<< Terug naar overzichtspagina

 

Joannes Baptist Billiet          X Poeke 23/08/1712

(fs Jacobus  X  Suzanna Maria Vanden Berghe)

° Tielt 13/11/1681

+ Poeke 11/12/1735: 54 jr

Rosa Damours

(fa Emmanuel  X  Philippa Daveloose)

° Poeke 06/05/1682

 

 

Huwelijksgetuigen: Biliet Gaspar Louis (broer) & Daveloose Philippa

 

Kinderen Billiet:

1. Maria Philippa Petronelle

° Poeke 31/05/1713
+ Gent 23/09/1780: 67 jr

2. Carolus Emmanuelis

° Poeke 12/09/1714
+ Poeke 06/06/1769 : 54 jr
X Vinkt 14/12/1741  Francisca Van Wonterghem

3. Joanna Theresa Coleta

° Poeke 07/03/1716

4. Angela Catharina

° Poeke 13/06/1717
+ Gent 06/10/1756: 39 jr

5. Anna Francisca Jacoba

° Poeke 15/12/1718

6. Petronella Rosa

° Poeke 25/03/1720

7. Joseph

° Poeke 19/05/1721

8. Isabella Clara

° Poeke 24/04/1723
+ Gent Klein Begijnhof 14/03/1777: 53 jr

9. Catharina Jacoba (tweeling)

° Poeke 16/01/1726

10. Jacobus (tweeling)

° Poeke 16/01/1726

 

 

Doopgetuigen:

Kind

Dooppeter & doopmeter

 Maria Philippa Petronelle

Biliet Gaspar Louis & Daveloose Philippa

 Carolus Emmanuelis

Depreudhomme Carolus Francis & Vande Berghe Petronelle

 Joanna Theresa Coleta

Damours Giselbert & Vande Eynde Marie Cornelia

 Angela Catharina

Debaets Gerard & Damours Elisabeth

 Anna Francisca Jacoba

Antonissen Joannes (pastoor) & Damours Anna Francisca

 Petronella Rosa

Vanbiesbroek Petrus & Vancraembrugge Petronelle

 Joseph

Depreudhomme Albert Florent & Pauwels Eleonora

 

 

Jan-Baptiste Billiet werd rond 1712 baljuw (= ambtenaar op bestuurlijk en rechterlijk gebied). Zijn huwelijk met Rosa Damours had daar veel mee te maken, want de familie Damours was een invloedrijke familie in Poeke. Jan-Baptiste Billiet volgde namelijk zijn overleden schoonvader Emmanuel Damours op, die van 1676 tot zijn dood in 1710 baljuw was geweest.

Tussen 1719 en 1721 moet Jan-Baptiste Billiet zijn baljuwambt verwisseld hebben met dat van griffier. Soms werd die functie ook “notaris publicq” genoemd.

In de periode 1722 tot 1735 werden in Poeke een aantal “Staten van Goed” door hem opgesteld. In sommige van die erfenisregelingen noemde hij zichzelf “greffier als executeur testamentaire” en in andere notaris Jan Bap-te Billiet”.

Bij zijn dood in 1735 was hij griffier van Poeke en Kanegem.

 

In zijn laatste levensjaar had hij in februari 1735 nog een “venditie” geleid, maar de rekeningsakte ervan had hij niet meer afgewerkt toen hij in december 1735 overleed. De rekeningsakte van die venditie werd pas in juni 1736 afgewerkt door zijn vrouw: “jouffrauw de weduwe van wijlent Sr Jan Baptiste Billiet in zijn leven greffier dezer baronie” (Sr is de afkorting van Sieur of Seigneur = heer). Zijn vrouw was dus ook goed geschoold om zo’n document te kunnen uitrekenen en opschrijven, voortgaande op de nagelaten geschriften van haar man. In die tijd waren nochtans veel vrouwen nog analfabeet, maar dat was bij Rosa Damours dus anders.

 

De Latijnse begrafenisakte van het parochieregister vermeldt dat Joannes Baptist Billiet gestorven is in Gent (“obiit Gandavi”) en begraven werd in het midden van de kerk van Poeke vóór de bank van de schepenen (“sepultus est in medio ecclesiae de Pouques ante scamnum scabinovum”). Belangrijke mensen werden in die tijd niet op het kerkhof begraven, maar in de kerk zelf.

 

De regeling van de erfenis van het sterfhuis Jan Baptist Billiet ging met enige moeilijkheden gepaard, want er was een proces lopende tussen de weduwe van Jan Baptist Billiet (als eiser) tegen de burgemeester en schepenen van Tielt, de baron van Poeke en de burgemeester en schepenen van Poeke (als verweerders). Het proces kreeg pas uitspraak op 7 juli 1742, waarbij de weduwe een Staat van Goed van het sterfhuis van haar man aan de andere partijen diende te geven.

 

 

Van de kinderen zijn volgende zaken bekend:

-        Vanaf 1739 volgde zoon Charles Emanuel Billiet zijn vader op en werd eveneens “greffier” van Poeke en Kanegem.

-        Dochter Marie Philippina Billiet werd begijntje in het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth te Gent. Na een tijd als kandidaat-begijn en nadien als novice volgde voor haar op 25 november 1736 de plechtige “steding tot begijn” (=opname in het begijnhofstadje 'de stad van Jezus', als 'bruid van Christus'). Ze woonde in het “Convent Ten Hove”. Het Groot Begijnhof telde 18 conventen (= gemeenschapswoningen) die elk een eigen naam hadden. Ze overleed in het begijnhof in 1780 op de leeftijd van 67 jaar.

-        Dochter Angeline Catharine Billiet werd ook begijntje. Net als haar zus woonde ze in 1736 als “begijntien int convent ten Hove int Groot Begijnhof tot Ghent”. Ze was toen 19 jaar oud. Ze overleed er in 1756 op 39-jarige leeftijd.

-        Dochter Isabella Clara werd begraven in het Klein Begijnhof van Gent. Ze was geen echt begijntje want ze werd genoemd: “weerelijcke dochter”. Wereldlijke en geestelijke dochters in een begijnhof legden geen geloften af en bleven dus leek, in tegenstelling tot begijntjes. Wereldlijke dochters zoals Isabella Clara Billiet waren vermoedelijk ongehuwde vrouwen die geen enkele gelofte aflegden, maar in het begijnhof een vroom en zedig leven leidden. Geestelijke dochters waren ongehuwde vrouwen die eveneens leken bleven, maar toch de gelofte van maagdelijkheid hadden afgelegd, en onder de leiding van een priester (een geestelijke) een vroom leven leiden.

 

In Gent waren er sinds de 13de eeuw twee begijnhoven: het “Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen” gelegen aan de Lange Violettestraat, en het “Groot Begijnhof Sint-Elisabeth” gelegen tussen de Begijnhoflaan en de Rabotstraat.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Opzoekingen van dhr Ronny Vandenbussche

-          Parochieregisters Poeke (gemeentearchief Aalter) en Gent via https://search.arch.be/nl/themas/tips/98-parochieregisters

-          Lijst “Staten van Goed” , via http://www.vvfmeetjesland.cjb.net/  > Digitale bronnen > zoekwoord = Billiet > Bewerking staten van goed Poeke.

-          Boek “Geschiedenis van Poeke”, door Ivan Hoste en Luc Stockman, 1985.
Pagina’s: 43 (rechter kolom 3de alinea), 45 (rechter kolom 3de alinea), 57 (lijst baljuws), 129 (rechter kolom 5de alinea).

-          Tijdschrift “Het Land van Nevele” jaargang XVIII Aflevering 1 (maart 1987) pg 51: lijst overleden begijntjes van het groot begijnhof Sint-Elisabeth te Gent, gebaseerd op de overlijdensakten van het Groot Begijnhof van 1701-1787: Marie Philippina Billiet fa Jan Baptiste en Rosa Damoers, geboren te Poeke, 67 jaar oud.

-          Websites van begijnhoven in Gent: http://www.elisabethbegijnhof.be/ en http://users.telenet.be/kleinbegijnhof/

-          Gegevens over begijntjes via John Strouwen van de vzw ‘Elisabeth-Begijnhof’. De beide zussen Billiet uit Poeke waren ingeschreven in het “convent Ten Hove” dat uitkijkt op de zijkant van de begijnhofkerk en waarin nu het 'Lokaal Dienstencentrum Ten Hove' (OCMW) is ondergebracht

 

<< Terug naar overzichtspagina