<< Terug naar overzichtspagina

 

Emilianus Henricus Billiet   X O.L.V.-Lombeek 15/05/1882        Carolina Victoria Van Holder

(fs Petrus Franciscus  XX  Rosalia Bouton)                                                                 (fa Leon Jacobus  X  Josephina De Ro)

° Poeke 27/09/1845                                                                          ° Herne 01/11/1859

+ Ruiselede 27/08/1922: 76 jr                                                           + Ruiselede 31/12/1920: 61 jr

 

Kinderen Billiet

1. Leon

° Ruiselede 15/05/1883
+ Ruiselede 31/10/1905: 22 jr

2. Josephina Maria Charlotta

° Ruiselede 16/09/1884
+ Gent 17/12/1954: 70 jr
X ca 1907  Georges Thienpont

3. Robert

° Ruiselede 07/12/1885
+ Ruiselede 02/10/1905: 19 jr

4. Julien

° Ruiselede 15/05/1888
+ Ronse 19/04/1969: 80 jr
X  Carola Vanderougstraete

5. Helena Melania Vital

° Ruiselede 10/02/1890
+ Bertem 05/11/1981: 91 jr

6. Angelina Augusta Juliette

° Ruiselede 11/04/1892
+ Ruiselede 03/06/1893: 1 jr

7. Juliette Angella Augustina

° Ruiselede 28/12/1894
+ Ardooie 29/12/1994: 100 jr
X  Joseph Vanden Bussche

8. Marcel

° Ruiselede 11/08/1896
+ Tielt 19/01/1970: 73 jr
X Brugge 18/4/1922  Jeanne Debandt

 

 

Emiel Billiet was als kind in 1859 samen met zijn moeder en broers en zussen vanuit Poeke naar Gent verhuisd.

Na zijn schooljaren vond Emiel werk als notarisklerk van Benoit Van Outrive, notaris en tevens burgemeester in Ruiselede, waardoor Emiel in die gemeente ging wonen. Zijn notarieel werk gaf hem de mogelijkheid om zich specialiseren in vastgoedbeheer en wetgeving rond vennootschappen.

Maar met het overlijden van de notaris eind maart 1881 werd het notariaat opgedoekt, want Benoit Van Outrive was ongehuwd gebleven en had dus geen kinderen om hem op te volgen. Voor Emiel stopte het werk als notarisklerk, maar hij bleef in Ruiselede wonen want hij werd de volgende eigenaar van de notariswoning die al vele jaren zijn vertrouwde werkplek was geweest. Het was een 18de-eeuws herenhuis in de Aalterstraat in Ruiselede, niet ver van het kruispunt met de Waterboordstraat.

 

In 1882 (hij was toen 36 jaar) trouwde Emiel in de Vlaams-Brabantse gemeente Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Hij leerde zijn vrouw Carolina (Charlotte) Van Holder kennen via zijn broer Richard die toen al enkele jaren in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek woonde en 7 jaar eerder getrouwd was met de zus van Charlotte Van Holder. Twee broers Billiet trouwden dus met twee zussen Van Holder.

Emiel Billiet was ten tijde van zijn huwelijk al een rijke persoon, want zijn beroep werd in de huwelijksakte omschreven als “grondeygenaer“.

Ook zijn vrouw kwam uit een welstellend gezin, want als beroep van haar ouders werd eveneens “eygenaer” vermeld. De vader van Charlotte Van Holder had zich opgewerkt als molenaar. De kadastrale legger van 1854 (5 jaar vóór de geboorte van Charlotte) vermeldde dat vader Leon Jacobus Van Holder eigenaar was van een “watergraenmolen”. Zijn erf en huis met de watermolen (Sint-Waltrudismolen) waren gelegen in de gemeente Herne op de kadastrale percelen H 266 tot en met 271. Deze lagen langs een wegel die de straten Rendries en Stationsstraat verbond en daar het riviertje de Mark kruiste. Verder bezat Leon Jacobus Van Holder in 1854 nog een afgelegen klein stukje weide op perceel F 321. De totale oppervlakte van zijn eigendommen was toen nog vrij bescheiden en bedroeg iets meer dan een halve hectare. Leon Jacobus Van Holder had de watermolen in 1848 gekocht en na een werkzaam leven verkocht hij die weer in 1879, waarna hij vermoedelijk rentenierde.

 

Na hun huwelijk gingen Emiel en zijn vrouw terug in Ruiselede wonen in het herenhuis in de Aalterstraat. Volgens briefwisseling in het gemeentearchief, deed Emiel Billiet in 1883 een aanvraag om de woning te mogen optrekken tot twee volwaardige verdiepingen (“exhausser une maison”). Waarschijnlijk werd dan de dakhelling en kroonlijst aangepast, vensters en gevel verbouwd en kalkbepleistering op de gevel aangebracht. Hierdoor kreeg het huis zijn huidig uitzicht in neoclassicistische stijl met twee bouwlagen en zes traveeën (herhalende delen).

Achter het huis lag een ruime beboomde tuin met centrale vijver en een smeedijzeren brug, een 19de-eeuws koetshuis, een druivenserre en een tuinprieel.

Tegenwoordig is dit huis opgenomen in het “beschermde dorpsgezicht van Ruiselede”.

 

Aansluitend met de tuin hadden ze ook nog een andere eigendom met daarop een woning en een werkplaats die uitkwamen in de Waterboordstraat. Emiel Billiet liet daarvan meerdere verbouwingen en uitbreidingen uitvoeren. Rond 1896 werd de woning in de Waterboordstraat omgezet tot een wasserij horend bij het huis in de Aalterstraat.

Vanaf dan kwam de ondernemersgeest van Emiel Billiet volop naar boven. In april 1897 werd zijn naam vernoemd als medeoprichter, samen met enkele West-Vlaamse baronnen, van een coöperatieve vennootschap in Oostende die tot doel had de export te bevorderen van Belgische landbouw-, tuinbouw- en serreproducten. De vennootschap noemde: Fédération générale des agriculteurs belges.

 

Samen met plaatselijke landbouwers richtte hij een coöperatieve vennootschap op en bouwde in 1897 op zijn grond in de Waterboordstraat als één van de eerste een “Laiterie à Vapeur” (stoommelkerij) die hij “St Antonius” noemde. Op de straatgevel ervan staat met gevelstenen gedateerd: "1897 - MELKERIJ - 1898". In die tijd waren er nog maar 3 melkerijen in gans het land, en die van Emiel was de 4de.

 

 
In 1898 was Emiel Billiet lid van het Nationaal melkerijcongres over de boteruitvoer.

In 1904 was hij medeoprichter en beheerder van een nieuwe naamloze vennootschap “Vlaamse Verbondsmelkerijen”. Deze maatschappij had tot doel: het oprichten van model-melkerijen in samenwerkende vorm, en de overname van maatschappelijke zaken van verbondsmelkerijen uit verschillende gemeenten. Hij breidde zijn melkerij stelselmatig verder uit, zodat er in 1913 al 3 afdelingen waren: te Doomkerke, Kanegem en Lotenhulle. Er waren toen in de vennootschap al 487 leden en meer dan 1300 koeien ingeschreven. De melkerij was vooral nuttig voor de kleine landbouwers.

 

Behalve zijn activiteiten in de melkerij, begon Emiel ook in een totaal andere sector te investeren. Circa 1909 werd een deel van zijn wasserij afgebroken en het gebouw omgevormd tot witgoedfabriek. Rond 1910 werd tussen wasserij en melkerij de eerste langsvleugel van de fabriek gebouwd.

In 1912 werd de witgoedfabriek overgeschakeld naar productie van breigoed en werd een vleugel parallel aan de melkerij toegevoegd. Het bedrijf specialiseerde zich in het vervaardigen van interlockstof die er werd verwerkt tot ondergoed.

 

Behalve deze fabriek had Emiel ook nog andere vastgoedeigendommen. In 1885, 1888, 1919 en 1920 verschenen aankondigingen in diverse kranten over de verkoop van boomstammen en “busschen” door “Emiel Billiet grondeigenaar te Ruysselede”. Het ging over “schoone achtkanten, eiken, bouken, wilgen, esschen en abeelen”. Hij deed dus allerhande winstgevende zaken met zijn eigendommen.

 

Naast zijn ondernemerschap was Emiel Billiet ook in de politiek actief. Vanaf 1904 werd hij gemeenteraadslid in Ruiselede en vanaf 1913 was hij schepen.

In mei 1913 werd de onderscheiding “Ridder in de Leopoldsorde” door de koning toegekend aan Emiel Billiet met de vermelding: “inrichter van landelijke werken te Ruysselede”. Voor zijn onderscheiding als nieuwe ridder werd er een huldigingfeest georganiseerd door de geestelijke en wereldlijke overheid van Ruiselede, waarbij het plaatselijke muziekkorps hem een serenade gaf.
Van 16/11/1919 tot 1921 was Emiel ook senator voor het arrondissement Roeselare-Tielt.

 

Emiel overleed in 1922. Zijn bidprentje somt al zijn titels op:

-          Officier der Leopolds Orde

-          Gewezen senator

-          Oud-schepen

-          Schatbewaarder der Kerkfabriek

-          Voorzitter-stichter van “Werkmans Vooruitzicht

-          Voorzitter en erelid van verscheidene maatschappijen

-          Lid der bestaande genootschappen

 

Op zijn bidprentje staat ook zijn foto:

 

Van zijn kinderen zijn volgende zaken gekend:

-          De oudste zoon Leon was leerling in het college van Namen en studeerde daarna als “kandidaat in de rechten bij de Katholieke Hogeschool te Leuven” waar hij in 1903 slaagde met grote onderscheiding. Hij was ook een groot sportman. In 1905 liep hij een verkoudheid op na het sporten en een maand nadien overleed hij op 22-jarige leeftijd aan een longontsteking.

-          Ook zoon Robert overleed in diezelfde maand in 1905 op 19-jarige leeftijd na een lange slepende ziekte. Achteraan de tuin in Ruiselede werd een kleine kapel voor beide jonggestorven zonen gebouwd.

-          Dochter Josephina trouwde met Georges Thienpont, zoon van “den achtbaren heer volksvertegenwoordiger van Oudenaarde”. Josephina ging bij de familie Thienpont wonen in Etikhove op hun chique domein “Hof te Cattebeke” waar hun wijnimportbedrijf gevestigd was.

-          Zoon Julien Billiet volgde zijn vader op als uitbater van de breigoedfabriek, samen met zijn broer Marcel. Hun bedrijf was in de jaren 1940 het grootste van Ruiselede en verschafte werk aan een honderdtal vrouwen. Daarnaast werd Julien ook burgemeester van Ruiselede van 1921 tot 1953 (met onderbreking van 1942 tot 1944).

-          Dochter Helene trad in het klooster bij de Zusters van Liefde. Haar kloosternaam was: zuster Jean De La Croix.

-          Dochter Juliette trouwde met Joseph Vanden Bussche, een brouwer uit Ardooie die ook gemeenteraadslid en voorzitter van de kerkfabriek werd. Zijn ouders waren de eigenaars van de brouwerij en mouterij De Hoop. Zijn vader was naast brouwer ook burgemeester van Ardooie, provincieraadslid voor het kanton Ardooie en daarna senator (van 1912 tot 1925).

-          Zoon Marcel was samen met zijn broer Julien uitbater van de breigoedfabriek. Bij zijn huwelijk in 1922 werd hij “industrieel” genoemd.

 

 

---------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-        Gegevens Burgerlijke Stand huwelijksakten Poeke, Ruiselede en O.L.V.-Lombeek via http://arch.arch.be/ > zoeken naar personen

-        Gegevens van Marnik Braet (heemkundige kring Oud Ruysselede) over Emiel Billiet en zoon Julien Billiet

-        Kadastrale legger en bijhorende Popp-kaart van Herne van ca 1854

-        Bidprentjes van Emiel Billiet en van enkele kinderen van Emiel (via http://www.bidprentjes.be/index.php?lang=Nld)

-        Onroerend erfgoed in Ruiselede, via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
Herenhuis in de Aalterstraat nr 7: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/90379
Stoommelkerij en stoomwasserij:  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/90697

-        Grondplan van de breigoedwarenfabriek in de Waterboordstraat in 1960 via website: http://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx?d=240158&k=billiet&l=3&p=70&id=-1&t=1&pn=1&pz=100

-        Krantenartikelen in ’t Gtrouwe Maldeghem opvraagbaar via http://www.maldegem.be/getrmaldegem/index.htm
. 1905-11-05 Mijnheer en Madame Emiel Billiet zijn diep bedroefd over het afsterven van hunnen oudsten zoon
. 1906-12-23 aankondiging aanstaand huwelijk van Mej. Billiet, dochter van M.E. Billiet-Van Holder, met M. Joris Thienpondt.
. 1919-10-12 Emiel Billiet grondeigenaar te Ruysselede, venditie van 60 koopen Canadaboomen
. 1920-10-24 Emiel Billiet grondeigenaar te Ruysselede, venditie van 65 koopen Canadaboomen
. 1921-05-01 verkozene Julien Billiet
. 1922-09-03 Te Ruiselede overleed de heer Emiel Billiet, oud-senator en vader van den huidigen heer burgemeester

-        Krantenartikelen in Den Denderbode opvraagbaar via http://aalst.courant.nu/
. 1903-08-06: Met grote onderscheiding: M. Leo Billiet, van Ruysselede, candidatuur in wijsbegeerte en letteren, 2de proeve.
. 1908-08-02: Met goede uitslag: Wijsbegeerte: J. Billiet, van Ruysselede

-        Krantenartikel in Het Ypersche Volk opvraagbaar via http://www.historischekranten.be/
. 1913-05-24 Ridder in de Leopoldsorde: Emile Billiet, inrichter van landelijke werken te Ruysselede

-        Krantenartikel in de Gazette Van Kortrijk opvraagbaar via http://beeldbank.kortrijk.be/erfgoed
. 1898-01-01 Nationaal melkerijcongres over de boteruitvoer, met lid E. Billiet, grondeigenaar te Ruiselede
. 1904-07-21 Oprichting naamloze maatschappij Vlaamse Verbondsmelkerijen, door o.a. Emile Billiet grondeigenaar te Ruiselede

-        Krantenartikel in de Oostendse krant Le Carillon van 12/05/1897: “Exportation des produits agricoles”, met vermelding van “E. Billiet à Ruysselede”. Opvraagbaar via http://god.biboostende.be/

-        Krant Gazette van Brugge van 5/12/1885: verkoop van bomen

-        Krant Burgerwelzijn van 22/12/1888: verkoop van bomen

-        Krant Gazette van Brugge van 2/8/1902 en 8/8/1903: examen van Leo Billiet van Ruiselede, zoon van Em. Billiet

-        Krant La Patrie van 19/4/1922: huwelijken te Brugge. Op 18/4/1922: Marcel Billiet, industrieel te Ruysselede, met Jeanne Debandt, zonder beroep, St Jorisstraat

 

<< Terug naar overzichtspagina