Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Indholdsfortegnelse over afskrevne dokumenter sorteret after årstal   Ældste kilder   Brev 1564 - Vadgård bør være præstegård


Materiale om det ældste Bjørnsholm.

On-line:

Indholdsfortegnelse over afskrevne dokumenter sorteret after årstal.

Rigsarkivet (RA)

Kop- og ildstedskattens mandtal 28/9 1690.

Landsarkivet for Nørrejylland (LAN)

B 24 nr.533 Viborg landstings dombøger 1616:

Sag om tyveri af båndstænger på Livø - 1616
Maren Hansdatters frihed af den halve gård - 1616
Dom i sag om slagsmål - 1616
Mikkel Nielsen Tornekrans' dom 1616
Christen Nielsen i Overlade renses - 1616

nr. 534 Viborg landstings dombøger 1617

trykt i Poul Rasmussen: Viborg landstings dombøger I-II 1965 og 1971

B 24 nr. 653, Viborg landstings skøde og panteprotokol 1689 - 1690 s.24. 

Claus Below tilskøder på egne og søskendes vegne Anders Kierulf Bjørnsholm.

C 2 Viborg bispearkiv: 

Præsten der flyttes

87 Herredsbogen for 1649-1681

Sognets indkomster 1649.

Præstegården i Ranum 1649. Brev af 15.juni 1593 om præsten ved Bjørnsholm kirke.

90 Stiftsbog over kirker 1678 - 81.

92 Regnskaber over kongens kirker 1685, Malle.

189 Brev

17. september 1668 om Bj. kirkes indvielse.

27. september 1670 om, at Bjørnsholm og Malle sogne igen annekteres til Strandby sogn.

212 Slet herreds provsti 1647 - 1792

Indberetning om Bjørnsholm og Malle sogne 1647.

Decimanter 1651 i Bjørnsholm og Malle sogne.

218 Axel Jul klager over præsten hr. Isaach.

 

C 194 Viborg stifts protokol indrettet 1695, Gislum herred, Strandby og Bjørnsholm kald

A 13 Om Ranum præstegård

Z 9 nr.4 Matrikel 168 Himmersyssel, Bjørnsholm sogn


Trykte kilder.

Erich Pontoppidan: Den Danske Atlas, Tomus IV, Kbh. 1768, Klemmebrevet for Viborg stift, s. 586-90.

Viborg landstings skøde og panteprotokoller:

1. 1624 - 1637
2. 1645 - 1652
3. 1653 - 1657 Fotokopi haves

Kancelliets brevbøger. Mange fotokopier haves

Domme:

Secher: Kongens rettertings domme 1595 - 1604

s. 35. Sag om præstens tiende 1595
s. 84 Ermegårds sag om birkeretten, se DD 753 1596
s. 90 Sagen om præstens tiende igen 1596
s.133 Ermegårds strid med Bjørnerne om låsebrev 1596
s. 430 Sag mod Gjord Kaas 1603
s. 431 Endnu en sag mod Gjord Kaas 1603
s. 438 Bjørnerne i strid med Anne Krabbe 1603
s. 439 Ermegårds sag mod Gjord Kaas 1603
s. 442 Sagen mod Birgitte Rosenkrantz 1603
s. 463 Sag om Birgitte Rosenkrantz' fortæring i Flensborg. 1603
s. 552 Strid om arv efter Jakob Bjørn 1604

Kongens rettertings domme 1605 - 1614

s. 228 Gjord Kaas nævnes i en sag om kautionsforpligtelse. 1608
s. 288 Strid om jord på Møn, arvet efter Bjørn Andersen 1609

Danske Domme V 1590 - 1596

Dom 662 Om udlægsforretning i en bryggerkedel, angår Aale birketing.
Dom 670 Om Ermegårds barn
Dom 683 Ermegård skal bevise, at barnet var levende født og døbt.
Dom 688 Vidnesbyrd om edsaflæggelsen
Dom 753 Dom om birkeretten ved Bjørnsholm

Danske Domme VI 1597 - 1608

Dom 769 Sag om dom på grundlag af gældsbrev

Danske Domme VII 1609 -1662

Dom 889 Dommen over Anders Arrebo
Dom 909 Sag for rettertinget, hvor Bjørn Andersen fører sag for fru Margrete

Litteratur

Om Ermegård Gyldenstjerne:

Dank Adels Årbog  DAÅ 1926 s 26
Ermegård Gyldenstjernes låsebrev, af A Sørensen Himmerland & Kjær herred 1945-46.
J. B. Løffler: Ruinerne af Vitskøl klosterkirke (1900)
C. M.Smidt: Vitskøl kloster (1948)
Th. Thaulow: Lillie-Juulernes slægtsbog (1925)
A. C. Nielsen: Vadgaard i Himmerland Jyske samlinger 3.rk.2.bd.
Karl Nielsen: Ermegaard Gyldenstierne, Himmerland & Kjær Herred 1994 11-44
C Klitgaard: Kjærulfske studier (1914 - 1918)
Vilh. Marstrands anm. heraf i Jyske samlinger 4.rk. 3.bd.
Svend B. Olesen: Svenstrup En gård i Vesthimmerland, Himmerland & Kjær Herred 1969


Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Indholdsfortegnelse over afskrevne dokumenter sorteret after årstal   Ældste kilder   Brev 1564 - Vadgård bør være præstegård