Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
* * * *
*
*
 

 

 

picture
* *
* *
*     **
*  

*
* *
* *
*   
* *
*
*

Во  состав  на  нашиот  Медицински  Центар фунционираат следните  одделенија

 

Хирургија

Невропсихијатрија

Интерно

Физикална медицина  

Гинекологија

Стоматологија

Трудова Медицина

Педијатрија

Oчен кабинет

ЕХО Кабинет

Рентген  Кабинет

Пнеумофтизиологија

Лабораторија

Болничка аптека

Општа Медицина


 

*
*
1.Изградба на лифт
2.Центар за дијализа
3.Гасификација
4. Централно греење
5.Компјутеризација

 

Централа

031 375 054

Директор

031 375 039

Брза Помош

94

Аптека

031 375 012

 
Англиски
 

  Македонски
   

 

 

 

 
*
*
*  

2003 Fox Enterprise , Kriva Palanka All rights reserved

back to top *
*
* * * *
* *