Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Jurnal Wacana Pendidikan 97

Jurnal Wacana Pendidikan 95

JURNAL WACANA PENDIDIKAN 96

Jurnal Wacana Pendidikan 96 memuatkan 16 kertas kerja yang dibentangkan dalam Wacana Pendidikan yang diadakan pada 16-18 September 1995 bertempat di Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, Terengganu.

Tema Wacana adalah " Identiti Institusi Keguruan : Menjamin Pendidikan Berkualiti "


Kandungan


Identiti Institusi Keguruan : Ke arah Menjamin Pendidikan Berkualiti

oleh
Dr. Siti Hawa Ahmad
Timbalan Pengarah Pendidikan Guru 1,
Bahagian Pendidikan Guru,
Kementerian Pendidikan Malaysia

Topik


Identiti Institusi Perguruan

oleh
Ab.Rahim Selamat Ed.M
Institut Perguruan Sultan Idris

Topik


Melihat Kecemerlangan Pendidikan Dalam Citrajagat Yang Bersepadu

oleh
Hj.Razali bin Ismail
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Topik


Inventori Kecemerlangan Maktab Dari Persepsi Guru Pelatih

oleh
Tuan Hj. Yahya bin Hj. Mat Omar
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak

1. Masa penglibatan terhadap tugasan

2. Iklim maktab

3. Fokus komitmen terhadap akademik

4. Pengharapan staf dari prestasinya

5. Kurikulum

6. Keberkesanan kepimpinan

7. Penilaian dan pemantauan kemajuan pelajar


Persepsi Guru Pelatih tentang Daya Kepimpinan Pensyarah di
Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu

oleh
Hj.Razali bin Ismail
Kim Teng Siang
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Penyelidikan Tindakan : Cara-cara Meningkatkan Persepsi Positif Guru Pelatih Terhadap Kursus Matematik di Maktab Perguruan Pasir Panjang

oleh
Kim Teng Siang
Maktab Perguruan Pasir Panjang,

Abstrak


Penguasaan Pensyarah Dalam Kemahiran Menyelia Praktikum : Satu Tinjauan

oleh
Jabatan Pendidikan
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Persepsi Guru Pelatih Bahasa Melayu Terhadap Pelaksanaan dan
Penggunaan Maklumat Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (PKBS)

oleh
Hj. Abdul Hadi bin Hj. Mohamad
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Persepsi Guru Pelatih Terhadap Prestasi Pengendalian Kuliah oleh
Pensyarah Jabatan Pendidikan Maktab Perguruan Pasir Panjang

oleh
Armun a/l Raju
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Tinjauan Bagaimana Guru Pelatih Semester 4 Sesi 1993/95 Memanfaatkan
Waktu Belajar Sendiri (WBS) di Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu

oleh
Wan Yaacob bin Wan Omar
Che Mek Kamariah bt Che Yem
Wan Abd. Razak bin Wan Abd. Ghani

Abstrak


Kefahaman Guru-Guru Pelatih terhadap Konsep-Konsep Asas Pedagogi
Bahasa Melayu: Satu Tinjauan

oleh
Mohamad Ismail bin Abd. Rasheed
Che Mansor bin Che Kerma
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak


Perceptions of The Semester Four English-Option Teacher-Trainees of
Maktab Perguruan Pasir Panjang of the English Studies Course

oleh
Sharifah Saharbi bt Syed Ahmad
Ramasamy a/l R.Muthusamy
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Aims of the study

a. Are lecturers and classes more important than individual study?

b. Are assessment standards and ends of studying dearly defined?

c. Is the workload heavy?

d. Are the lecturers well-prepared and helpful?

e. Are the students given freedom to choose and organise their own work ?

f. Are the lecturers prepared to adapt to students' needs?

g. Is there good social climate among the students ?

h. Is the course relevant to the students' career ?


Sikap Guru Pelatih Terhadap Kursus Tamadun Islam Semester 2 Sesi 1994/96
Maktab Perguruan Pasir Panjang

oleh
Haji Azhar bin Chik
Muhamod bin Ngah
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak

Lima dapatan telah diperolehi daripada kajian ini, antaranya :

hampir keseluruhan ( 98$ n2=98) guru pelatih bersikap positif terhadap kursus Tamadun Islam dari segi pandangan mahupun perasaan mereka.

Terdapat sedikit perbezaan sikap antara guru-guru pelatih lelaki dengan bukan Islam terhadap kursus Tamadun Islam.

Ada sedikit perbezaan sikap antara guru-guru pelatih lelaki dengan perempuan terhadap kursus tersebut.

Sebahagian besar (76%) menyatakan kaedah penyampaian dan sukatan kursus adalah sesuai.

Kaedah penyampaian dan sukatan kursus ada hubungan dengan sikap guru-guru pelatih terhadap kursus Tamadun Islam.

Kesimpulannya, sikap guru pelatih adalah positif. Kajian ini dapat membantu mengenal pasti beberapa masalah yang berkaitan dan mengatasinya agar objektif dan matlamat kursus dapat dicapai sepenuhnya.


Kemahiran Menulis Catatan Keterangan Sumber Rujukan Penulisan Kerja Kursus
Di Kalangan Guru Pelatih di Maktab Perguruan Pasir Panjang Kuala Terengganu :
Satu Tinjauan Perintis

oleh
Che Aminulddin bin Abd. Hamid
Amidin bin Zain
Rakiyah binti Ali

Abstrak


Tahap Penguasaan Konsep Sains Guru-Guru Pelatih Semester 1,
Ambilan Disember 1994/97, Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu

oleh
Che Abdul Mutalib bin Ismail
Aminnudddin bin Mohd Yusof
Hjh. Sakinah bt Ismail
Maktab Perguruan Pasir Panjang

Abstrak