Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Verhalen uit Noordoost Friesland

In de loop der tijd is in de rubriek Nieuws met enige onregelmatigheid een Verhaal van de Maand opgenomen. Het blijkt in de praktijk vrij lastig te zijn om elke maand een nieuw verhaal te plaatsen. Inmiddels is echter al een behoorlijk aantal verhalen online gezet. Daarom is een aparte pagina gemaakt voor deze verhalen die alle betrekking hebben op de historie van Noordoost Friesland.
Bij voorkeur plaatsen we natuurlijk eerst het verhaal in ons kwartaalblad De Sneuper. Echter, (te) lange verhalen of verhalen die reeds op papier gepubliceerd zijn kunnen prima in deze rubriek hun plaats vinden. Er zullen dus wel nieuwe verhalen worden toegevoegd, maar op onregelmatige basis. Mocht u zelf nog een verhaal hebben die in deze rubriek past, stuurt u dan een tekstbestand naar het emailadres van de vereniging.

Verhaal van de Maand Januari 2008:
Zee-protest, 1835.
Verhaal van de Maand Februari 2006:
Het Grootschippersgilde te Dokkum.
Verhaal van de Maand December 2005:
Verslag van een reis naar Amerika in 1922 door ds T.D. Prins.
Verhaal van de Maand Augustus/September 2005:
Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
Verhaal van de Maand Juni/Juli 2005:
Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
Verhaal van de Maand April/Mei 2005:
Begrafenis te Ferwerd 1808/1809
Verhaal van de Maand Februari/Maart 2005:
Oene Ramsneus, Sijtse Jochums en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
Verhaal van de Maand Januari 2005:
Heinrich kwam naar Ee (1710)
Verhaal van de Maand December 2004:
Gedenkstenen in de kelder van het gemaal te Ezumazijl
Verhaal van de Maand November 2004:
Bezetene Anna van Ezumazijl (1634)
Verhaal van de Maand Oktober 2004:
Grietman van Oostdongeradeel zag de satan (1638)
Verhaal van de maand mei/juni 2004:
Het bekkeneel van Dirk Raphaels Camphuysen
Verhaal van de maand februari/maart 2004:
Waarom een gevelsteen te Leeuwarden terug moet naar Ee
Verhaal van de maand december 2003/januari 2004:
Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
Verhaal van de maand november 2003:
De 'Heer van Zweden' voor altijd verbannen (1693)
Verhaal van de maand juni/juli/augustus 2003:
Wie herkent leerlingen van schoolklas te Ee, 1954/1955 ?
Verhaal van de maand april/mei 2003:
Trekschuit te Dokkum
Verhaal van de maand maart 2003:
Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
Verhaal van de maand februari 2003:
Igo Galama te Ezonstad
Verhaal van de maand januari 2003:
Aardbeving te Hallum, anno 1756
Verhaal van de maand december 2002:
De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
Verhaal van de maand november 2002:
Kollumer Oproer in 1634
Verhaal van de maand oktober 2002:
Anjumer schoolmeester moest te pronk staan (1526)
Verhaal van de maand september 2002:
Burgerboeken Dokkum (1574 - 1798)
Verhaal van de maand augustus 2002:
Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
Verhaal van de maand juli 2002:
Johannes Fockema (1745-1820)
Verhaal van de maand juni 2002:
Dokkumer werd het gezicht ontnomen (1517)
Verhaal van de maand mei 2002:
Jan Braak en zijn familie uit Kollum
Verhaal van de maand april 2002:
Dominee Brunsvelt in de problemen (17e eeuw)
Verhaal van de maand maart 2002:
Gildepenning van Geert Siedses van der Werf, Dokkum, 1785 (met foto's)
Verhaal van de maand februari 2002:
Brief uit 1753 van Hotse van Sinderen van Dokkum naar New York
Verhaal van de maand januari 2002:
Grafstenen in de vloer van de Ned.Herv. kerk te Niawier
Verhaal van de maand december 2001:
De Commune te Engwierum
Verhaal van de maand november 2001:
Wist u dat ...? (met o.a. Admiraliteit van Friesland te Dokkum rond 1600 !)
Verhaal van de maand oktober 2001:
Het beurtschip De Stad Dockum in 1933 (met foto).
Verhaal van de maand september 2001:
Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd .
Verhaal van de maand augustus 2001:
Waar armoede toe kan leiden.
Verhaal van de maand juli 2001:
Aantekeningen van lezingen van Jurjen Jan Ronner
Verhaal van de maand juni 2001:
Een bijzondere voorouder van Oeble Ypes Viersen (met foto's)
Verhaal van de maand mei 2001:
Oude foto van Café Altena op de Streek bij Dokkum
Verhaal van de maand april 2001:
Afscheid van Morra (emigratie naar Argentinië rond 1889)
Verhaal van de maand maart 2001:
De feepest yn Fryslân
Verhaal van de maand februari 2001:
Gildereglement bierbrouwers Dokkum, 1648
Verhaal van de maand januari 2001:
Gevelstenen in Dokkum (2), De Gulden Butterton, 1643
Verhaal van de maand december 2000:
Iets over hondenkarren
Verhaal van de maand november 2000:
De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
Verhaal van de maand oktober 2000:
Het tolhuis onder Oudwoude
Verhaal van de maand september 2000:
De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg (Dokkumer Lokaaltje)
Verhaal van de maand augustus 2000:
Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
Verhaal van de maand juli 2000:
Emigratie naar Amerika
Verhaal van de maand juni 2000:
Gevelstenen in Dokkum (met foto's), De Gouden Hand, 1743
Verhaal van de maand mei 2000:
Register Buurplichtigen Oostdongeradeel, 1853 (met een lijst met meer dan 1500 namen: inladen duurt enige tijd)
Verhaal van de maand april 2000:
Van kloosteruithof tot schapenboerderij
Verhaal van de maand maart 2000:
Een (Vergeten) dijkdoorbraak in 1686
Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.