasa Melayu Di Kalangan Guru pelatih Praktikum 1 ( Jan-Mei 1996 ) Sekolah Rendah Di Terengganu

oleh
Jabatan Pengajian Melayu
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Persepsi Guru Pelatih Terhadap Peranan Unit Bimbingan dan Kaunseling

oleh
Ramli bin Abdullah
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Cara Gaya Pelaporan Prestasi Murid Sekolah Rendah

oleh
Jabatan Sains Matematik
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Penggunaan Sebutan Baku Di Kalangan Guru pelatih Semasa Praktikum

oleh
Mohamad Ismail bin Abd. Rasheed
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Identification of Reasons For The Poor Response in Journal-Writing Among Pengajian Inggeris Students

oleh
Jabatan Bahasa Inggeris
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Perceptions of KDPK Tesl Participants on ' Ineffective English Syndrome' in Rural Schools : An Action Research

oleh
Guru-Guru KDPK TESL
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak