Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Verschillende niveau´s van interactiviteit

Zoals al bleek uit de eerste les, is er in het theater altijd sprake van een wisselwerking tussen acteurs en publiek.  De rol die interactiviteit speelt in een voorstelling kan echter wel verschillen. Zo zijn er voorstellingen waarbij de reacties van de toeschouwer erg belangrijk zijn voor het verloop van de voorstelling, zoals bijvoorbeeld bij stand-up comedy . Er zijn daarentegen ook voorstellingen waarbij de acteurs de aanwezigheid van het publiek grotendeels negeren, en er dus weinig interactiviteit plaatsvindt, zoals bij vierde wand toneel.
De mate waarin een voorstelling interactief is, wordt voor een groot deel bepaald door de theatermaker. Hij (of zij) heeft verschillende middelen in handen om de wisselwerking tussen acteurs en toeschouwers te sturen. Deze middelen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

- Manier van acteren
- Gebruik van de ruimte
- Inhoud van het stuk

Verder