<< Terug naar overzichtspagina

 

Joannes Billiet           X Lotenhulle 14/09/1779       Maria Catharina De Baets

(fs Matheus  XX  Anna Theresia Everaert)                           (fa Emanuel  X  Monica Norbertina Neerman)

° Staden 05/02/1754                                                  ° Poeke 17/05/1752

+ Poeke 22/06/1818: 62 jr                                         + Poeke 28/10/1789: 37 jr

 

Huwelijksgetuigen: Billet Petrus ex Hooglede & Catsi Maria Anna Rosa ex Aersele uxor (=echtgenote van) Joannis Baptiste de Baets fia Joannes Baptiste Catsi ex Maechelen

 

Kinderen Billiet 1ste huwelijk:

1. Regina

° Lotenhulle 05/09/1780
Jean-Claude Martin

2. Isabella Theresia

° Lotenhulle 25/05/1782
+ Kortrijk 28/10/1865: 83 jr

3. Petrus Franciscus

° Lotenhulle 28/02/1784
+ Lotenhulle 05/02/1855: 71 jr
X Poeke 17/09/1804  Carolina Degraeve
XX 28/03/1840  Rosalia Bouton

4. Joannes Baptiste

° Poeke 07/11/1785
+ Gent 01/08/1856: 70 jr

5. Carolus

° Poeke 14/06/1788
X Gent 26/04/1820  Sophia Van de Casteele

6. Maria Josepha

° Poeke 14/10/1789

 

 

XX Kanegem 16/11/1790      Isabella Rosa Van Paemel

(fa Joannes Baptiste  X  Anna Maria Craymeirs)

                                               ° Lotenhulle 25/09/1761

                                               + Poeke 22/10/1827: 66 jr

 

Huwelijksgetuigen: Augustino Mestdag & Elisabetha Claeys

 

Kinderen Billiet 2de huwelijk:

1. Desiderius

° Poeke 30/07/1793

 

2. Henrica

° Poeke 13/01/1797

3. Seraphina

° Poeke 08/09/1799

4. Constantinus Napoleon

° Poeke 15/03/1803
+ Aarsele 19/08/1881: 78 jr
X Aarsele 23/02/1846  Rosalia Taillie
XX Aarsele 22/01/1852  Angela Vande Walle

 

Doopgetuigen:

Kind

Dooppeter en -meter

Regina

Emmanuel de Baets & Joanna Minnaert

Isabella Theresia

Petrus Josephus Billiet & Isabela Rosa de Baets

Petrus Franciscus

Petrus Franciscus de Baets & Isabella Serlet

 

 

Henrica

Georgies Franciscus Van de Kerkhoeve (Lotenhulle) & Maria Anna Van Pamel (Poeke)

Seraphina

Frans Billiet commissione Corneli Coppens (ex Landegem) & Maria Theresia Van Pamel (Poeke)

Constantinus

Joannes van Pamel & Regina Billiet

 

 

De huwelijksakte in 1779 vermeldt dat Joannes Billiet afkomstig was uit Staden bisdom Brugge en de zoon was van Matheus “ex sancti joannis hoogesiecken prope portas iperenses” (= uit Sint-Jan Hoogesiecken nabij stad Ieper).

Enkele jaren na zijn huwelijk in Lotenhulle kwam Joannes in Poeke terecht. Het boek “Geschiedenis van Poeke” vermeldt dat Joannes Billiet in 1789 het beroep uitoefende van“baas-metselaar” of ook genoemd “meester-metselaar”.

 

Zijn eerste vrouw Maria Catharina De Baets overleed in 1789 twee weken na de geboorte van hun 6de kind. Twee jaar na haar overlijden werd een “Staat van Goed” opgesteld. Daarbij werd de broer van Joannes, namelijk Joseph Billiet uit Ruiselede, aangesteld als voogd (langs vaderszijde) voor de kinderen. De Staat van Goed werd waarschijnlijk opgesteld omdat Joannes hertrouwd was en de erfenisrechten van de kinderen uit het eerste huwelijk wou laten vastleggen.

 

In de geboorteakte van zijn dochter Henrica in 1797 werd als beroep van Joannes Billiet “koopman” vermeld, en in 1799 bij de geboorte van dochter Seraphina werd dit nader omschreven als: “marchand des chevaux” (paardenkoopman). Pas vanaf 1803 werd zijn beroep opnieuw “mason” (metser) genoemd.

 

Zijn zoon Petrus Franciscus deserteerde in 1805 uit het leger van Napoleon, en als gevolg daarvan informeerde de Franse bezettingsoverheid bij de gemeente Poeke naar de fortuintoestand van de familie Billiet om op die manier de mogelijkheid van boetes na te gaan. In het gemeentelijk antwoord in juli 1805 werd het volgende vermeld over de eigendommen en financiële situatie van vader Joannes:

Originele Franse tekst

Nederlandse vertaling

… consernant Jean Billiet son père il a deux petits maisons avec vingt cinq verges de terre qui sont plus chargé de rentes quil ne vaux et est aussi dans l’indigence absolue avec six enfants….

… wat betreft Jean Billiet zijn vader, hij heeft 2 kleine huisjes met 25 verges grond, die met meer renten belast zijn dan hij kan opbrengen en is ook in absolute armoede met zes kinderen….

 

In 1838, twintig jaar na het overlijden van Joannes Billiet, waren zijn eigendommen nog steeds in onverdeeldheid op naam van al zijn kinderen.

In juli van dat jaar kwamen zijn kinderen een herverdeling van de nalatenschap overeen, waarbij 3 kinderen (Joannes Baptiste, Regina en Isabelle Therese) hun aandeel in de eigendommen verkochten aan 4 andere kinderen (Francies, Henriette, Seraphina en Constantin). De aandelen van de 3 verkopers werden aan hun broers en zussen verkocht voor 240 francs.

Er waren twee eigendommen die als volgt omschreven werden:

-          een huys en erf gesitueerd ter noord zijde van de Kasteel Straet te Poucques gekend bij gemeente plan Sectie a Numeros 600, 601 en 602 te saemen groot acht aren viertig centiaren

-          een huys staende ter zuyd zijde van gemelde Straet op Cheyns grond [= cijns grond, de grond behoort aan een andere eigenaar (de grondheer) dan de gebouwen erop, en daarom moet er jaarlijkse grondpacht betaald worden aan de grondheer] van den heer De Nieuport [=burggraaf De Nieuport, baron van Poucques]. De tekst vermeldt geen nummer van deze eigendom.

Wellicht zijn dat dezelfde twee huizen die reeds in 1805 vermeld werden in de brief naar de Franse overheid.

Het kadasterplan uit 1835 toont de ligging van de percelen 600 tot 602 in de Kasteelstraat (tegenwoordig: Poekedorpstraat). Die kaart toont dat er twee huizen stonden, namelijk op perceelnummers 600 en 601.

Aan de overkant van de straat had Joannes dus nog een huis op cijnsgrond, waarvan het nummer onbekend blijft.

Kadasterplan van 1835 van Poeke. Op deze kaart is het noorden naar links. De eigendommen Nrs 600 tot 602 van Joannes Billiet zijn in het rood omringd.

 

 

-          Dochter Regina was naaister (“couturière”). Ze beviel op 5 pluviose jaar 13 (= 25/01/1805) als ongehuwde moeder van een dochtertje Marie Josephe Billiet. Na haar huwelijk ging ze in Parijs wonen en was er vrij welstellend.

-          Dochter Isabella Theresia was dienstmeid (“servante”). Ze overleed ongehuwd in het gehucht Sint-Anna in Kortrijk, maar was gedomicilieerd in Poeke.

-          Zoon Petrus Franciscus werd metser.

-          Zoon Joannes Baptiste was in 1838 “mecaniek maeker” in Gent. Hij overleed daar ongehuwd.

-          Zoon Carolus was in 1813 klompenmaker in Ruiselede. Toen hij in april 1820 trouwde in Gent was hij “koopman in peerden” en woonde toen in Roeselare. Zijn vrouw was de dochter van een herbergier die in Gent op de “groenselmerkt” woonde. Hun huwelijk was al eens eerder gepland maar afgeblazen, want eind oktober 1819 werd ook al eens een huwelijksakte voor hen ingeschreven zonder ingevulde dag en met de opmerking ernaast in de marge dat het huwelijk toen niet voltrokken werd.

-          Zoon Desiderius (Désiré) uit het tweede huwelijk was in 1818 “militaire”.

-          In 1827 woonden nog drie ongehuwde kinderen uit het tweede huwelijk samen: Constantinus, Henrica en Seraphina. De twee dochters waren “spinster”. Constantinus was “metser“ en hij verhuisde naar Aarsele op 11 juni 1836 waar hij 10 jaar later trouwde en toen huisschilder was.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Dopen en huwelijk parochieregisters Lotenhulle 1624-1803, vindplaats: gemeente-archief van Aalter

-          Dopen parochieregisters Poeke, vindplaats: gemeente-archief van Aalter

-          Bevolkingsregisters Poeke 1818 (vindplaats: gemeente-archief van Aalter): huis 77, weduwe Van Pamel Isabelle Rose met 4 kinderen.

-          Bevolkingsregister Poeke 1827 (vindplaats: gemeente-archief van Aalter): huis 72, 3 kinderen Billiet uit het huwelijk met Van Pamel Isabelle Rose.

-          Boek “Geschiedenis van Poeke”, pg 96, rechter kolom, 3de alinea: beroepen van bewoners van Poeke, met o.a. Joannes Billiet als baas-metselaar.

-          Boek “Geschiedenis van Poeke”, pg 296, linker kolom, 4de alinea: brief over deserteur Pierre-François Billiet zoon van Jean en Catherine de Baets. 

-          Verdelingsakte van eigendommen onder de kinderen van Joannes Billiet op 1 juli 1838 (Archief familie Billiet in Ruiselede).

-          Website http://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/digitale_bronbewerkingen.php. Trefwoord: Billiet
Bewerking staten van goed Poeke (Ronny Debbaut)

12 nov. 1791. Staat Van Goed ten sterfhuize van Maria Catharina DE BAETS fa Emanuel bij Monica NEERMAN (+ Poeke 28 okt. 1789).
Houder: Joannes BILLIET fs Matheas.
Kinderen: Regina 9 j., Isabelle Theresia 8 j., Francisca 6 j., Jan Baptist 4 j., Carolus 18 md. en Marie Josepha 2 md. (leeftijd bij prijzije op 8 jan. 1790).
Voogd Paterneel: Joseph BILLIET tot Ruiselede. Voogd Materneel: Jan Baptist DE BAETS tot Gent.
Opmerking: De rode naam is foutief in de bewerkte lijst met staten van goed, en moest zijn: Franciscus

<< Terug naar overzichtspagina