Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Hronologija dogadjaja

vezanih za izbor i aktivnosti dekana Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu

do 8. septembra 1998.

Najnovije vesti


 • Sreda, 24. jun 1998. Na sednici Vlade Srbije, Vlada Teodosic je postavljen za Dekana, a Milos Laban za clana Upravnog odbora Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu.

 • Cetvrtak, 25. jun. Teodosic usmeno nudi Milanu Prokinu, vanr. profesoru, da preuzme predmet Elektronika 1, koji je do tada drzao prof. Slavoljub Marjanovic. Istog dana usmeno saopstava prof. Marjanovicu da je suspendovan sa ovog predmeta.

 • Petak, 26. jun, 14:00. Vlada Teodosic zove na razgovor prof. Srbijanku Turajlic i u prisustvu Milosa Labana skrece joj paznju da ce biti prinudjen da joj da otkaz zbog bavljenja politikom. Tom prilikom joj zabranjuje da se posle pet popodne predstavlja kao profesor fakulteta.

 • Petak, 26. jun, 16:30. Vlada Teodosic i Milos Laban upadaju u Dekanat i na neuljudan i neprimeren nacin zahtevaju da im se predaju kljucevi i da prodekani napuste prostorije. Potom se Teodosic i Laban zakljucavaju u prostorije u kojima su se jos nalazile licne stvari prethodnog dekana, koji je u to vreme bio u bolnici.

 • 1. jul. Dekan Teodosic dolazi na Sajam i samoinicijativno produzava zajednicki prijemni ispit svih tehnickih fakulteta za 20 minuta.

 • 2. jul. Srbijanka Turajlic dobija resenje (bez obrazlozenja) kojim se razresava duznosti sefa Racunskog centra. Istog dana, Milos Laban upada u racunski centar i sa srafcigerom u ruci skida plocicu sa imenom dotadasnje upravnice i stavlja novu.

 • U prvim danima mandata, Dekan imenuje Milosa Labana za vanrednog profesora, navodno na osnovu konkursa iz 1990.

 • Dekan Fakulteta imenuje Aleksandra Pilica, asistenta, za savetnika za finansije i, suprotno Zakonu, ne imenuje prodekana za finansije.

 • 8. jul. Dekan naredjuje da se na svaku od 23 oglasne table Fakulteta postavi objava kojom "prof. Marjanovicu ovim prestaju sva prava i obaveze u vezi sa predmetima Elektronika I i Elektronika II". Milos Laban licno proverava da li su ove objave na svim tablama i verbalno se obracunava sa sluzbenicom koja je izostavila jednu tablu.

 • 9. jul. Mirjana Cvetkovic, sef studentske sluzbe je razresena duznosti (bez obrazlozenja), a na njeno mesto postavljen je Nenad Radakovic, magacioner.

 • 10. jul. Dekan zabranjuje odrzavanje sastanka Sindikata, upotrebu prostorija u te svrhe, kao i pismeno i usmeno obavestavanje.

 • Sekretar fakulteta, dipl. pravnik Zorica Kostic- Ocokoljic je razresena duznosti sefa Opsteg odseka i na to mesto postavljen je Sasa Kostic, koji je u Opstem odseku zaposlen na odredjeno vreme.

 • Dekan odbija da potpise ugovor za realizaciju projekta koji je u ime Fakulteta trebalo da vodi prof. Miomir Kostic, zahtevajuci da se iz spiska saradnika na projektu izbaci redovni profesor Milan Jovanovic.

 • Dekan odbija da potpise ugovor za saradnju Fakulteta sa jednom privrednom organizacijom, koji je predlozio prof. Miomir Mijic. Usmeno obrazlozenje Dekana je bilo da "ko ne potpise ugovor o radu, ne moze da vodi projekte".

 • Bez obrazlozenja, Dekan smenjuje prof. Dejana Popovica sa polozaja rukovodioca postdiplomskih studija za strane studente, i pored cinjenice da se ova saradnja odvijala uspesno, kako finansijski, tako i u strucnom pogledu.

 • Dekan do danas nije dozvolio da se saradnicima na projektima Ministarstva za nauku i tehnologiju isplate sredstva koja su vec uplacena od strane Ministarstva (bez obrazlozenja).

 • Zbog odbijanja Teodosica da sazove sednicu Naucno-nastavnog veca, nekoliko magistarskih teza i doktorskih disertacija nije usvojeno ili odbranjeno.

 • 13. jul. Dekan upucuje nepotpisani dopis clanovima kolektiva da u sredu, 15. jula budu u svojim kabinetima (pored telefona) od 11 sati radi potpisivanja ugovora.

 • 15. jul. Samo potpisivanje ugovora je proteklo na sledeci nacin: Nastavnici i saradnici cekaju svako u svom kabinetu od 11 casova. Sekretarica dekana zove jednog po jednog nastavnika u Dekanov kabinet. Dekan nudi ugovor na potpis, i u slucaju nepotpisivanja preti gubitkom radnog mesta i plate. Veliki broj kolega je revoltiran ovakvim nacinom nudjenja ugovora, a ne samim ugovorom.

 • Teodosic i Laban se nekoliko dana zakljucavaju u Dekanatu i sastavljaju statut. Nekoliko profesora zahteva da vidi nacrt Statuta, sto Prof. Teodosic izricito odbija, proglasavajuci ga sluzbenom tajnom (!!).

 • 28. jul. Upravni odbor usvaja Statut ETF-a bez razmatranja na Vecu.

 • Dekan Teodosic suspenduje vecinu sefova nosioca, u materijalnom smislu, velikih projekata, a na njihova mesta postavlja nove sefove po nekakvom samo sebi poznatom kriterijumu. Ovo gotovo istovremeno suspenduje priliv materijalnih sredstava ETFu, jer su projekti u sustini vezani za strucnost, odnosno ugled sefova kod narucioca.

 • Prilikom potpisivanja ugovora o radu dekan Teodosic direktno upozorava izvestan broj profesora da se od sada pa nadalje bez obzira na potpisani ugovor uklanjaju do daljeg sa svih lista nosioca bilo kojih fakultetskih funkcija, kao sto su sefovi katedri i slicno. Pri tome neposredno pokazuje neku nepotpisanu listu od 73 imena govoreci pri tome da je razlog ovakvoj odluci upozorenje Sluzbe drzavne bezbednosti da su navedena 73 imena poznati drzavni neprijatelji kako Sluzbi tako i Vladi zemlje, te on kao dekan gore navedeno samo sprovodi u delo, jer je zaduzen za to. Uz to svim profesorima izgovara identicnu recenicu:"Tebi na ovom fakultetu ostaju na raspolaganju samo tabla, kreda, sundjer i studenti."

 • Dekan Teodosic sa nekolicinom profesora pokusava da ugovori postavljenje za sefa katedre ali iskljucivo pod uslovom da postavljeni profesor zajedno sa njim ucestvuje u proterivanju sa fakulteta onih profesora za koje on takvu odluku donese. Ovakav dogovor dekan Teodosic pokusava da dogovori cak i u telefonskom razgovoru.

 • Pocetak septembra. Dekan vrsi naimenovanje novih sefova katedri, iskljucivo po licnom izboru i to iako mandat staroj garnituri sefova istice sa 1. oktobrom. Na dan postavljenja, novi statut koji predvidja ovu moguc nost jos uvek nije usvojen od strane Vlade Srbije, stari statut ovo apsolutno ne dozvoljava, a novi zakon o visokom skolstvu ovu temu ne obradjuje. Prema svemu recenom, postupak dekana Teodosica nema zakonsku osnovu.

 • 8. septembar. Dr Milos Laban, uz prisustvo velikog broja profesora, javno prelistava radne dosijee profesora i osoblja ETF-a, sto inace nije dostupno zaposlenima na ETF-u bez posebnih odobrenja i razloga. Nije poznato da li ovo radi uz saglasnost dekana Teodosica.

 • Sredina septembra. Katedre dostavljaju Dekanu, kao i pocetkom svake skolske godine do sada, predlog plana angazovanja, tj. sta ce ko od nastavnika da predaje.

 • 20. oktobar. Na oglasnim tablama se pojavljuje raspored casova. Iz njega saznajemo da su svi profesori koji nisu potpisali Ugovor o radu ostali bez casova. Takodje, Milos Laban je odredjen da drzi nastavu iz Specijalne grupe za Matematiku I (nastava na dobrovoljnoj bazi, za naprednije studente), umesto prof. Milana Merklea koji je predlozen od strane katedre za Matematiku.

 • 22. oktobar, prvi dan nastave. Na Fakultetu su se pojavili momci u crnim koznim jaknama, za koje se kasnije ispostavilo da su iznajmljeni iz neke agencije za obezbedjenje i koji su sprecavali ulaz "zabranjenim" profesorima u ucionice. Koordinator njihovih aktivnosti je Milos Laban, navodni profesor. Vise o ovome, kao i kasnijim dogadjanjima videti u rubrici novinski clanci.

 • 27. oktobar. Na svim oglasnim tablama istaknute su "objave" da se profesori koji su odbili da potpisu Ugovor o radu rasporedjuju na posao u "naucnom centru ETF-a u osnivanju", koji se navodno nalazi u jednoj izdvojenoj prostoriji u dvorisnoj zgradi, gde se ranije nalazila zapustena biblioteka. Njima se takodje zabranjuje "neopravdano zadrzavanje u glavnoj zgradi Fakulteta".

 • 28. oktobar. Profesori koji nisu potpisali Ugovor kaznjeni su novcanom kaznom zabog "larme i buke" koju su navodno pravili po hodnicima, kada su zajedno sa studentima protestvovali protiv nasilja na Fakultetu.

 • Akademik, profesor Branko Popovic, kao i profesor Jovan Radunovic, drze casove na stepenicama ispred Fakulteta, posto im je zabranjeno da predaju studentima na regularan nacin. Videti tekstove u rubrici novinski clanci

 • Studenti bojkotuju nastavu iz predmeta koji su oduzeti "zabranjenim profesorima".

 • 3. novembar. Neuspela sednica Naucno-nastavnog veca. Nijedna tacka nije usvojena. Za vise podataka kliknuti OVDE

 • 22. oktobar - 16. novembar. Studenti ne dolaze na predavanja kod Milosa Labana, tako da se Specijalna grupa sama od sebe ugasila. Da bi "profesor" Laban imao sta da predaje, Dekan usred semestra uzima nastavu iz (redovne grupe) Matematike I od Profesora Zorana Radosavljevica i dodeljuje je Labanu.


Molimo svakog ko u gornjem tekstu nadje bilo koju akciju koja je pozitivna za Elektrotehnicki fakultet da nam posalje EMAIL.

Hronologija ce se nastaviti.

Home