Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Om AlphaOmegaReiki,  Föreningen  Bakgrunden,  Filosofin, Om Reiki, Liten healingskola, olika reikinitieringar, AlphaOmega Karuna Reiki, Behandlingen,  Kursinnehåll, Kursdatum och föreläsningar, Terapeuter  Frågeforum,  Skriv i gästboken   Läs i Gästboken       E- mail   

________________________

Nätverket och organisationen

Kompetens, Kreativitet och Känsla

Som AlphaOmega Reikiterapeut har du möjlighet att från och med i höst vara med i ett rikstäckande nätverk av AlphaOmega Reiki terapeuter.

Nätverket bygger på ett horistontellt ledarskap, dvs ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Som medlem får du:

Påbyggnadskurser i olika ämnen inom området AlphaOmega Reiki och senare lokala och regionala medlemsträffar

Möjligheter att ordna och annonsera om egna kurser

En medlemstidning med det senaste inom reiki, energimedicin och personlig utveckling.

Möjlighet att delta i en etik- och stödgrupp för andra AOReikiterapeuter

__________________________________

På hemsidan

kan du se vilka som håller kurser på din ort, hitta AlphaOmegaReiki terapeuter och utvecklingsgrupper som finns nära dig eller kontaktpersoner

Annonsera om egna kurser om du är med i nätverket

läsa mer om AlphaOmega Reiki

Frågeforum för de som gått kurser

Gratiskurser i healing för att upptäcka din egen helande förmåga, för att kunna ge healing till dig själv och andra.

 

alphaomegareiki@angelfire.com