Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Matriklen af 1688, Bjørnsholm sogn, Himmersyssel   Ældste kilder  


Landsarkivet for Nørrejylland (LAN):  LAN B 24 nr. 653 s. 24 ff

Claus Below Thygesen på egne og samtlige søskendes vegne

Skøde til Anders Kierulf på Bjørnsholm - 1688.

Godset omfattede Bjørnsholm hovedgård med sin bygning både på borgegård og ladegårdsgrund og ejendom, det være sig ager, eng, munkelunden, lyngholmen og efterfølgende afbygger, nemlig Padkær. 

Dertil følgende fæstegods:

Desuden betalte 5 personer i Løgstør jordskyld (fast årlig afgift af jord) i penge, 4 i Nibe betalte i sild. Desuden havde godset en række bundgarnsstader ved Nibe.


Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Matriklen af 1688, Bjørnsholm sogn, Himmersyssel   Ældste kilder