Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link ExchangeIŠLIKĘ


Dar labai miglotai žinoma apie Igumenės ("Červenės") žudynes. Nėra nei tikslių skaičių, kiek žuvo ir kiek išliko, nei visų vardų.

Pagal įvairius šaltinius iki šiol pavyko nustatyti, kad Igumenės Mirties kelyje stebuklingai išsigelbėjo šie Lietuvos piliečiai:

1. Algis Baltas; 19 metų; iš Vilniaus. Suimtas ir kalintas Vilniuje; 1941.06.23 išvežtas į Minską (Baltgudiją); su kitais kaliniais nuvarytas į Igumenę, per NKVD masines žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas. (Šaltiniai /žiūrėti žemiau/: KER. 13/45 psl.)

2. Karolis Bernatavičius; daugiau duomenų nerasta. (5-2)

3. Pranas Budrys; daugiau duomenų nerasta. (5-2)

4. Anatolijus Chmieliauskas, Konstantino; 24 m. (g.1917); prekybos laivyno mechanikas, iš Šiaulių. Suimtas 1941.02.10; kalintas Vilniuje; 1941.06.23 išvežtas į Minską; pabėgo iš Igumenės sušaudymo; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas. KER SPS VRM. (2-1,2; 13/107 psl.)

5. Bronius Ciplis; daugiau duomenų nerasta. (5-2)

6. *Leonas Čerškus, Kazio, (g.1918), 17 PTO PtDn eilinis iš Kauno. Varomas kartu su besitraukiančia Sovietų kariuomene, buvo NKVD suimtas prie Maladečinos; su kitais kaliniais varytas už Minsko. Išliko per masines NKVD žudynes. Grįžo į Lietuvą, kartu su studentu Leonu, Leonu Š. ir dar vienu, kuris prisijungė vėliau ("ūkininku iš Dzūkijos"). Suimtas 1945.09.13; kalintas (Skuodo, Rygos lageriuose) iki 1947. 1948 vėl suimtas, nuteistas 25+5 m.; kalintas KSDK, Kolymos lageriuose, Čiukotkoje. 1956 paleistas grįžo į Lietuvą. Gyvena Kaune. (10)

7. Jonas Dambrauskas, Antano, 31 m. (g.1910); ūkininkas nuo Raseinių apskr., Tytuvėnų. Suimtas 1941; kalintas Kaune; 1941.06.23 su kitais išvežtas į Minską. 1945.02.23. vėl suimtas; karinio tribunolo 1945.07.01 nuteistas 10 m. lagerio. Paleistas 1952.10.27. Tolimesnis likimas nežinomas. KER VRM. (1-"Jonas D."; 7; 12; 13/127 psl.)

8. Valdemaras Danielius; tarnautojas iš Tauragės (repatriantas). Suimtas 1941.03.; kalintas Kaune; išvežtas Minsko link; per sušaudymą išlikęs; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas. KER. (2-1,2; 12; 13/129 psl.)

9. Vytautas Eidukaitis; (? Eidukevičius - žiūr.: Nr.10 - galbūt tas pats asmuo) iš Kauno. Suimtas 1941; kalintas Kaune. 1941.06.23 išvežtas į Minską. Per žudynes išlikęs; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas. KER. (5-1; 12; 13/157 psl.)

10. Vytautas Eidukevičius; (? Eidukaitis - žiūr.: Nr.9) Jurgio; 42 m.; tarnautojas iš Kauno. Suimtas 1941.06.13. Tolimesnis likimas nežinomas. KER VRM. (5-2; 13/158 psl.)

11. Jonas Gabrusevičius, Vinco; 34 m. (g.1907); tarnautojas iš Kauno. Suimtas 1941.04.24; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas į Minską; per žudynes išlikęs; grįžo į Lietuvą; po karo pasitraukė į Vakarus (JAV). Gyvena Čikagoje. KER SPS. (5-1; 13/166 psl.)

12. Antanas Gedmantas, Mykolo; 41 m.; atsargos kapitonas; Šaulių sąjungos rikiuotės skyriaus viršininkas; iš Kauno. Suimtas 1941.05.17; kalintas Kaune; išvežtas link Minsko; grįžo į Lietuvą; mirė 1956. VRM byloje yra pažyma, kurioje nurodyta, kad jis 1941.06.26 sušaudytas netoli Bigosovo stoties, Polocko r. (Baltgudija). KER VRM ANK. (13/178 psl.)

13. Kazimieras Grušas, Antano; 29 m. (1911-1967); ūkininkas; Telšių apskr., Jucių k. Suimtas 1941.02.29; kalintas pagal 13: "iki 1945 m. likimas nežinomas". Suimtas 1945.01.22; karinio tribunolo 1945.03.13 nuteistas 10 m. lagerio; kalintas Pečiorlage (Komija); paleistas 1954. Palaidotas Telšiuose. VRM. (2-1; 5-2; 12; 13/207 psl.)

14. Kazys Janušaitis, Jono; 30-35 metų inžinierius (mama - lenkė, brolis - generolas). SPS KIT. (12; 13/236 psl.)

15. Stasys Jasiunskas, Tomo; 33 m. (1907(?9)-1945); aviacijos kapitonas iš Kauno. Suimtas 1940; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas į Minską; per žudynes išlikęs; grįžo į Lietuvą; po karo pasitraukė į Vokietiją; 1945 ten mirė. KER. (5-1; 12; 13/243 psl.)

16. Adomas Jonaitis, Kajetono; 37 m.; (1904-1941) tarnautojas iš Mažeikių (Mažeikių apskr. komendantūros sargas). Suimtas 1941.05.11; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas į Minską; su kitais kaliniais nuvarytas į Igumenę; per žudynes liko gyvas; slapstėsi kartu su kitais, bet Červenės milicijos vėl buvo suimtas. Į Lietuvą negrįžo, (2-2: dingo be žinios); turbūt nužudytas vėliau Baltgudijoje - 1941.06.?, sovietinių milicininkų. KER VRM. (2-1,2; 12; 13/249 psl.)

17. Pranas Juška; "...1941 m. buvo pavykę pabėgti, kai kaliniai buvo varomi iš Minsko kalėjimo į Sovietų Sąjungą." Iki 1949 balandžio mėn., kol nesuėmė, partizanavo Kęstučio apygardoje "Robinzono" slapyvardžiu. (22)

18. Mykolas Kalmantas; (iki 1928 - Kalmantavičius; bajoras); (1895-1976); pulkininkas. 1923-25 Šaulių skautų tunto organizatorius ir vadas; 1925-27 - vyriausias skautininkas; 1926-1935 Šaulių sąjungos viršininkas; Ginklavimo valdybos viršininko pavaduotojas; nuo 1938 - bendrojo skyriaus viršininkas; Vyties kryžiaus su kardais (už drąsą Klaipėdos sukilime), LDK Gedimino 3 laipsnio ordino, "Šaulių žvaigždės", suomių kryžiaus "Ansioristi" kavalierius. Per okupaciją, 1940.07.10 išleistas į atsargą, gyveno savo ūkyje Beržų kaime. 1941.05.16 suimtas prie namų; apkaltintas pagal 58-4,10 str.; kalinamas Kauno Saugumo rūsiuose, vėliau - KSDK. Pagal 16, iš kalėjimo išlaisvintas sukilėlių. Pagal 11, išliko po Igumenės žudynių. Iki Laikinosios vyriausybės likvidavimo, 1941 rugpjūčio, darbavosi Lietuvos kariuomenės ginklavimo skyriuje; po to, iki 1943 Kauno m. ir apskr. pensijų sk. v-kas. 1944 pasitraukęs į Vakarus, įkūrė Lietuvos Šaulių sąjungą tremtyje; dalyvavo skautų veikloje. 1976 mirė ir palaidotas JAV. (11; 16)

19. Vaclovas Kaušas, Motiejaus, 34 m. (g.1907), iš Kauno. Suimtas; kalintas Kauno Sunkiųjų Darbų kalėjime; 1941.06.23 išvežtas į Minską; per žudynes liko gyvas. Tolimesnis likimas nežinomas. KER VRM. (12; 13/289 psl.)

20. Ignas Končius; 55 m. (1886-1975); profesorius, fizikas, iš Kauno. Suimtas 1941.05.22; kalintas Kauno SDK; per žudynes išliko gyvas; grįžo į Lietuvą; vėliau pasitraukė į Vakarus (JAV). KER SPS. (1; 2-1,2; 3; 5-1; 13/315 psl.)

21. Noe Kromirs, karaimas. (daugiau duomenų nerasta). (5-2)

22. Jonas Kuodys; geležinkelietis, iš Vilniaus. Mobilizuotas 1941 birželyje vežti kalinius į Minską; kartu su kitais lydėjusiais ešeloną geležinkeliečiais suimtas; per masines NKVD žudynes Igumenėje liko gyvas; grįžo į Vilnių; čia vokiečių suimtas ir išvežtas darbams į Vokietiją. Grįžo į Lietuvą. Mirė 1983 m. KIT. (13/343 psl.)

23. Povilas Lašas; 62 m. (1878-?); Valstybės saugumo policijos valdininkas; iš Kauno. Suimtas 1940.06.20; kalintas Kauno SDK; 1940.07.22 išvežtas į Maskvos kalėjimą; 1941.04.12 grąžintas į KSDK, 1941.06.23 išvežtas į Minską. 1941.06.27 masinių žudynių metu liko gyvas; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas. KER. (12; 13/355,356 psl.)

24. Stepas Leonas, Jono; 20 m. (g.1921); tarnautojas (pagal 13), Universiteto IV-to k. studentas (pagal 10). Suimtas 1941.02.01; kalintas Lietuvoje (? Vilniuje); su kitais kaliniais iš Vilniaus per Maladečiną buvo varomas už Minsko; per sušaudymą prie Igumenės išliko; grįžo į Lietuvą kartu su Leonu Čerškumi, Leonu Š. ir dar vienu, kuris prisijungė vėliau (pagal 13: "kilus karui iš kalėjimo pabėgo"). Tolimesnis likimas nežinomas. KER SPS VRM. (10; 12; 13/366 psl.)

25. *Steponas Limantas; (g.1915?) vairuotojas iš Kauno. 1941 platino proklamacijas prieš okupantus; 1941.05.01 buvo areštuotas; 3 sav. tardomas; po to perkėlė į KSDK; karui prasidėjus išvežtas link Minsko; per žudynes išliko; grįžo į Lietuvą. Gyvena Panevėžyje. (8-2; 9; 14)

26. Vincas Marunas; (1900-1983) buvęs savanoris; vargonininkas iš Zapyškio. Suimtas 1940 Zapyškyje, kalintas KSDK; per sušaudymą išlikęs; grįžo į Lietuvą. Palaidotas Višakio Rūdoje. (1: "Vincukas M."; 5-1)

27. Antanas Petraitis; 45 m. (1896-1955) kunigas, Eržvilko klebonas. Suimtas 1941.06.06; kalintas ir kankintas KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per 1941.06.26 masines žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą; vėliau pasitraukė į Vakarus (JAV); palaidotas Čikagoje. KER KIT. (1; 5-1; 13/494 psl.)

28. Pranas Petraitis, (kun. Antano brolis); 34 m. (1907-1948); kunigas salezietis (Kauno kunigų seminarijos rektorius), teologijos dr., Šv.Trejybės bažnyčios klebonas. Suimtas 1941; kalintas KSDK; per masines žudynes 1941.06.26/27 liko gyvas; po karo pasitraukė į Vakarus; 1948 mirė Šveicarijoje. KER KIT. (1; 5-1; 13/494 psl.)

29. *Jonas Petruitis, Jokūbo; 49 m. (1891-1943); kilęs iš Šiaulių apskr. Karčiamų kaimo; atsargos pulkininkas; buvęs divizijos vadas; gyveno Kaune. Suimtas 1940.12.24; kalintas ir kankintas Kauno SDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą; mirė 1943; palaidotas Kaune. KER KIT ANK. (1; 5-1; 13/499 psl.)

30. Antanas Simanavičius, Jono; 46 m. (g.1895) darbininkas iš Kauno (Šančių); 1941 kalintas KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; išlikęs po sušaudymo; su kitais slapstėsi Igumenės kapinėse; vėliau 1941.06.27 dingo be žinios (pagal 13: "ten žuvo 1941.06.26". KER SPS. (2-1; 13/586 psl.)

31. Kazys Subatis (Subaitis), Juozo; 31 m. (g.1910); Šančių metalo dirbtuvių mechanikas; (pagal 13 - "ūkininkas"). 1941 KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą; vėliau pasitraukė į Vakarus, ?JAV. Tolimesnis likimas nežinomas. KER SPS. (2-1,2; 12; 13/627 psl.)

32. Julius Šatas; 32 m. (g.1909) pašto tarnautojas iš Kauno; 1941 KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas. KER. (5-1; 12; 13/641 psl.)

33. Leonas Šeštokaitis; 38 m. (1902-1963); kariškis, buvęs Marijampolės kalėjimo viršininkas; iš Marijampolės. 1940 kalintas Marijampolės kalėjime; vėliau KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; su kitais pateko į Maladečinos kalėjimą; iš kur su 500 kalinių buvo varomas už Minsko. Per masines NKVD žudynes išliko gyvas. Kartu su L.Čerškumi, studentu Leonu ir dar vienu, vėliau prisijungusiu, sugrįžo Lietuvon. Karo metu (1943 m.) vėl buvo Marijampolės kalėjimo viršininku. Po karo pasitraukė į Vakarus; kur ir mirė 1963. KER. (5-1; 10; 12; 13/647 psl.)

34. Antanas Šova, Antano; 39 m. (g.1902), pulkininkas iš Kauno; 1941 - KSDK; per žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą; po karo pasitraukė į Vakarus; gyvena JAV. KER KIT. (1: "plk. Antanas Š."; 5-1; 8-2; 13/662 psl.)

35. Jonas Špokevičius, Kazio; 40 m. aviacijos majoras, Kaunas. Suimtas 1941; kalintas Kaune; 1941.06.23? išvežtas su kitais kaliniais link Minsko; per žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą (pagal 13: "iki 1945 likimas nežinomas"). 1945.09.13 vėl suimtas; kalintas; karinio tribunolo 1946.05.16 nuteistas 10 metų; išvežtas į Steplagą (Kazachija); iš lagerio paleistas 1954. Tolimesnis likimas nežinomas. KER SPS VRM. (13/662 psl.) /sušaudytas Igumenėje 1941.06.26. pagal (2-2; 5-1)

36. Pijus Švelnys; 35 m. (1906-1979) pirklys iš Kauno; 1941 - KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per žudynes išliko; grįžo į Lietuvą; po karo pasitraukė į Vakarus; ten ir mirė. KER. (5-1; 12; 13/670 psl.)

37. *Juozas Tumas; 48 m. (1893-1977) pulkininkas iš Kauno; mokytojas, Mažeikių apskr. Židikių k. Suimtas 1941.05.10; kalintas KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per žudynes išliko; grįžo į Lietuvą; po karo pasitraukė į Vakarus; 1977 mirė JAV. KER KIT. (1: "plk. Juozas T."; 4; 5-1; 13/689 psl.)

38. Vladas Tuskenis, Baltraus; 28 m. (1915-1976); tarnautojas (pagal 13 - darbininkas) iš Kauno; 1941 kalintas (Lietuvoje); per sušaudymą Igumenėje išliko gyvas (pagal 13: 1941 represuotas; išvežtas į lagerį), palaidotas Kaune. KER SPS. (5-1; 13/692 psl.)

39. *Giliaras Urbonas; 20 m. (g.1921) žurnalistas iš Kauno. Suimtas 1941.05.26 Kaune; kalintas KSDK (IV sk. kameroje Nr.89). 1941.06.23 išvežtas link Minsko. Iš ten varomas į Igumenę. Igumenės kalėjimo kieme skirstant kalinius pateko į nesušaudomųjų grupę (kartu su prof. I.Končiumi ir kt. 15 lietuvių). Nuo 1941.06.27 su kitais slapstėsi aplinkiniuose miškuose, kol vėl nebuvo suimtas ir (2 kartus) atvesdintas į Igumenės milicija. Vėliau trumpam "įsidarbino" kolchoze, kol sulaukė vokiečių. Iš Minsko, pro Maladečiną, į Lietuvą grįžo geležinkeliu su 7 nuo žudynių išsigelbėjusiais lietuviais. Po karo pasitraukė į Vakarus; Kanadoje leido antikomunistinį laikraštį anglų kalba "Speak up". Gyvena Toronte. (KER.; 5-1,2; 12; 13/697 psl.; 19)

40. Bronius Vaidila, Prano; 21 m. (g.1920), KVDU I-mo k. studentas, 1941 kalėjo; per sušaudymą Igumenėje išliko; grįžo į Lietuvą (pagal 13: 1941 išvežtas į lagerį); pasitraukė į Vakarus; gyvena Kanadoje. KER SPS. (8-1; 13/704 psl.)

41. Antanas Vaitkus; "tech. mok. mok." (daugiau duomenų nerasta). (5)

42. Juozas Viktoravičius; (1911-1944); ūkininkas nuo Telšių; per sušaudymą Igumenėje išliko; grįžo į Lietuvą. Po antrosios Sovietų okupacijos partizanavo; žuvo miške. (5)

43. Andrius Virbūnas; iš Kauno. Suimtas; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per žudynes išliko gyvas; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas. KER. (5-1; 12; 13/739 psl.)

44. Vardas nežinomas, pavardė - Zaranka; darbininkas; (daugiau duomenų nerasta); (5)

45. Pranas Z.; (? žiūr.Nr.44 ir 46); (1: "Pranas Z.")

46. Z.; Kauno Paramos duonos kepyklos darbininkas; (žiūr.: Nr.44 ir 45); (5)

47. Jonas Z.‚ (?Zaleskis, ?Dominiko); ?20 m. (?g.1921); gimnazistas iš Šiaulių. ?Suimtas 1941.04.30; kalintas. SPS VRM. (1: "gimnazistas Jonas Z."; jeigu Zaleskis - 12; 13/754 psl.)

48. *Osvaldas Žadvydas, Igno; 38 m. (g.1903), Lietuvos kariuomenės kapitonas; buvęs šaulys; po aneksijos Kretingos apskr. Darbėnuose mokytojavo. Suimtas 1941.05.05 Darbėnuose; kalintas KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per masines žudynes išliko gyvas; grįžo į Lietuvą; vėliau pasitraukė į Vakarus; gyvena JAV. KER SAR. (2-1,2; 5-1,2; 13/764 psl.)

49. Alfonsas Žebrauskas, Antano; 33 m.; leitenantas; inžinierius iš Kauno. Suimtas 1941; kalintas KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; liko gyvas; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas. Anksti palūžo ir mirė. KER SPS. (2-1,2; 5-2; 13/766 psl.; 14.)

50. Vardas nežinomas, pavardė - Žemaitis; darbininkas, (? gal Pranas, Antano, 35 m. darbininkas iš Kauno; represuotas 1941. KER SPS. (13/769 psl.).

51. Juozas Žičkus, Juozo, 32 m. (1909-1985); gimęs Utenos apskr. Aluntos vlsč. Trakų k.; pašto tarnautojas; Kaunas, Vilijampolė. Suimtas 1941.06.11 tarnyboje, dėl sudainuotos dainelės: "Jeigu karas rytoj - lašinių nebus tuoj, o kai Staliną kars - visa liaudis pritars". Kalintas KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; per žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą kartu su dar vienu, išlikusiu per žudynes. Dar vienas pakeleivis prisijungė kelyje, tačiau, brolio nuomone, šis žmogus nebuvo iš pasmerktųjų būrio. 1944 vasario pabaigoje pasitraukė į Vakarus. Gyveno JAV, Čikagoje. Palaidotas Čikagos lietuvių kapinėse. KER VRM. (2-1,2; 5-1; 13/771 psl.; 18)

52. Petras Žičkus, Vincento; tarnautojas; iš Šiluvos. Suimtas 1941.05; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; su kitais kaliniais nuvarytas į Igumenę; per masines NKVD žudynes liko gyvas. Tolimesnis likimas nežinomas. ANK. (13/771 psl.)

53. Nežinomas vardas ir pavardė. Ūkininkas (nuo ?Dzūkijos, ?Alytaus), "pagyvenęs, aukštas, stambus". Karui prasidėjus, iš Vilniaus kalėjimo su kitais kaliniais pateko į Maladečiną. Iš Maladečinos kalėjimo, kartu su kitais 500 kalinių, buvo varomas už Minsko. Per masines žudynes išliko gyvas. Grįždamas Lietuvon kiek vėliau prisijungė prie grįžtančiųjų L.Čerškaus, studento Leono ir Leono Šeštokaičio. ? (? žiūr. kt. Nr.) (10)

54. Nežinomas vardas ir pavardė. Pajevonių girininkas. (? žiūr. kt. Nr.) (5)

55. Nežinomas vardas ir pavardė. Mažeikių apsk. gyventojas. (? žiūr. kt. Nr.) (5)

______________________________________________________________

* - parašė liudijimus-atsiminimus;


X


Išsigelbėjusių galėjo būti ir daugiau. Kas jie ir koks jų likimas?.

Iš 4-5 tūkstančių kalinių varytų iš Minsko Igumenės link po žudynių liko tik apie 200. Kpt. O.Žadvydo manymu iš 100 lietuvių žuvo apie 70 (2-1). Kiti amžiams pasiliko Mirties kelyje. Pagal kitus šaltinius iš viso ten nužudyta: 2430 pirmoje miško vietoje (daugiausia baltgudžių), toliau dar 2440 lenkų, 540 lietuvių, nežinoma kiek kitų tautybių (14). Būtinai reikėtų nustatyti tikslesnį žuvusiųjų skaičių bei visų jų vardus ir pavardes. O taip pat pasirašiusių įsakymus bei šaudžiusiųjų...


ŠALTINIAI:


1. Plk. J.Petruitis "Kaip jie mus sušaudė" (atsiminimų knyga);

2. Kpt. O.Žadvydo atsiminimai:

1) išeivijos žurnalas "Karys"; "Gimtasis kraštas" 1990.09.6-12; "Nemunas" 1990, Nr.8, ir kt.)

2) žurnalas "Kardas": Kpt. Osvaldas Žadvydas "Kova nuo pirmųjų okupacijos dienų", "Kardas", 1992, Nr.1, 18, 19 psl. (trumpai aprašomas Mirties kelias ir žudynės Červenėje);

3. Dienraštis "Į laisvę" 1941, Nr.14;

4. Plk. J.Tumas "Kelias į Červenę" (atsiminimų knyga);

5. Žurnalistas Bronius Juršė:

1) "Červenės dangumi užsikloję", žurn. "Nemunas" 1989, Nr.7, 18-20 psl.;

2) "Post Scriptum Červenės dangui", "Nemunas" 1990, Nr.8, 12-13 psl. (G.Urbonas papildo išsigelbėjusių sąrašą);

6. Lietuvių enciklopedija, 15 t.;

7. Ltn. Dambrausko atsiminimai (slapyvarde Tytuvenis), "Karys" (JAV) (mini savo brolį Joną išlikusį per sušaudymą);

8. Laikraštis "Voruta":

1) ?1992 (pokalbis su Vaidila);

2) Aleksandras Jakūbonis "Kryžių kelias Červenėje", istorinis savaitraštis "Voruta" 1992, Nr.29-30, (1992.08.12), 7 psl.;

9. Laikraštis "Pozicija": Stasys Stungurys "Odisėjos iš mirties", "Pozicija" 1991.11.29-.12.05, Nr.48/95, 6-7 psl. (foto iš 50-mečio minėjimo Červenėje, spausdinami sutrumpinti S.Limanto atsiminimai iš parašytų 3 mokyklinių sąsiuvinių).

10. L.Čerškaus atsiminimai;

11. Z.Toliušis "Mano kalėjimai", (atsiminimų knyga), 34 psl.;

12. Represijų Lietuvoje tyrimo centras;

13. Knyga "Lietuvos gyventojų genocidas", I tomas (1939-1941), V., 1992.

14. Savaitraštis "Gimtasis kraštas": Jonas Žebrauskas "Kraujo šauksmas", "Gimtasis kraštas", 1992.09.3-9, Nr.36, 5 psl. (Alfonso Žebrausko brolio pasakojimas apie 50-mečio minėjimą Červenėje);

15. Juozas Brazaitis "Vienu vieni", V., 1990;

16. Dienraštis "Kauno laikas" 1993.07.01, 3 psl. (patikslinimas);

17. Vidmantas Jankauskas "Ko nenusinešė laikas", knyga (kultūros ir istorijos apybraižos), 1992 Jonava. 36-42 psl.: "Pulkininko Kalmanto odisėjos";

18. Laikraštis "Kauno laikas", 1993.07.14, 3 psl., Gene Grebliauskienė-Žičkutė "Juozas Žičkus buvo pašto tarnautojas...";

19. Laikraštis "Kauno laikas", 1993.01.26-29,02.02-04; Iš prisiminimų: Giliaras Urbonas "Kaunas-Červenė-Kaunas";

20. Savaitinis žurnalas "Veidas", 1993; Nr.35; Valdas Vasiliauskas "Mirtis - mano amatas /arba draugas Slavinas sugrįžta".

21. "Laisvės kovų archyvas" 1993, Nr.8; Arūnas Bubnys "Ginkluotos kovos sąjungos (ZWZ) Kauno apygardėlės susikūrimas ir veikla 1940-1940", 142 psl. (VSKA. B.B. Arch. Nr.7175/3. L.61-62);

22. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė "Žuvusiųjų prezidentas" 1998, Vilnius, LGGRC; 163 psl.;

Up

Previous Turinys - Index Next