Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Борис Сарафов

 1. Предговор
 2. Куси биографски податоци. - Првиот македонски комитет во Софија. - Сарафов со голема чета го напаѓа град Мелник По враќањето Сарафов заминува во Петербург и таму стапува во Генералштабната воена академија.
 3. Вратен во Софија, Сарафов се среќава со Делчев. - Првенствено треба да се најдат пари. - Сарафов преку Цариград доаѓа во Св. Гора. - Пречек на српскиот крал во Хилендарскиот манастир. - Преку Солун Сарафов се враќа во Софија. - Основањето на офицерските „братства“. Немирен Сирафов прави смели планови и заминува пак во Петербург.
 4. Сарафов застанува на чело на Македонскиот комитет во Софија. - Неговите односи со Ѓорче Петров и со Гоце Делчев. – Првото мешање во работите на Внатрешната организација. - Прекин на врските со Ѓорче. - Бурна активност на Софискиот комитет. - Парични средства и купување на оружје.
 5. Меморандум до европските владетели и до султанот. - Основање на весникот „L`Effort“ во Париз. - Сарафов кај генерал Куропаткин. – Формирање на „стрелачки дружини“. - Сарафов кај рускиот пратеник во Софија Бахметјев. - Апсење на Сарафов и на неговите другари од Комитетот.
 6. Стојан Михајловски застанува на чело на Коммтетот. - Интриги од страна на генерал Цончев против Сарафов. - Редовниот македонски конгрес го избира Цончев за претседател на Комитетот. - Сарафов заминува во странство, да бара парични средства за ослободителното дело.
 7. Сарафов се среќава во Виена со фон Милер, подоцнежен австриски цивилен агент во Македонија. - Средби на Сарафов со истакнати политички личности во Париз. - Преговори со српските претставници Балукчиќ и Симмќ. во Минхен и Будимпешта. - Сарафов и Давидов во Белград. - Неуспех насекаде. - Богатиот Англичанец - Остер судир со Цончев на мак. конгрес.- Расцеп на конгресот, формирање втор мак. Комитет на чело со инженер Станишев.
 8. Сарафов попусто предлага решителни мерки против Цончев. - Сарафов во странство. – Се враќа во Софија поради доаѓањето на гроф Ламсдорф. - Значајни разгледувања по прашањето поставено од Солун, дали да се крене востиние. - Сарафов заминува со чета во Македонија. - Борбата кај село Владимирово.
 9. Сарафов го продолжува патот накај Битолско. - Неговата средба со битолското раководство. - Советувања, како да почне востанието. - Обиколка низ реоните пред конгресот во Смилево. – Сарафов држи охрабрувачки речи низ селата. - Пристигнување во Смилево.
 10. Сарафов на Смилевскиот конгрес. - Последиците од солунските атентати. - Членовите на главниот штаб на востанието во обиколка.
 11. Груев и Сарафов решаваат за датата на востанието. - Протестно писмо до конзулите. - Дејноста на Сарафов по 20 јули. - Решение за демобилизација. – Собирање на оружјето. - Сарафов по повеќе премрежија се враќа во Бугарија.

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik