Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Tøger Hofman får Strandby kirke 1679   Ældste kilder   Skøde til Anders Kierulf på Bjørnsholm - 1688


Z 9 nr. 4 Matrikel 1688, Himmersyssel, Bjørnsholm sogn.

Ejerforhold efter matriklen af 1688.

1. Bjørnsholm, fru Elisabet Friis' arvinger: 

Bjørnsholm hovedgård, herunder 

Fæstegods: 

2. Maren Nielsdatter i Randers: 

3. Justitsråd Lassens enke: 

4. Mette Sal. doktor Niels Benzons: 

5. Tøger Hofmand til Gunderupgård: 

6. Domkirken og de fattige i Aars (Århus): 

7. Mag. Arnoldus Ruemand: 

8. Mag Hans Kallundborg: 

9. Berent Due: 

10. Jomfru Fridericia Amalia Pens:  

11. Aalborg hospital: 

12. Kongelig Majestæt: 

13. Justitsråd Benzon: 

14. Præstegården: 


Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Tøger Hofman får Strandby kirke 1679   Ældste kilder   Skøde til Anders Kierulf på Bjørnsholm - 1688