Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

TASIYICI  BOLUMULER

    ( TEKNE )    

Istanbul   

erkanalpugan@hotmail.com 

          

     

 

Belirli bir seyir için kullanılacak teknelerin, yeterli ölçülerinin hesaplanması gerekir. 

DEPLASMAN

Teknelerin yüzerken üstlerinde taşıdıkları her şeyleri ile birlikte toplam ağırlıkları diye tarif edilir. Mürettebat, toplam erzağın 2/3, yakıt ve suyunda 2/3 nü kapsar.

Ölçü birimi olarak Ton veya Long Ton ile ifade edilir.

Long Ton = 2240 lb = 1016 kg

Metrik Ton = 1000 kg

anlamına gelir. 

Deplasman yönünden tekneler sınıflandırılır.

Teknelerin ağır veya hafif olduklarını bilmek için deplasmanın tekne uzunluğuna oranı kullanılır.

Burada ;  Deplasman / ( Su hattı uzunluğu / 30,5 ) 3  formülü

 bize teknenin aşağıdaki tabloda bulunan Deplasman yönünden durumunu gösterir.

DL Oranı 

DEPLASMAN
380 - < Çok  Ağır
320 - 380 Ağır
250 - 320 Orta Ağır
120 - 250 Hafif
50 - 120 Çok Hafif
50 - > Ultra Hafif

ÖRNEK 

Tekne Deplasmanı = 5,6 Ton

Su Hattı Uzunluğu = 7,65 Mt

5,6 / ( 7,65 / 30,5 ) 3

5,6 / ( 0,250 x 0,250 x 0,250 )

5,6 / 0,0156 = 358

 

Çıkan 358 rakamı teknenin ağır tekne olduğunu gösteriyor.

Yukarıdaki listede bulunan sınıflandırmaya göre sizde teknenizin sınıfını bulabilirsiniz.

 

YÜK - BATMA FAKTÖRÜ

Teknenizin kaç kg. yükle kaç cm. batacağını aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz.

1cm/kg = su hattı alanı x 10,25

ÖRNEK

Su hattı uzunluğu = 7,10 m

Su hattı genişliği = 2,30

Su hattı alanı = 7,10x2,30= 12,41

1cm batma=12,41x10,25=127

Bu teknenin 1cm batması için 127 kg ağırlık gerekir.

Mürettebat = Kişi Sayısı x 72 kg.

Erzak = Kişi sayısı x gün x 2,8 kg

Su = Kişi sayısı x gün x 3,8 lt.

Güvenlik rezervi = Toplam erzak ve su miktarı x gün x 1,5

Kişisel eşya = Kişi sayısı x 55 kg

DEPLASMAN = ( MÜRETTEBAT + GÜVENLİK REZERVİ + KİŞİSEL EŞYA ) x 7

 

TEKNE DENGESİ

Başı ( pruva ) ve kıçı ( pupa ) ortasına kıyasla inceltilmiş olup, güverte alanına göre iki tarafı simetrik olmalıdır.

Tekne formu, ileri harekette suya en az direnç gösterecek şekilde olmalıdır.

Teknenin yana kaymasını önlemek için salma kullanılır.

Dengeli bir tekne baş - kıç ve yalpa hareketlerinden en az etkilenmeli , dönme hareketini ise en kısa zamanda yapmalıdır.

Tekneler denizde üç ayrı eksen etrafında hareket eder.

TULANİ DENGE  ( Baş - Kıç  hareketi )

ARZANİ DENGE  ( Yalpa,( iskele - sancak  ) hareketi )

LATERAL DENGE  ( Dönme,( iskele - sancak ) hareketi. ) 

 

 

FORM DENGESİ

Durgun ve rüzgarsız bir suda duran dengeli bir tekne iki kuvvetin etkisi altındadır ve teknenin vaziyeti ne olursa olsun ağırlık merkezi değişmez.

(G) Tekne ağırlık merkezi olup genellikle (C) nin üstündedir.

(C) Taşırılan su kütlesinin ağırlık merkezi

Yüzen teknenin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığına eşitdir.

         Yer çekimi ve yüzdürme.

Yer çekimi bir cismin dünyanın merkezine doğru çekilmesidir. 

( Sir Isaac Newton’un elması )

Bir cisme ağırlığını veren yer çekimi, tekneyi suyun içine çekmeye çalışır.

Yer çekiminin aksi yönünde bir kuvvet olan yüzdürme kuvveti ise tekneyi yukarı kaldırır.

( Arsimed Kanunu )

Bir cismin yüzüp yüzemeyeceği, batan kısmının taşırdığı sıvıdan ağır yada hafif olmasına bağlıdır.

Bir litre saf su bir kilogram olduğundan, Her hangi bir cismin bir litresi bir kilogramın altındaysa  suda  yüzer. 

 

 AĞIRLIK DENGESİ

(G) Tekne ağırlık merkezi ne kadar çok aşağıda olursa,tekne dengeli ve yalpalardan az etkilenir.

 

HIZ DENGESİ

Yana yatmış şekilde seyreden bir tekne, normal hatlarında yüzemeyeceğinden, ortasından ilerisi suya daha fazla batıktır.Tekne hızı ile pruvasının şekli sonucu olarak, tekneyi doğrultmaya çalışan su mukavemetinin sonucunda bir ( yanak tesir ) kuvvet oluşur.

Yana yatmış seyreden teknenin hızının düşürülmemesi gerekir.

 

TAŞIYICI KISIMLAR

On yedi bölüm olarak aşağıda belirtilmiştir.

1.Ana Omurga :

Teknenin temelini teşkil eder. Baştan kıça kadar uzanır.

2.Kontra Omurga :

Ana omurganın zedelenmemesi için altına konan omurga.

3.Yalpa Omurgası :

Teknenin yalpasını azaltmak için su kesiminin alt kısmına konan uzun parçalar.

4.Baş Bodoslama :

Omurgadan baş tarafa kaldırılan kısım.

5.Kıç Bodoslama :

Omurgadan kıç tarafa kaldırılan kısım.

6.Salma :

Tekne toplam ağırlığının % 40 - 38  kadar olmalıdır. ( Yelkenli teknelerde. )

Teknede yanal kaymayı azaltmalı. (  Salma yüzeyinin alan ölçüsü  m2.  )

Yeterli güçte doğrultma monenti sağlamalı. (  Salma Ağırlık Ölçüsü  .  )

İskele Sancak yatmayı söndürmeli.

Manevralarda dümeni engellemeden teknenin rotasında gitmesini sağlamalı.

Ağırlık merkezini aşağıda tutmalıdır.  

Kurşun  ( Pb = 11,34  gr / cm3 )

Demir  ( Fe = 7,86  gr / cm3 )

Teknelerin su altı lateral profilleri ayni zamanda yelken ile salma arasındaki ilişkiyi de belirler.

Teknenin yelken alanı, teknenin su altı kesiti, salma şekli ve salma alanı ile bağlantılıdır.

Bu ilişki yaklaşık olarak.

Boydan boya salmalarda ; Dümen palası dahil toplam lateral alanın, yelken alanının oranı % 12 - 16 arasında olmalıdır.

Finn salmalarda ; Dümen palası hariç sadece salma, yelken alanının % 7 - 10 arasında olmalıdır.

Hareketli salmalarda ; Sadece salma, yelken alanının % 5 i olabilir.  

7.Posta ve Iskarmoz ( Eğriler ) :

Üzerlerine kaplamaların vurulduğu eğriler.

8.Kaplama :

Postalar üzerine boyuna kaplanan malzemeler. ( ağaç vb. )

9.Kemere :

Bir alabandadaki postaları diğer alabandaya bağlamak üzere alabandadan alabandaya uzatılan kavisli malzemeler ( ağaç vb. ). Bunların üzerine güverte malzemeler ( ağaç vb. ) konur.

10.Öksüz Kemere :

Makine kaportası veya ambar ağızları gibi açık yerlerin iki yan tarafına konan yarım kemerelere denir.

11.Karina :

Teknenin su yüzünden aşağıya omurgaya kadar olan dış kısmıdır.

12.Borda :

Teknenin su seviyesinden yukarıya küpeşteye kadar olan dış kısmıdır.

13.Alabanda :

Teknenin yan çalıklarının yukarıdan aşağıya kadar olan iç kısmıdır.

14.Çene:

Baş tarafta bodoslama ile omurga arasındaki kavisli yerdir.

15.Çalım veya kuruz.

Kıç tarafta sudan aşağıda olan dar kısımdır.

16.Sintine.

Teknenin en alt iç kısmıdır.

17.Güverte :

Ana güverte, Rüşvet güverte, Palavra güverte, Kontra tavlun güverte tavlun güverte, zırh güverte.

GÜVERTE ÜSTÜ KISIMLAR

İskele tavası

Gemi iskelelerinin en alt ve üst kısımlarındaki dört köşe kısımlardır.

Lumbar ağzı

Yolcuların gemiye girmeleri için bordada açılan dört köşe kapaklar.

Armuz

Yan yana gelen kaplama veya güverte tahtalarının arasında, uzunluğuna olan açıklık.

Sugra

Baş başa bitişik olarak gelen güverte veya kaplama tahtalarının aralarında, enine hasıl olan açıklık.

Puntel

Güvertenin kuvvetlendirilmesi maksadıyla alttan dikine vurulan destekler ile güverte üzerindeki vardevelaları tutmak için güverte üzerine dik konulan demir veya pirinç çubuklar.

Vardevela

Küpeştenin altındaki veya üzerindeki puntellere bağlı ve güverteye paralel demir veya pirinç çubuklardır. Tentelerin yakalarını bağlamak için kullanılan ve puntellerin üst başlarında boyuna geçirilen tellere de Vardevela denir.

Manika

Geminin ambar, makine dairesi vs. gibi kapalı kısımlarına temiz hava girmesi için açılan deliklere konulan hava boruları.

Baba

Halat ve tel bağlamak için gemi güvertesine bağlı demir sütunlar.

Koç boynuzu

Baş ve kıç omuzlukları ile mataforaların üzerinde bulunan ve halat volta etmek için kullanılan boynuz şeklinde iki kulaklı demir.

Mapa

Güverte üzerinde bulunan sabit halkalar.

Irgat

Geminin demirini denize funda etmek ve tekrar gemiye almak için kullanılan baş kasara üzerinde bulunan makine.

Vinç

Gemiye yük yüklemek için kullanılan ambar ağızların yakın konulan makineler.

Küpeşte

Postaların baş taraflarına boyuna geçirilen ağaç veya demirlerdir.

Frengi delikleri

Güvertedeki suların denize akması için bordaya açılan deliklerdir.

Kurt ağzı

İçinden halat geçmesi için güverteye üzerinde baş ve kıç omuzluklarına bağlanan demir yastıklar.

Portuç

Aletler ve boya vs. saklanması için dolap ve kapalı bölmeler.

Lumbuz

Işık veya havanın gemiye girmesi için bordaya açılan yuvarlak delikler.

Kör kapak

Lumbuzları içeriden kapayan demir kapaklar.

Loça

Demir zincirinin geçmesi için baş omuzlukları ile güvertedeki zincir delikleridir.

Şeytan Çarmıhı

Gemicilerin bordadan aşağıya inebilmesi için kullanılan ip merdivenler.

Falaka

İki matafora cundaları arasında bulunup can halatlarının bağlı bulunduğu tel halat.

Kamara  

 

Hit Counter

SiTE HARiTASI

                                    

madde işareti

DENİZLER_________________________   

madde işareti

DENİZ KIYILARI____________   

 
madde işareti

AK DENİZ KIYILARI  

madde işareti

EGE DENİZİ KIYILARI

madde işareti

MARMARA DENİZİ KIYILARI

madde işareti

KARADENİZ KIYILARI

madde işareti

DENİZLERİ ETKİLEYEN OLAYLAR___   

madde işareti

ATMOSFER

madde işareti

METEOROLOJİ  

madde işareti

RÜZGARLAR

madde işareti

AKINTILAR

madde işareti

DALGALAR

madde işareti

SİS

madde işareti

YAĞIŞ

madde işareti

HAVA TAHMİNİ_____________

madde işareti

DENİZLERDEKİ CANLILAR___________   
madde işareti

BALIKLAR_______________________   
madde işareti

DENİZ BALIKLARI_______________________    
madde işareti

AKYA    

madde işareti

AY BALIĞI

madde işareti

BALON BALIĞI

madde işareti

BARBUNYA

madde işareti

BERLAM

madde işareti

ÇAÇA

madde işareti

ÇAMUKA

madde işareti

ÇİPURA - ALYANAK  

madde işareti

ÇİTARİ

madde işareti

DENİZ ATI

madde işareti

DENİZ İYNESİ

madde işareti

DİL BALIĞI

madde işareti

DÜLGER BALIĞI  

madde işareti

EŞKİNA ( TAŞ BALIĞI )

madde işareti

FENER BALIĞI  

madde işareti

GELİNCİK

madde işareti

HAMSİ

madde işareti

HANİ BALIKLARI

madde işareti

HOROZ BİNA

madde işareti

İNCİ BALIĞI

madde işareti

İSKARMOZ ve BARAKÜDA

madde işareti

İSKORPİT  

madde işareti

İSPARİ   

madde işareti

İSTAVRİT   

madde işareti

İSTRANGİLOS

madde işareti

İZMARİT

madde işareti

KAĞIT BALIĞI

madde işareti

KALKAN

madde işareti

KARAGÖZ  

madde işareti

KAYA BALIKLARI  

madde işareti

KAYIŞ BALIĞI

madde işareti

KEFAL

madde işareti

KILIÇ BALIĞI  

madde işareti

KIRLANGIÇ BALIKLARI  

madde işareti

KİRPİ BALIĞI

madde işareti

KÖPEK BALIKLARI  

madde işareti

KOLYOZ  

madde işareti

KORDELA BALIĞI

madde işareti

KUM BALIĞI

madde işareti

KUPES  

madde işareti

KURBA BALIĞI

madde işareti

LAPIN - ÇIRÇIR - KİKLA - GÜN - ÖRDEK

madde işareti

LEVREK   

madde işareti

LİPSOZ  

madde işareti

LÜFER  

madde işareti

MALTA PALAMUTU

madde işareti

MELANURYA

madde işareti

MERCAN BALIKLARI  

madde işareti

MERSİN BALIKLARI  

madde işareti

MEZİT - MEZGİT  

madde işareti

MİNAKOP  

madde işareti

ORKİNOS ( TON BALIĞI )  

madde işareti

PALAMUT - TORİK   

madde işareti

PASPAS BALIĞI   

madde işareti

PİSİ BALIĞI

madde işareti

RİNGA

madde işareti

SARDALYA   

madde işareti

SARI GÖZ

madde işareti

SARI AĞIZ

madde işareti

SİNAGRİT  

madde işareti

TAŞ EMEN ( EMİCİ BALIKLAR )

madde işareti

TEKİR   

madde işareti

TİRSİ   

madde işareti

TRAKONYA   

madde işareti

USKUMRU   

madde işareti

UÇAR BALIKLAR

madde işareti

ÜZGÜN BALIĞI

madde işareti

VANDUZLU BALIK

madde işareti

VARSAM   

madde işareti

YILAN BALIKLARI

madde işareti

ZARGANA   

madde işareti

YUMUŞAKÇALAR  

madde işareti

KABUKLULAR   

madde işareti

DENİZ BİTKİLERİ   

madde işareti

DENİZCİLİK____________________   

madde işareti

YÜZME  

madde işareti

TEKNELER________________________   

madde işareti

TAŞIYICI BÖLÜMLER  

madde işareti

YÜRÜTÜCÜ BÖLÜMLER  

madde işareti

TAMAMLAYICI UNSUR  

madde işareti

NAVİGASYON ( SEYİR )  

madde işareti

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ 

madde işareti

YELKEN SEYİR'İ___________________   

madde işareti

KUVVETLERİN ANALİZİ  

madde işareti

YELKENLİ TEKNE HAREKETİ  

madde işareti

YELKENLİ TEKNE DENGESİ  

madde işareti

SEYİR'E BAŞLAMADAN ÖNCE   

madde işareti

SEYİR'E ÇIKIŞ ve DÖNÜŞ  

madde işareti

RÜZGAR ÜSTÜ SEYİR  

madde işareti

RÜZGAR ALTI SEYİR  

madde işareti

ALABORADAN KURTULMAK   

madde işareti

T.C. AMATÖR DENİZCİLİK MEVZUATI_______________   

madde işareti

AMATÖR TEKNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER   

madde işareti

AMATÖR DENİZCİLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER   

madde işareti

AMATÖR DENİZCİ SINAVINA GİRECEK OLANLARIN BİLMESİ GEREKEN BİLGİLER.      

madde işareti

BALIKÇILIK____________________________________   
madde işareti

OLTACILIK   

madde işareti

MAKİNE İLE BALIK AVCILIĞI  

madde işareti

AĞCILIK ve BALIK AĞLARI   

madde işareti

BALIK YEMEKLERİ    

madde işareti

DALGIÇLIK TEKNİĞİ____________________   

madde işareti

SU ALTI FİZYOLOJİSİ   

madde işareti

SU ALTI FİZİĞİ   

madde işareti

İLK DALIŞ ARAÇLARI   

madde işareti

ALETLİ DALIŞ ARAÇLARI   

madde işareti

DEKOMPRESYON ZAMANI  ( SIFIR ZAMANI )   

madde işareti

SU ALTI TEHLİKELERİ   

madde işareti

HİPOTERMİYA   

madde işareti

SU ALTI FOTOGRAF ve FİLİMCİLİĞİ  

madde işareti

SU ALTI TÜFEK ve ZIPKINLA BALIK AVLAMA TEKNİĞİ