<< Terug naar overzichtspagina

 

Carolus Emmanuelis Billiet             X Vinkt 14/12/1741   Francisca Van Wonterghem

(fs Joannes Baptist  X  Rosa Damours)                                          (fa Joannes  X  Joanna Vereeke)

° Poeke 12/09/1714                                                               ° Vinkt 23/05/1723

+ Poeke 06/06/1769: 54 jr                                                     + Poeke 07/02/1769: 45 jr

 

Kinderen Billiet:

1. Maria Catharina Carola

° Poeke 28/12/1744
+ Poeke 18/10/1772: 27 jr
X Poeke 16/08/1770  Eugenius Franciscus Van Symay
XX Poeke 18/02/1772  Balduinus Clement

2. Isabelle Rosa Theresia

° Poeke 23/12/1746
+ Poeke 16/03/1788: 41 jr
X Poeke 10/09/1770  Franciscus Craeymeersch
XX Poeke 16/08/1784  Ludovicus Emmanuel Bouxsan

3. Maria Francisca

° Poeke 25/03/1749

4. Carolus Norbertus Dominicus

° Poeke 06/06/1750
+ Poeke 31/08/1750: 2,5 mnd

5. Clara Norbertina Coleta

° Poeke 08/07/1751
+ Poeke 11/09/1751: 2 mnd

6. Carolus Norbertus Constantinus

° Poeke 29/12/1752

7. Camilla Anthonia

° Poeke 11/04/1754
X Ruiselede
02/11/1776  Joannes Josephus Vantente

8. Carolus Franciscus

° Poeke 23/05/1755
+ Gent 11/04/1802: 46 jr
X Gent St-Salvator 19/06/1787 Joanna Maria Grenier

9. Joannes Albertus

° Poeke 10/10/1756

10. Marcus Antonius

° Poeke 31/05/1758
+ Aarsele 10/04/1819: 60 jr
X Aarsele 1791  Carolina Dierckens

11. Augustus Joannes Fidelis Amandus

° Poeke 03/08/1759
+ Poeke 17/08/1759: 14 dgn

12. naamloze zoon

°&+ Poeke 01/07/1760: 0 dgn

13. Augustus Florentius

° Poeke 07/11/1761

14. Coleta

° Poeke 29/04/1763
+ Poeke 27/07/1768: 5 jr

15. Philippus Joannes Petrus

° Poeke 26/05/1764
+ Ruiselede 24/10/1816: 52 jr

16. Petronilla Clara

° Poeke 06/09/1765
+ Poeke 14/02/1767: 1,5 jr

 

 

Van zodra Carolus Emmanuelis Billiet 25 jaar geworden was (in die tijd de leeftijd voor meerderjarigheid), volgde hij zijn vader op als griffier van de heerlijkheid Poeke en Kanegem.

In de periode 1739 tot 1768 werden in Poeke dan ook een hele reeks huwelijkscontracten en boedelbeschrijvingen door hem opgesteld en ondertekend als “greffier Charles Emanuel Billiet”.

Zijn vrouw Francisca Van Wonterghem was ook van hoge stand, want haar vader Joannes Van Wonterghem was de baljuw van Kanegem.

 

 

Verschillende kinderen uit Charles’ gezin waren zeer goed geschoold. De volgende Billiets uit Poeke werden vermeld als leerlingen van de Latijnse school te Tielt:

Zoon Marcus Antonius Billiet studeerde daarna, vanaf  oktober 1779, verder aan de universiteit van Leuven en werd er geneesheer.

Ook Augustus Florentinus Billiet ging in Leuven verder studeren vanaf 31/12/1783 en werd eveneens “medicine licenciatus” (medisch licentiaat, geneesheer).

 

Dochter Isabella Rosa Billiet baatte omstreeks 1780 een “cruydeniers ende merseniers wijnckel” uit, die gelegen was aan “de Plaetse” in Poeke.

Haar tweede man, Louis Bouxsan, en haar zoon Ivo Craeymeersch uit haar eerste huwelijk, werden volgens het boek “Geschiedenis van Poeke” op 9 maart 1785 beiden tot koster benoemd door de baron van Poeke “hun beyde levens gedurende”. (Opmerking: de juistheid van dit boek betreffende zoontje Ivo Craeymeersch is onzeker, want die jongen was in dat jaar amper 6 jaar oud, wat dus wel vreemd lijkt om al koster benoemd te worden. Een latere doopakte uit Aarsele van 29/10/1803 zegt dat Yvon Van Craeymeersch, toen 24 jaar, koperslager was te Ruiselede. Hij is dus nooit koster geweest.)

Van 1786 tot 1788 had Louis Bouxsan ook de functie van kerkmeester.

In die tijd had een koster het recht om zich te huisvesten in een kosterswoning, de “costerie”, net zoals een pastoor kon wonen in de pastorij. Maar Louis Bouxsan verpachtte de kosterij voor 4 ponden per jaar aan Amandus Martens.

In 1788 veranderde Louis Bouxan van beroep, want hij werd benoemd tot baljuw van de heerlijkheden Moortelwalle (grondgebied in Ruiselede rond de huidige Mortelwalstraat) en van ter Eken (in Poeke op de grens met Kanegem).

Tevoren was de familie Damours en een schoonzoon uit die familie daar baljuw geweest, en het was Isabella Damours, weduwe van de vorige baljuw Pieter-Theodoor de Meyer, die Louis Bouxan als nieuwe baljuw aanstelde. Familiebanden waren heel belangrijk om mooie postjes te bekomen. Een doopakte op 01/02/1789 van een kind van Louis Bouxan uit zijn tweede huwelijk zegt dat hij (in het Latijn) “praetores de Moortelwalle” was. Het Latijnse woord “praetores” kan begrepen worden als een schout, iemand met politiebevoegdheid.

Op 5 november 1792 deed Louis Bouxsan afstand van de kosterij van Poeke, en waarschijnlijk van al zijn rechten op het kostersambt. Een huwelijksakte in Poeke op 09/08/1796 vermeldt dat Amand Martens toen koster was in Poeke, wat een bevestiging is van bovenstaande verpachting van de kosterij aan hem.

 

Dochter Camilla Anthonia Billiet was getrouwd met de vrederechter van Ruiselede. Ze overleed wellicht kinderloos rond 1817.

Er ontstond discussie over haar erfenis, want verschillende van haar neven spanden een rechtszaak aan voor de rechtbank van Brugge om haar man te verplichten een Staat van Goed voor te leggen, zodat de familie Billiet inzage kon krijgen in de erfenis.

 

Zoon Carolus Franciscus Billiet trouwde in Gent en bleef er ook wonen in de parochie Sint-Michiels-Noord. Hij had de titel: “procureur in de Raad van Vlaanderen”.

 

Zoon Philippus Joannes Billiet bleef ongehuwd en overleed in Ruiselede waar hij in het dorpscentrum woonde. Als beroep werd opgegeven: “particulier” (privaat persoon).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Opzoekingen van dhr Ronny Vandenbussche

-          Parochieregisters Poeke (gemeentearchief Aalter) en Gent

-          Burgerlijke stand Aarsele en Ruiselede

-          Lijst “Staten van Goed” , via http://www.vvfmeetjesland.cjb.net/  > Digitale bronnen > zoekwoord: Billiet > Bewerking staten van goed Poeke

-          Boek “Geschiedenis van Poeke” door Ivan Hoste en Luc Stockman, 1985.
pagina’s: 34 (rechter kolom laatste regel), 43 (rechter kolom 3de alinea), 45 (rechter kolom 3de alinea), 96 (rechter kolom 2de alinea), 99 (linker kolom 2de alinea), 124 (rechter kolom 1ste alinea), 132 (linker kolom, lijst van de kerkmeesters).

-          Heemkundig tijdschrift “Mensen van Toen” 1995 Jaargang 5, artikel: Land van Nevele: Leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806 (p41), o.a. leerlingen Billiet uit Poeke.

-          Document van 1 februari 1818 van deurwaarder Pierre Joseph Dinnenette over de rechtszaak na het overlijden van Antoinette Camille Billiet, echtgenote van JJ Vanthente juge de paix à Ruysselede, en de opeising van een staat van goed door de familie Billiet.

-          Inschrijvingsregister van de Oude Universiteit Leuven: Marcus Billiet uit Poeke inschrijving op 06-10-1779, en Augustinus Billiet uit Poeke op 31-12-1783. (https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/)

-          Heerlijkheden van Ruiselede uit Appeltjes van het Meetjesland, jaarboek van het heemkundig genootschap van het Meetjesland, Nr 16, 1965, via https://www.appeltjes-meetjesland.org/pdf/Appeltjes-van-het-Meetjesland-16-1965.pdf.

 

 

<< Terug naar overzichtspagina