Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ANA SAYFA
GİRİŞ
TARİHÇE
KULLANIM ALANLARI
TANIMI VE YAPISI
SES SAHASI
ÖRNEK SESLER
TÜRK MÜZİĞİNDEKİ YERİ
KABAZURNA YAPIMI
KABAZURNA SATIŞI
KABAZURNA ÜFLEME TEKNİĞİ
KABAZURNA İCRACILARI


ZİYARETÇİ DEFTERİ

icq 57524425  

 

KAMU WEB SAYFALARI

 Adalet Bakanlığı
 Adana Belediyesi

 Adana Valiliği

 Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Ankara

 Afet Bölge Koordinatörlüğü
 Afyon Belediyesi
 Ankara EGO
 Ankara Büyükşehir Belediyesi
 Ankara Numune Hastanesi
 Ankara Sağlık Müdürlüğü
 Antalya Belediyesi

 Ardahan Valiliği

 Artvin Valiliği

 Atatürk Havalimanı
 Atom Enerjisi Başkanlığı

 Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
 Avcılar Tapu Sicil

 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

 Başbakanlık
 Bahçelievler Telekom,Ankara

 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü, Ankara

 Basın Yayın Genel Müdürlüğü
 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

 Balkan Odalar Birliği Bilgi Ağı
 Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi (State   Language Centre),
 Ankara BOTAŞ (Petroleum)
 Bursa Büyükşehir Belediyesi
 Bursa Devlet Hastanesi
 Bursa Valiliği

 Cumhurbaşkanlığı

 Çevre Bakanlığı 

 Çalışma sosyal Güvenlik Bakanlığı

 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL    MÜDÜRLÜGÜ, İstanbul
 Denizli Devlet Hastanesi

 Deprem Araştırma Merkezi
 Devlet İstatistik Enstitüsü (State Institute Of Statistics)
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 Devlet Planlama Teşkilatı-DPT (State Planning   Organization)
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
 DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi)
 DHMİ Atatürk Havalimanı, İstanbul
 Dişişleri Bakanlığı ( Ministary of Foreign Affairs) Ankara   and Embassies: Washington D.C.OR Zurih D.C.
 Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Diyanet İşleri Baskanlığı

 Edirne Belediyesi
 Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı
 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Ankara
 Emniyet Genel Müdürlüğü
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

 Eximbank
 Feza Gürsey Merkezi 
 GAP Urfa Web Server 

 Gümrük Müsteşarlığı
 Türkiye Halk Bankası
 Hazine Müsteşarlığı

 İçel Valiliği

 İçişleri Bakanlığı
 İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 İnternet Üst Kurulu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 İstanbul Devlet Tiyatroları
 İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
 İzmir Çevre Müdürlüğü 

 Jandarma Genel Komutanlığı
 Kadıköy Belediyesi
 Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

 Karabük Valiliği
 Karaman Valiliği
 Karayollari Genel Mudurlugu
 Konya Belediyesi

 Koruma ve Kontrol  Genel Müdürlüğü
 KOSGEB
 KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi
 KOSGEB Ankara Ağaç İşleri İhtisas Merkez Müdürlüğü
 KOSGEB Ankara Dökümhane Geliştirme İhtisas Merkez  Müdürlüğü
 ODTU-KOSGEB Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi
 Kosgeb Avrupa Bilgi Merkezi (Euro Info Correspondence  Centre)
 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Kültür Bakanlığı

 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)(General  Directorate Of Mineral Research And Exploration)

 Mahalli İdareler
 Maliye Bakanlığı
 Mam Bioinformatik Gene Databases
 Mam Bioinformatik : GENECARDS
 Meram Belediyesi
 Mernis Projesi
 Merkez Bankasi (Central Bank Of Turkey)

 Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 Milli Eğitim Bakanlığı

 M.E.B. Personel Genel Müdürlüğü

 M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 M.E.B. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

 M.E.B. İlköğretim Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Ticaret veTurizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Öğretmen ve Yetiştirme Eğitim Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 
M.E.B. Yayımlar Dairesi Başkanlığı
 
M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
 
M.E.B. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
 
M.E.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
 
M.E.B. Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Bşk.
 
M.E.B. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 
M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
 Milli İstihbarat Teşkilatı
 Milli Kütüphane
 Milli Piyango

 Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 Milli Savunma Bakanlığı

 Ohal Genel Valiligi

 Olgunlaşma Enstitüsü
 Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara

 Orman Bakanlığı

 Orman Genel Müdürlüğü
 Orman Bakanlığı Torbalı Orman Fidanlık Md. 
 ÖSYM - T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve  Yerleştirme Merkezi 

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 Rekabet Kurulu
 Sağlık Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü

 Sahil Güvenlik Komutanlığı
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 Savunma Sanayii Müsteşarlığı

 Sayıştay

 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
 Selçuklu Belediyesi

 Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

 Şırnak Valiliği
 Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

 Sermaye Piyasası Kurulu
 Sualtı Sporları Federasyonu 
 Şanlıurfa Valiliği
 Şişli Belediyesi 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 TEDAŞ(Turkish Electricsity Utility)
 TEKEL Genel Müdürlüğü
 Telekom

 Türk Hava Kurumu
 TIKA (Turkish International Cooperation Agency)
 Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
 Trabzon Turizm Md.

 TRT
 TURBAN A.Ş., Ankara
 Turizm Bakanlığı
 TÜBİTAK
 Marmara GMBAE
 TÜBİTAK Marmara Research Center Department of Earth  Sciences
 TUENA - Ulusal Enformasyon Master Planı Çalışmları

 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

 Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
 Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)

 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
 Türkiye'nin Sesi Radyosu
 Türk Telekom Ar-Ge
 Türk Telekom Manisa
 Turkish Hospitality Union 
 Ulaştırma Bakanlığı 

 Ulaştırma Bakanlığı
 Üzümlü Belediyesi 

 Yargıtay

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

YARARLI LİNKLER

TÜM SÜRÜCÜLER

MÜZİK EDİTÖR

EĞİTİM KURUMLARI

KAMU KURUMLARI