Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Trở về trang chính

Tranh đấu cho dịch giả Phạm Văn Viêm được trả tự do

Ngày 1 tháng 1 năm 2006

 
Nơi nhận: 
- Tổ chức Ân xá Quốc tế
- Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả
- Hội Ký Giả Không Biên Giới
- Hội Quan Sát về Nhân Quyền 

- Tòa Đại sứ Bungaria
- Và những ai quan tâm về Nhân quyền tại Việt Nam

   
Về việc: Trả tự do cho dịch giả Phạm Văn Viêm

Dịch giả  Phạm Văn Viêm đã bị mật vụ Hà Nội bắt đi ngày 23 tháng 10  năm 1990 tại Sophia, Bungaria. Anh Viêm, một kỷ sư xây dựng làm việc ở Bungaria là người  đã dịch cuốn Chế  Độ Phát-xít từ tiếng Bungaria ra Việt  Ngữ. Lo sợ cuốn sách sẽ  được xuất bản, Hà Nội đã  tịch thu bản dịch và bắt anh Viêm ngay tại  chung cư anh sống ở Sophia.

Cuốn Chế độ Phát –xít nguyên bản tiếng Bungaria viết 1967 bởi Tiến sĩ Jeliu Jeliev, đảng viên đảng CS Bungaria và nguyên giáo sư giảng dạy tại trường Ðại học Văn hóa Sophia, Bungaria. Tiến sĩ Jeliu Jeliev đã trở thành vị Tổng thống dân cử đầu tiên của nước Bungaria sau cuộc cách mạng ở Đông Âu.  

Cuốn sách vạch trần bản chất độc tài của nhà nước Phát-xít, cũng giống như chế độ độc tài của nhà nước Cộng sản.  Vì vậy một người Việt Nam ở Bungaria dám chuyển ra Việt Ngữ đối với Hà Nôi  không thể chấp nhận được. Đó là lý do chính dẫn đến số phận bi thảm của dịch giả Phạm Văn Viêm. Sau khi bị bắt, anh đã tìm cách trốn thoát và sống lén lút ở Bungaria. Tuy nhiên hơn 7 năm sống ở Bungaria, tháng 12 năm 1997, anh bị mật vụ Hà nội bắt và dẫn độ về Việt Nam. Từ đó đến nay đã gần 9 năm, không ai biết số phận anh Viêm? Anh bị giam ở đâu ? Sống chết ra sao ?

Hiện nay, sau nhiều lần truy tìm, Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã phát  hiện  anh Phạm Văn Viêm vẫn còn sống, từ năm 1997 đến nay anh đã từng bị giam tại khu trại giam B15 (thuộc sự quản lý của Cục A24 - Bộ công  an CSVN).  Khu B15 nằm tại khu Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội. (sau nhà máy thuốc lá Thăng Long – Hà nội).

Hà nội luôn luôn tuyên bố tôn trọng nhân quyền, mới đây sách trắng về Nhân quyền cũng đã được chế độ công bố và khẳng quyết sự tôn trọng  các quyền căn bản về nhân quyền, vậy mà chế độ đã giam giữ một người hơn 8 năm qua, không xét xử, hoàn toàn bị lãng quên chỉ vì chuyển dịch ra Việt ngữ một cuốn sách không vừa lòng chế độ.

Để đánh động lương tâm nhân loại về số phận bi thảm của dịch giả Phạm Văn Viêm, người đã bị tù đày chỉ vì chuyển ngữ một tác phẩm vạch trần tội ác của chế độ Phát xít. Đảng Dân chủ Nhân dân xin khẩn thông báo về trường hợp của dịch giả Phạm Văn Viêm. Chúng tôi mong mỏi các Tổ chức Nhân quyền Việt Nam và Quốc tế tiếp tay can thiệp, cùng đấu tranh đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả lời với dư luận thế giới về trường hợp anh Pham Văn Viêm.

Nguyễn Hoàng Long
Thường Vụ Trung Ương/ĐảngDCND

dangdanchunhandan@yahoo.com                    

 

The People's Democratic Party   

01 January 2006
 
Reference: Release Translator Pham Van Viem

• Amnesty International
• Committee to Protect Journalists
• Reporters Without Borders
• Human Rights Watch
• Bulgaria Embassy
• Everyone Concerns about Human Rights in
Viet Nam

Mr. Pham Van Viem was arrested by Vietnam’s secret agents on 23 October 1990 in Sofia, Bulgaria. Viem, a civil engineer, was the one who translated a book titled “Fascism” in Bulgarian into Vietnamese. In desperation concerning the book might be published, the Vietnamese authorities confiscated a translated draft version and arrested him at the residential complex where he resided in Sofia.

The book “Fascism” was written in Bulgarian in 1967 by Dr. Jeliu Jelev, a member of the Bulgaria Communist Party and was a retired professor at the Literature University in Sofia, Bulgaria. Dr. Jeliu Jelev eventually became the first elected president by the people of Bulgaria after the revolution in East Europe.

The book exposed the essence of dictatorship of the fascist government, similar to the dictatorial regime of the communist government. Therefore a Vietnamese individual in Bulgaria dared to translate it into Vietnamese was deemed as unacceptable by the Vietnam government. That was the main cause for the tragic fate of Pham Van Viem. After his arrest, Viem escaped and lived in hiding in Bulgaria. Nevertheless for over seven years living in Bulgaria, in December 1997, he was arrested by Vietnam’s secret agents and brought to Vietnam. It has been almost nine years since the arrest: No one knows of his fate? Where he being held? Dead or alive?
 
Today, after a number of attempts, the People’s Democratic Party (PDP) has discovered Viem is still alive. From 1997 to present, he has been detained at zone B15 (administrating by an agency A24, a member of Bureau National Police). Zone B15 is situated in Kim Giang-Thanh Xuan district, Ha Noi which located behind Thang Long-Ha Noi cigarette manufacturer.

Vietnam always cited the respect for Human Rights, recently published a so called White book and affirmed the respect for all basics in Human Rights. However, the government has been detained an individual for over eight years without trial, completely forgotten simply the work of interpretation a book that made the regime unease.
 
To alert conscience of humanity regarding a tragic life of Mr. Pham Van Viem, who has been in detention simply for the work translation of a book exposing the crimes of the Fascist regime. The People’s Democratic Party urgently would like to announce the case of Viem for prompt consideration. We call on organizations concerning the violation of Human Rights in Vietnam and ask for your action in bringing attention to Vietnam’s top officials with the immediate release of Mr. Pham Van Viem.
 

Nguyen Hoang Long
Central Committee Member

dangdanchunhandan@yahoo.com