<< Terug naar overzichtspagina

 

Gerardus Billiet        X Wingene 04/05/1773                      Anna Barbara Devos

(fs Guillelmus  XX  Cecilia Vanoverberghe)                                                (fa Ignatius  X  Maria Barbara de Berghgraeve)

° Rumbeke  09/02/1751                                                        ° Wingene  27/09/1751

+ Lichtervelde 02/03/1833: 82jr                                           + Lichtervelde 02/10/1788: 37 jr

 

                Huwelijksgetuigen : Ignatius Devos en Cecilia Van Overberghe.

 

            Kinderen 1-ste huwelijk:

 

            1. Maria Coleta          ° Lichtervelde 16/03/1774

                                               X Kortrijk 28/06/1799  Charles Jo Depoortere

            2. Anna Theresia        ° Lichtervelde 23/12/1775

            3. Maria Camilla         ° Lichtervelde 11/01/1778

                                               X Kortrijk 09/08/1809  Dominique Duchatelet

            4. Casimirus              ° Lichtervelde 04/08/1780

                                               + Lichtervelde 05/06/1820 : 40 jr

                                               X Lichtervelde 02/05/1804  Rosalia Van de Voorde

            5. Christina                 ° Lichtervelde 20/10/1783

            ?. mogelijks ontbrekende geboorte rond 1786

            6. naamloze zoon       ° & + Lichtervelde 27/09/1788

 

 

Gerardus Billiet        XX Lichtervelde 01/01/1791             Maria Josepha Vanhecke

                                                                                              (fa Nicolaes  X  Maria Joanna Matte)

                                                                                              ° Lichtervelde 13/10/1753

                                                                                              + Lichtervelde 22/01/1823 : 69 jr

 

                Huwelijksgetuige : Bernardo Everaert.

 

            Kinderen 2-de huwelijk:

           

            1. Petrus                     ° Lichtervelde 23/04/1791

                                               + Lichtervelde 27/12/1800 : 9,5 jr

            2. Veronica                ° Lichtervelde 01/06/1792

                                               + Lichtervelde 16/03/1863 : 71 jr

                                                           ongehuwde moeder van 4 kinderen

            3. Fredericus              ° Lichtervelde 10/08/1794

                                               + Lichtervelde 22/11/1843 : 49 jr

                                               X Lichtervelde 12/05/1829  Catharina Cools

                                                           (geen kinderen)

 

            Doopgetuigen van de kinderen:

                Kind                                     Doopgetuigen

                Maria Coleta                       Jacobus Billiet en Theresia Devos

                Anna Theresia                    Ignatius Devos en Cecilia Van Overberghe

                Maria Camilla                    Josephus Denolf en Lucia van de Wiele

                Casimirus                             Petrus Herremerre en Anna Clara De Keysere

                Christina                              Petrus Josephus De Tavenier (Wyngene) en Anna Maria Cools (Lichtervelde)

                rest niet nagezien

 

            Adressen :

                        1813 : Op de markt, huisnummer 27 in Lichtervelde.

                        1823 : 3de sectie huisnummer 186 in Lichtervelde.

                        1833 : Wijk 3, huisnummer 99 te Lichtervelde.

 


         Anna Barbara Devos, de eerste vrouw van Gerardus Billiet, was afkomstig uit Wingene. Daar ging ook het huwelijk door in 1773, maar het gezin woonde daarna in Lichtervelde.

De 6de (of 7de ?) geboorte in het gezin liep slecht af. Het kind kwam dood ter wereld. Het was een jongetje dat naamloos bleef en een haastig nooddoopsel kreeg toegediend. Vijf dagen na deze doodgeboorte stierf ook de moeder Anna Barbara, 37 jaar. Zo bleef Gerard achter met 5 kinderen.

 

Twee jaar later hertrouwde Gerard op nieuwjaardag 1791 met de Lichterveldse Maria Josepha Vanhecke. Er volgde al spoedig een geboorte en er zouden uiteindelijk drie kinderen uit dit tweede huwelijk voort komen.

 

            Met de inlijving van België door Frankrijk in 1794, werd ook de registratie van de burgerlijke stand ingevoerd. In verscheidene akten hiervan, verspreid vanaf 1800 tot 1823, werd het beroep van Gerard Billiet genoteerd als "Voiturier" (= voerman).

Bij de militie-inschrijving van zijn jongste zoon Frederic in 1814 werd behalve het beroep van Gerardus als "Voiturier" ook nog vermeld dat zijn vrouw zonder beroep was.

 

Geen enkele burgerlijke akte werd door Gerard ondertekend. In de parochieregisters rond 1780 tekende hij soms met een kruisje, en ook in de laatste aangifte die hij zelf liet registreren in 1823 werd uitdrukkelijk vermeld dat Gerard had "verklaerd niet te konnen schrijven nog teekenen".

 

            Een tijd lang woonde Gerardus bij zijn zoon Casimirus, die een huis had op de markt van Lichtervelde. Na 1820 verhuisde Gerard naar de 3de wijk in Lichtervelde. Casimir was toen al gestorven en zijn weduwe reeds hertrouwd.

 

            Bij de dood van Gerardus in 1833 werd aan de belastingdienst voor successieregistratie een aangifte ingediend, waarbij zijn kinderen uit het 2de  huwelijk meldden dat Gerardus geen onroerende goederen had nagelaten. Tien jaar eerder, bij de dood van zijn 2-de vrouw, was er helemaal geen aangifte geweest, wat er ook al op wijst dat het gezin geen eigendommen bezat.

 

 

Van enkele kinderen van Gerardus konden de beroepen terugvonden worden:

­          Maria Camilla trouwde in Kortrijk met Dominique Duchatelet die “blanchisseur de Linge” (bleker van linnen) was.

­          Casimirus werd winkelier.

­          Veronica was spinster.

­          Frederic was kleermaker ("Tailleur") vanaf 1814 tot minstens 1829. Ook zijn vrouw was kleermaakster. Later werd hij voerman (minstens vanaf 1833).

De kinderen hadden school gelopen, want ze konden allen schrijven.

 

Veronica, het 2de kind uit het 2de huwelijk van Gerardus, was een apart geval.  Ze woonde als ongehuwde dochter bij haar vader en werd ongehuwde moeder van 4 kinderen.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen :

 

-          Parochie-registers Lichtervelde tot 1796.

-          Burgerlijke stand Lichtervelde en Kortrijk vanaf 1797.

-          Parochie-registers Wingene.

-          Militie inschrijvingen Lichtervelde vanaf jaar 7 tot 1814 (Rijksarchief Brugge, gemeentearchief Lichtervelde, archief-Nr 327).  Hierin wordt Casimir Billiet in het jaar 9 vermeld in een naamlijst. In 1814 is de inschrijving opgenomen van zijn halfbroer Frederic Billiet met de beroepen van zowel Frederic als zijn ouders, en als lichaamslengte van Frederic: 1,655 m.

-          Successieregistratie der belastingen, registratiekantoor van Torhout, aangifte van de nalatenschap van Gerardus Billiet op 21/10/1833. (vindplaats: Rijksarchief Beveren-Waas).

 

 

 

Vruchteloze zoekpogingen:

 

Vlaamse vereniging voor familiekunde (Antwerpen):

-          Boedelbeschrijvingen van de heerlijkheid Lichtervelde ( B.30 0242 ): geen Billiets.

-          Staten van Goed van Lichtervelde (alfabetische lijst) : enkel een Regina Billiet wordt vermeld in een akte uit 27-4-1782 of 1783 (?). Ze was de dochter van Adriaen (zoon van Ludovicus) en Maria-Elisabeth Louis uit Gits. Bundel 359 folio 193 Vnr 99.

-          Processen voor de prochie Heerlijchede ende Baronnie van Lichtervelde van 1606-1796 (bewaarplaats Rijksarchief Brugge, fonds Lichtervelde-oud) (Alfabetische lijst). Geen verwante Billiets van onze stamboom. Wel 5 processen tussen 1750 en 1760 van een Pieter Billiet en eveneens 2 processen van een Joseph Billiet in 1751 en 1760.

 

Gemeente-archieven van Lichtervelde ancien regime (archiefhoofdstuk 61) (Rijksarchief Brugge):

-          Archief-Nr 25: Getuigschrift van inboorlingschap van Lichtervelde van 1733 - 1785: geen Billiets.

-          Archief-Nr 36: Landboek Lichtervelde 1774 : geen enkele Billiet.  Dit landboek beslaat echter niet het volledige grondgebied van Lichtervelde.

-          Archief-Nr 39: Lijst van de paarden van Lichtervelde van 1692 - 1773: geen Billiets in 1773.

-          Archief-Nr 46: Wezekamer Lichtervelde van 1671 - 1795: geen Billiets.

-          Archief-Nr 48: Akkoorden over regelingen van wezengoederen van 1660 - 1788: geen Billiets.

-          Archief-Nr 52: Staten van Goed te Lichtervelde 1765 - 1794: geen Billiets noch aanverwante families.

-          Archief-Nr 230: Bundels der processen van 1788 tot 1790: geen Billiets.

 

Archieven van Lichtervelde OUD (archiefhoofdstuk 36) (Rijksarchief Brugge):

-          Archief-Nrs 2239 tot 2262: Staten van Goed te Lichtervelde 1788 - 1789: geen Billiets noch aanverwante families.

 

 

 


Documentatie:

Afschrift van de successie-aangifte van de nalatenschap van Gerardus Billiet. Aangifte van 21 oktober 1833 aan het registratiekantoor van Torhout. (Vindplaats: Rijksarchief Beveren-Waas)

 

 

                                   Regtlijnig Nalatenschap

                                   van Gerardus Billiet

 

De ondergeteekende :

 

1° Frederik Billiet, voerman

& 2° Veronica Billiet, spinnette

Beijde wonende te Lichtervelde,

die domicilie kiezen ten huyze van den eersten

deklarant.

 

Verklaeren dat hunnen vader Gerardus Billiet

zoon van Guillelmus bij Cecilia Van Overberghe

te Lichtervelde is overleden den 2 maert

1833 oud 82 jaeren Z. M. plaets zijner

laetste woonplaets.

 

Dat den overleden geene onroerende goederen

heeft nagelaten.

 

Ook verklaeren zij dat er door deze dood

noch verval van substituten noch ophouding van

vruchtgebruyk heeft plaets gehad.

 

            te Lichtervelde den 21 8ber 1833

 

            frederic Billiet       Veronica Billiet

 

 

De ondergeteekenden Burgemeester van Lichtervelde

verklaert dat het van zijn kennis niet is dat

den overleden Gerardus Billiet onroerende

goederen heeft nagelaten.

 

            te Lichtervelde den 24 8ber 1833

 

                                                           L. Van hoorne

 

 

<< Terug naar overzichtspagina