Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HRUBÝ ROHOZEC


Patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky na Turnovsku. Byl založen ve 2. pol 13. stol. a několikrát byl přestavěn. Sloužil jako rodové sídlo Vartenberků, Krajířů, a Desfoursů. Dnes je přístupný veřejnosti. Vedle dochovaných původních interiérů se zde návštěvník může seznámit s vývojem bytového interiéru a módy v posledních čtyřech stoletích.


VALDŠTEJN


Hrad byl založen v pol.13. stol. rodem Markvarticů, ze kterého později vzešel vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Hrad byl od 16. stol. pustý a v období baroka se stal známým poutním místem. Areál dotvářejí romantické úpravy z 19. stol. Výjimečnou hodnotu má most s kopiemi barokních soch a kaple sv. Jana Nepomuckého.  


TROSKY


Pozůstatky hradu Vartenberků vystavěného ve 14. stol. na strmé čedičové vyvřelině, jež se rozdělila na dvě samostatné věže. Vyšší z nich, čtyřhranná, se nazývá Panna, nižší a robustnější Baba. Jádro hradu tvořil hradní palác a nádvoří s hospodářskými staveními. Díky obranné kamenné zdi a výhodné strategické poloze hrad dobře čelil vojenským útokům. Od třicetileté války hrad zpustl. Býval sídlem loupeživých rytířů. Zřícenina hradu se svou tajemnou siluetou je dnes symbolem Českého ráje. Z věže zříceniny je za jasného počasí daleký impozantní rozhled na všechny světové strany.
SYCHROV


Barokní zámek byl postaven v letech 1690 -1693 rodem Lamottů z Frintroppu na místě gotické tvrze. V minulém století byl přestavěn a rozšířen v romantické novogotice. Přístupné jsou autentické neogotické interiéry s výzdobou od českých umělců a expozicí cenné sbírky francouzského portrétního malířství, keramiky a rohanské galerie. Zámek obklopuje nádherný park s exotickými dřevinami.

HRUBÁ SKÁLA

 

Renesanční zámek byl vystavěn na pískovcových skalách v místě středověkého hradu ze 14. století (založen roku 1353). Další úpravy objektu byly provedeny po požáru v r.1710, v r.1804, kdy vznikl též anglický park a v r.1859, kdy byl zámek regotizován. Dnes je Hrubá Skála velkým rekreačním střediskem. Západní prostranství před zámkem uzavírá novogotický kostel sv. Josefa. Veřejnosti je umožněn vstup na nádvoří i na věž s krásným výhledem na Hruboskalsko, Trosky, Kozákov.

HUMPRECHT 


Původně lovecký zámeček nechal vybudovat v letech 1666 -1668 Humprecht Jan Černín z Chudenic z malé tvrze na čedičovém vrchu italským architektem Carlo Luragem. Půdorys zámečku má tvar elipsy a připomíná. tak cařihradskou Galatskou věž. V hlavním, 16 m vysokém oválném sále, který dříve sloužil jako hodovní síň,je až několikanásobná ozvěna. Najdete zde expozici o historii, majitelích zámku a muzeum Sobotecka.


KOST 


Nejzachovalejší gotický hrad v Čechách byl vystavěn na přelomu 14. a 15. stol. na pískovcové skále uprostřed tří údolí. Jádro hradu tvořil starý palác, věžovité obytné budovy a kaple. Hrad několikrát vyhořel a v 15. a 16. stol. byl dostavován. Po třicetileté válce byl využíván jen k hospodářským účelům. Expozice je vytvořena z majetku rodiny Kinských, renesanční kuchyně, ukázek historických zbraní z vojenského muzea.


FRÝDŠTEJN 


Zřícenina středověkého hradu ze 14. stol., z něhož se zachovala velká věž o průměru 9 m, je dominantou Vranovského hřebene. Z vnitřního hradu se dále dochovaly zbytky zdí a místností tesaných ve skále. Za husitských válek byl marně obléhán a o sto let později zpustl.


VALEČOV 


Zřícenina skalního hradu vytesaného začátkem 14. stol. do pískovcového výběžku výšiny Mužského. Doplněn byl zděnými a roubenými dřevěnými stavbami. Roku 1512 vznikl nový palác přístupný po úzkém schodišti, jehož zbytky se dochovaly dodnes. V přilehlých skalních světničkách sídlila chudina ještě počátkem 20. století.


ROTŠTEJN 


Zřícenina skalního hradu založeného koncem 13. století v jižní části Klokočských skal. Od 15. stoletíje pustý. Dochovala se řadave skále tesaných místností, hluboká studna, zed' se střílnami, zbytky zdéného paláce a stopy po trámech dřevěných staveb.


CHLUM 


Též Kozlov, leží 2,5 km jz. od Turnova na sz. okraji Hruboskalské plošiny. Ve 13.-14. stol. zde byl postaven dřevěný hrad; který v 15. stol. zpustl.


VRANOV/PANTHEON


Pozůstatky gotické tvrze Vranov z 15. stol., vystavěné na skalním pískovcovém masivu Vranovského hřebene přímo nad Malou Skálou. Roku 1820 romanticky upraven na skalní pantheon s klasicistními pomníčky a nápisy oslavujícími středověké hrdiny a panovníky. Z romantické výzdoby zůstaly jen zbytky. Dodnes se v areálu zachovala pouze novogotická kaple a spousta propletených cestiček tesaných ve skále, můstky, jeskyňky a pamětní desky.


ZBIROHY 


Zřícenina hradu vystavěného na třech skalách pískovcového ostrohu.


TURNOVSKÁ RADNICE


Původně raně renesanční stavba postavena roku 1526. O sto let později byla přestavěna v pozdně renesančním slohu a v roce 1894 přestavěna novorenesančně.


KOSTEL SV. MIKULÁŠE 


Turnovský původně gotický kostel ze 14. stol., přestavěný po požáru renesančně a znovu barokně v roce 1722. Uvnitř chrámu jsou kamenné náhrobky rodu Vartenberků. Impozantně působí čtyřhranná věž se silným zdivem z pískovcových kvádrů, která byla součástí opevnění města. Přilehlá barokní fara, která vznikla přestavbou původní školy, pochází z roku 1708. Nyní je sídlem vikářství.


KOSTEL PANNY MARIE 


Spoluzakladatelkou původně gotického chrámu v 13. století byla blahoslavená Zdislava. Chrám byl počátkem 19. století pro špatný stav po několika požárech zbourán. Na jeho místě byl postaven jeden z prvních novogotických kostelů v Čechách (1825 - 1853). Tato mohutná trojlodní bazilika byla zasvěcena "Narozenní Panny Marie". Zvláštností je nedostavěná věž kostela, která se stala charakteristickou dominantou města.


KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI


Je umístěn v horní části náměstí Českého ráje v Turnově. Byl postaven v polovině 17. století Maxmiliánem z Valdštejna. V letech 1707 a 1803 kostel dvakrát vyhořel. Nynější podoba je dílem přestavby z let 1803 až 1822.


NUDVOJOVICKÝ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 


Je nejstarší stavbou na Turnovsku. Byl postaven na přelomu 12. a 13. století.

Ubytování v Českém ráji 2009